Napísali ste nám 8. apríl 2019

Vaše názory/Napísali ste nám: AD: Ako dobre jazdiť v Bratislave?


V súvislosti s článkou a výzvou, aby ste nám písali svoje názory (článok Ako dobre jazdiť v Bratislave), sme od čitateľa priamo do redakcie, dostali niekoľko námetov a rád.

Ďakujeme a očakávame nové rady aj od ďalších Vás, ctených čitateľov.

Z - zelená vlna:

Chybná jazda: vodiči pri prejazde cez mesto v úseku medzi semafórmi nejazdia plynulo a prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť a tým prídu k nasledujúcemu semafóru skôr, než na ňom zasvieti zelená.

Správna jazda: V Bratislave je na mnohých hlavných ťahoch, mimo času dopravnej špičky možné využívať výhody zelenej vlny, ale len za podmienky dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti 50 km/h.

Príkladom môže byť zelená vlna od križovatky s Bajkalskou pri ŠH Pasienky až po križovatku pri Hlavnej stanici.

Čiže v čase, keď sú cesty voľné (vo večerných a nočných hodinách) sa oplatí NEPREKRAČOVAŤ maximálnu povolenú rýchlosť, a k nasledujúcemu semafóru dorazíte v čase,

keď na ňom skočí zelená a tak prídete do cieľa v rovnakom čase, ale ušetríte palivo, brzdy, pneumatiky a aj nervy sebe aj ostatným.

H - hlavná cesta

Chybná jazda: Vodiči idúci po hlavnej ceste (diaľnica, hlavný ťah) dávajú v neprimeranom množstve prednosť vodičom z vedľajších ciest - napríklad na hlavnej ceste púšťajú vozidlá z vedľajšej cesty v pomere 1:1 a vyššom,

alebo na diaľnici spomalia, aby pustili pripájajúce sa autá. Tým výrazne prispievajú ku kolapsu dopravy.

Správna jazda: Vodiči na diaľnici resp. hlavnej ceste nesmú byť prehnane servilní k vodičom z vedľajších ciest.

Diaľnica, hlavná cesta, resp. hlavný ťah sú hlavnými preto, pretože majú strategický význam pre fungovanie dopravy v meste.

Ak sa vodiči na diaľnici alebo hlavnej ceste správajú servilne k vodičom z pripájajúcich sa vedľajších ciest,

spôsobuje to zníženie priority hlavnej cesty a zvýšenie priority vedľajších ciest (napríklad často je vidieť upchatú diaľnicu, ale pomerne plynulú premávku v pripájacom pruhu).

Toto sa prejavuje najviac na diaľnici, kde len malé pribrzdenie áut a kamiónov idúcich po diaľnici, ktorí v dobrom úmysle chcú pustiť auto pripájajúce sa z vedľajšej cesty,

to neodvratne spôsobí fatálne spomalenie až zabrzdenie dopravy v danom mieste na dlhé minúty a hodiny po tom.

S - Sitina - riadenie dopravy políciou

Chybný stav: v prípade nehody v tuneli Sitina vo vyťaženom smere polícia presmeruje dopravu na v tom čase tiež preťaženú starú cestu cez Patrónku a tým ešte zhorší dopravný kolaps.

Správny stav: tunel Sitina umožňuje adaptívne riadenie dopravy elektronickým dopravným značením,

a tak by bolo vhodnejšie radšej presmerovať premávku vyťaženého smeru do druhej tunelovej rúry a málo vyťažený protismer radšej poslať po starej ceste.

P.M.

Ilustr. Foto: NDS

Viac rád aj na www.bakurier.sk

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter