Urbanizmus a výstavba 5. máj 2020

M. Vallo: Stavbu pod Mostom SNP riešime,musí byť vyhlásená architektonická súťaž


Mesto Bratislava sa intenzívne zaoberá kritizovanou stavbou pod bratislavským Mostom SNP na petržalskom brehu Dunaja.

Povedal to primátor Bratislavy Matúš Vallo počas pondelkového (4. 5.) živého vysielania na sociálnej sieti s tým, že majiteľovi stavby oznámili, že sa magistrát nebude podieľať na legalizácii stavby, ktorú mesto považuje za "čiernu" a podľa zmluvy tam ani nemala byť.

Most SNP je podľa slov primátora v majetku mesta a je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. "Ak má pod mostom byť centrum pre návštevníkov, tak podľa toho, čo bolo kedysi dohodnuté s hlavnou architektkou.

Má to byť tak, aby aj odborná verejnosť s tým bola spokojná. Som rád, že sme sa po ročnom úsilí dohodli so stavebníkom, ktorý stavbu postaví a vzápätí daruje mestu, že sa vyhlási mini architektonická súťaž, ako má objekt vyzerať," informoval Vallo s tým, že by už súťaž bola vyhlásená, avšak situácia okolo nového koronavírusu "zamiešala karty".

Hlavné mesto už minulý rok avizovalo, že požiada stavebníka, spoločnosť Zemegula, aby vypracoval a hlavnému mestu predložil nový architektonický návrh.

Ten má byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP a kompozične musí rešpektovať jeho hmotové a tvarové riešenie v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizovala v roku 2018 firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta.

Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedol na jar 2019 petržalský miestny úrad.

Stavebník totiž v roku 2018 odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.

Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov.

Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
O téme sme písali naposledy tu
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter