Urbanizmus a výstavba 12. apríl 2019

HLAVNÉ NÁMESTIE: Po obhorenej fasáde „krášli“ námestie nevkusné oplotenie okolo fontány


Bratislavskému magistrátu by malo v prvom rade záležať na tom, aby najmä vo vzácnej a malej historickej časti hlavného mesta nepripustil prvky,

ktoré výrazným spôsobom narúšajú vzhľad námestí a ulíc.

Potom, ako sa obyvatelia a najmä návštevníci hlavného mesta, museli dlhé mesiace pozerať na nezakrytú obhorenú fasádu domu na Hlavnom námestí, ktorú minulý rok poškodil požiar,

musia sa v súčasnosti pozerať na nevkusné oplotenie, ktoré bolo postavené koncom marca okolo vzácnej Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí.

Podobným oplotením sa obkolesujú bežné stavby na sídliskách...

Najmä v historickej časti mesta by zodpovedné inštitúcie nemali pripustiť, aby bol verejný historický priestor počas stavebných, rekonštrukčných,

či reštauračných prác, zabezpečený necitlivým ohradením, či iným prenosným mobiliárom, aj keď len dočasným.

Navyše, všetci majú plno rečí o tom, ako chce Bratislava turisticky napredovať a zaujať.

Podobné drobnosti ju ale môžu zrážať na úroveň rozvojových miest.

Hlavné námestie je malým historickým klenotom Bratislavy, ktorým ročne prejdú tisícky turistov, nezaslúži si lepšie zaobchádzanie...?

Navyše, nedali sa zmeny na fontáne robiť omnoho skôr, tak aby bola na jar už kompletne sprístupnená?

Nevkusné oplotenie okolo fontány má špatiť námestie až do konca mája....!

Navyše, je v ňom ukrytý aj prenosný záchod...

Primátor M. Vallo nám povedal, že aj jemu prekáža takéto oplotenie a vyjadril prekvapenie, že tam má stáť až do konca mája.

Povedal, že to mesto bude riešiť.

Otázne je, prečo mesto celú akciu neprehodnotilo ešte pred vykonaním zmien, alebo nevyvolalo verejnú diskusiu o tom,

či Bratislavčania takúto zmenu Maximiliánovej fontány chcú, alebo nie. Pretože zatiaľ išlo iba o rozhodnutie úradov.

Zástupca spoločnosti Villard, ktorá fontánu reštauruje, akademický sochár Vladimír Višváder tvrdí,

že v súčasnosti je na stavbe „úsporný“ pracovný režim, pretože sa čaká na zmluvu na búracie povolenie.

„Čakáme na demontáž obruče a bazénu a na rekonštrukciu inžinierskych sietí pod fontánou.

Dovtedy nemá zmysel osádzať nové prvky na fontáne,“ uviedol. Kedy sa všetko potrebné zbúra a demontuje, povedať nevedel.

Tvrdí, že reštauračné práce sa nemôžu robiť v zimnom období, pretože pracujú s materiálmi, ktoré sa nezlučujú s mrazmi.

Na otázku prečo musí byť okolo fontány nevhodné oplotenie uviedol, že ide o štandardné oplotenie a že estetické neexistuje.

„Budeme sa ale snažiť oplotenie zlikvidovať čo najskôr,“ podotkol.

A prečo dochádza k zlikvidovaniu kruhového mramorového múrika, na ktorom sa dalo len tak posedieť a užiť si vodu?

V. Višváder tvrdí, že odborná verejnosť sa nikdy nestotožnila s touto zmenou a chce vrátiť renesančný pôvodný charakter Maximiliánovej fontány, ktorá bola spočiatku nádržou na vodu.

Pripomíname, že mramorový múrik využívali nielen turisti na fotenie sa,

ale aj domáci obyvatelia napríklad ako „lavičku“ pri rôznych kultúrnych podujatiach. Okruh i bazén s vodou zatraktívnil fontánu a dal jej aj nesterilný spoločenský rozmer.

foto: tixik.sk

Podobná fontána s vysokou obručou je na Františkánskom námestí. Žiaľ kvôli jej „neprístupnosti“ je takmer úplne mimo záujmu verejnosti.

Oslovili sme spoločnosť Generálny investor Bratislava (GIB) i magistrát hlavného mesta.

Odpovede spoločnosti GIB, ktorý je garantom projektu:

-Prečo musí byť fontána oplotená a ak už musí byť, prečo tak nevkusne...?

Na fontáne prebiehajú rekonštrukčné a reštaurátorské práce. Na oplotenie je použité systémové stavebné oplotenie, aby sa zamedzil vstup nepovoleným osobám na stavenisko počas doby vykonávania stavebných prác. 

-Kto povolil to oplotenie a dokedy tam má byť?

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie vydalo Hlavné mesto SR Bratislava. Povolenie je na dobu do  30.5.2019.

-Je možné, aby na Hlavnom námestí bol prenosný záchod TOI...? Je skutočne za improvizovaným plotom...?

Prenosný záchod je štandardizovaný a je štandardnou súčasťou vybavenia zariadenia staveniska.

-Ktorá spoločnosť vykonáva reštaurátorské, resp. rekonštrukčné práce na Maximiliánovej fontáne? Ide o partiu, ktorá bude robiť aj na fasáde obhoreného domu?

Reštaurovanie a rekonštrukciu Maximiliánovej fontány zabezpečuje fy. VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok, Bratislava. Obhorený dom nie je v správe našej organizácie.

Na rovnaké otázky nám odpovedal aj magistrát Bratislavy: Maximiliánova fontána je neodmysliteľnou súčasťou Hlavného námestia a vďaka svojmu renesančnému motívu je jedinečnou a unikátnou fontánou v meste.

Aj preto sme pristúpili k jej obnove a rekonštrukcii. Oplotenie má prioritne bezpečnostný charakter. Práce prvej etapy rekonštrukcie by mali byť ukončené do konca mája, následne bude fontána  v prevádzke.

Reštaurátorské a rekonštrukčné práce realizuje ateliér akademického sochára Vladimíra Višvádera.

K rekonštrukcii fontány sa pre nás vyjadril aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave: 

Reštaurovanie Maximiliánovej fontány je potrebné vzhľadom na technický a estetický stav jej súčastí.

Maximiliánová fontána bola vytvorená v roku 1572 rakúskym kamenárom Andreasom Luttringerom.

Fontána bola upravovaná v 30.-tych rokoch 18.storočia pridaním menšej hornej nádrže pochádzajúcej zo záhrady letného arcibiskupského paláca.

V roku 1794 fontána prešla rekonštrukciou, pri ktorej bola vymenená horná nádrž aj s pilierom za novú

a časť v tvare valca s cikajúcimi chlapcami bola vymenená za časť totožného tvaru s chlapcami držiacimi delfínov.

Časť fontány s cikajúcimi chlapcami poslúžila na zostavenie novej malej fontány dnes umiestnenej na nádvorí Ruttkayovho paláca.

V roku 1991 počas obnovy fontány bola celá časť fontány so sochárskou výzdobou, od hornej nádrže vyššie, vymenená za kópie a originály boli odložené do depozitu.

Výmenou časti v tvare valca s chlapcami držiacimi delfínov za časť v tvare valca s cikajúcimi chlapcami bude sochárska časť výzdoby fontány výrazovo zjednotená do podoby tejto časti z roku 1572.

V roku 2005 bola fontána doplnená o vonkajší prstenec, ktorý je však z hľadiska ochrany pamiatkových hodnôt pôvodne renesančnej fontány vyhodnotený ako nevhodný

a preto KPÚ BA aj stanovil podmienku na odstránenie prstenca, prinavrátenie schodiska,

ktoré bolo z dvoch strán a doplnenie vhodnej historickej dlažby okolo fontány.

Fakty obnovy a zmien:

V rámci rekonštrukcie Maximiliánovej fontány bude zabezpečená aj výmena kubusu chlapcov s delfínmi za pôvodný s cikajúcimi chlapcami,

odstráni sa vonkajší prstenec z roku 2007 a budú vybudované schodíky na východnej a západnej strane fontány.

Tým sa dostane podľa mesta tento historický skvost opäť do podoby čo najbližšej k autentickému renesančnému stavu. Všetky práce budú prebiehať pod dozorom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí (známa tiež ako Rolandova) bola postavená v roku 1572 ako pripomienka korunovácie Maximiliána II. za uhorského kráľa v bývalom Prešporku.

Počas korunovačných osláv došlo k požiaru, ktorý poškodil veľa mestských budov a fontána mala byť formou cisárovho odškodnenia za túto nepríjemnú udalosť.

Fontána stála na svojom mieste od roku 1572 bez väčších zmien až do roku 1794, kedy došlo k zásahu do stvárnenia fontány výmenou hornej nádrže.

Namiesto prvku cikajúcich chlapcov, ktorí vďaka renesančnému motívu robili fontánu jedinečnú a unikátnu, bol osadený prvok s delfínmi.

Ďalší zásah bol realizovaný v roku 2005, kedy v rámci celkovej rekonštrukcie Hlavného námestia došlo k dotvoreniu fontány o nový prvok po obvode dolnej nádrže a tým bol prstenec s vodným prvkom.

Tento zásah podľa bývalého vedenia mesta, ktorý bol odôvodnený zvýšením turistickej atraktivity fontány, si vyslúžil negatívny postoj pamiatkarov aj odbornej verejnosti a historické dielo údajne stratilo svoju historickú vertikálnu výstavbu.

(rl, red)

Foto: Br. Kuriér/tixik.sk

Hlavné námestie v nedávnej minulosti.

Predpokladá sa, že v 16. storočí bola na námestí udupaná zem

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter