Napísali ste nám 14. marec 2019

Napísali ste nám2: Uzamykanie stanovíšť kotajnerov + reakcia OLO


Dobrý deň,

ďakujem redakcii Bratislavského kuriéra za záujem o tému a zverejnenie mojej reakcie: záujem o ponúkanú službu OLO: uzamykanie stanovíšť kontajnerov.

prvý článok je tu.

Žiaľ, ani po pripomenutí mojej reakcie cez odkazovač spoločnosti OLO dodnes nikto z tejto spoločnosti  na tento podnet nereagoval,

a tak som zavolal dnes telefonicky na Call centrum OLO, kde som sa dozvedel:

-spoločnosť OLO vie zabezpečiť len odvoz smetí odkladaných do jej (neuzamykateľných) nádob umiestnených na uzamykateľných stanovištiach.

Vybudovanie (oplotených) stanovíšť musí zabezpečiť tretia strana a následne môže Správca (podľa informácie pracovníčky, ktorá mi podávala telefonickú informáciu) požiadať o konkrétne podmienky uzamykania / zdieľania kľúča od stanovišťa.

Čo našu situáciu nerieši, nakoľko nie je v možnostiach nášho Spoločenstva zabezpečiť vybudovanie stanovišťa na verejnej komunikácii 3. triedy v správe mestskej časti,

ktorá navyše aj vzhľadom na problémy s dopravou na tejto komunikácii súhlas k takémuto využívaniu asi nedá a určite takúto stavbu zabezpečovať nebude.

Rád by som sa mýlil, ale predpokladám, že tento názor potvrdí aj zástupca našej mestskej časti, pani Jakubová.

Bratislavský kuriér v tejto súvislosti oslovil spoločnosť OLO, ktorá reagovala takto:

Ako funguje uzamknutie stanovišťa zberných nádob? Za akých podmienok OLO ponúka túto službu?

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, je za stanovište zberných nádob a jeho sprístupnenie v deň odvozu odpadu,

zodpovedný správca nehnuteľnosti. Preto aj vybudovanie a uzamknutie stanovišťa je v kompetencii správcu.

Správca sa môže obrátiť na spoločnosť OLO v otázke akceptovaného bezplatného uzamknutia stanovišťa.

V tomto prípade správcovi odporučíme buď použitie univerzálnej vložky FAB, DEK kľúča, prípadne autorizovaného prístupového systému“. Toľko OLO, pokračuje list čitateľa:

Dávam túto informáciu zainteresovaným aj ako podnet pre prípadnú ďalšiu diskusiu a hľadanie riešení, ako sa do budúcnosti vysporiadať s problematikou zberu a odvozu odpadu v exponovaných priestoroch Starého mesta. 

Na doplnenie, mestská časť nevie od roku 2002 doriešiť našu žiadosť o kúpu pozemku priľahlého k domu, takže vlastníci bytov a nebytových priestorov sú vlastníkmi len pozemku zastavaného domom,

z tohto dôvodu bez možnosti riešiť zriadenie stojiska kontajnerov v okolí domu. Za tejto situácie vzniká dôvodná obava, že obyvatelia domu budú v budúcnosti nosiť svoje odpadky z domu až do vzdialeného zberného dvora ...

Ďakujem za záujem a za trpezlivosť venovanú prečítaniu tejto správy.

S pozdravom

Jozef Oravec

predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a NP

Bytový dom Sokolská 8

811 04 Bratislava

Foto je ilustračné!

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter