Urbanizmus a výstavba 4. jún 2019

Hlavné námestie: Koncom mája mala ohrada zmiznúť, práce na fontáne ale stále pokračujú


(Hlavné námestie/Br. kuriér) - DOPLNENÉ o vyjadrenie magistrátu - Napriek prísľubom, že do konca mája majú byť zmeny na Maximiliánovej fontáne dokončené,

nedôstojný plot okolo tohto bratislavského skvostu stále špatí jedno z najmalebnejších historických námestí v hlavnom meste.

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie vydalo Hlavné mesto SR Bratislava. Povolenie je na dobu do 30. mája 2019.

Zásadnou zmenou Maximiliánovej fontány je odstránenie obruče, na ktorej najmä v letnom období sedávali návštevníci mesta pri vode.

Na našu otázku, či sa k danej zmene konala verejná diskusia, mesto neodpovedalo.

Chceli Bratislavčania túto zmenu a ak nie, ako to mohli dať najavo? Prečo sa o takýchto zásadných zmenách nehovorí s verejnosťou?

Mesto neodpovedalo ani na otázku, kto z odbornej verejnosti kritizoval túto obruč okolo fontány.

Vie sa len, že zmeny ešte minulý rok iniciovala organizácia Mestský ústav ochrany pamiatok, (MÚOP),

ktorej riaditeľom je Ivo Štassel. Rekonštrukciu zabezpečuje Generálny investor Bratislavy.

Pripomíname, že mramorový múrik využívali nielen turisti na fotenie sa, ale aj domáci obyvatelia napríklad ako „lavičku“ pri rôznych kultúrnych podujatiach.

Okruh i bazén s vodou zatraktívnil fontánu a dal jej aj nesterilný spoločenský rozmer.

Maximiliánova fontána nedávno/ foto: tasr

Potom, ako sa obyvatelia a najmä návštevníci hlavného mesta, museli dlhé mesiace pozerať na nezakrytú obhorenú fasádu domu na Hlavnom námestí,

ktorú minulý rok poškodil požiar, musia sa už dlhé týždne pozerať na nevkusné oplotenie, ktoré bolo postavené v marci.

Podobným oplotením sa obkolesujú bežné stavby na sídliskách... Najmä v historickej časti mesta by zodpovedné inštitúcie nemali pripustiť,

aby bol verejný historický priestor počas stavebných, rekonštrukčných, či reštauračných prác, zabezpečený necitlivým ohradením, či iným prenosným mobiliárom, aj keď len dočasným.

Navyše, všetci majú plno rečí o tom, ako chce Bratislava turisticky napredovať a zaujať.

Podobné drobnosti ju ale môžu zrážať na úroveň rozvojových miest.

Hlavné námestie je malým historickým klenotom Bratislavy,

ktorým ročne prejdú tisícky turistov, nezaslúži si lepšie zaobchádzanie...?

...a dnes (zatiaľ)

Ako uvádza hlavné mesto na svojej stránke,

v rámci rekonštrukcie Maximiliánovej fontány bude zabezpečená aj výmena kubusu chlapcov s delfínmi za pôvodný s cikajúcimi chlapcami,

odstráni sa vonkajší prstenec z roku 2005 a budú vybudované schodíky na východnej a západnej strane fontány.

Tým sa má dosť fontána opäť do podoby čo najbližšej k autentickému renesančnému stavu.

Všetky práce budú prebiehať pod dozorom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Fontána stála na svojom mieste od roku 1572 bez väčších zmien až do roku 1794,

kedy došlo k zásahu do stvárnenia fontány výmenou hornej nádrže.

Namiesto prvku cikajúcich chlapcov, ktorí vďaka renesančnému motívu robili fontánu jedinečnou  a unikátnou,

bol osadený prvok s delfínmi.

Ďalší zásah bol realizovaný v roku 2005, kedy v rámci celkovej rekonštrukcie

Hlavného námestia došlo k dotvoreniu fontány o nový prvok po obvode dolnej nádrže,

a tým bol prstenec s vodným prvkom.

Tento zásah, ktorý bol odôvodnený zvýšením turistickej atraktivity fontány,

si podľa hlavného mesta vyslúžil negatívny postoj pamiatkarov aj odbornej verejnosti a dielo údajne stratilo svoju historickú vertikálnu výstavbu.

Aktualizované o vyjadrenie bratislavského magistrátu:

Oplotenie má prioritne bezpečnostný charakter. Mestská organizácia GIB požiadala hlavné mesto o predĺženie povolenia na jeho umiestnenie,

keďže práce na fontáne prebiehajú. V zmysle Zmluvy o dielo majú byť práce ukončené do 30.06.2019.

 Maximiliánova fontána je neodmysliteľnou súčasťou Hlavného námestia a vďaka svojmu renesančnému motívu je jedinečnou a unikátnou fontánou v meste.

Aj preto sme pristúpili k jej obnove a rekonštrukcii.

 V rámci prvej etapy boli reštaurované všetky kubusy. Zároveň tak bol vymenený kubus chlapcov s delfínmi za pôvodný kubus s cikajúcimi chlapcami.

Tieto práce mali byť ukončené do konca mája.

Stihli sme ich však skôr a mohli sme začať hneď s druhou etapou rekonštrukcie, v rámci ktorej sa má odstrániť vonkajší prstenec z roku 2005

a na východnej a západnej strane fontány majú byť vybudované schodíky.

(rl, red)

O téme sme písali aj tu a tu

Podobná téma:

Foto: Br. kuriér a tasr

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter