Napísali ste nám 3. február 2019

Napísali ste nám: Snaha o vybudovanie uzamykateľného stojiska na odpad zatiaľ bez odozvy


Dobrý deň,

nadväzne na PR článok v Bratislavskom kuriérovi, OLO: Odpad nepatrí ku kontajnerom,

námetu a výzve v ňom zverejnenej, konkrétne:

„ ... OLO radí, aby sa stanovište uzamkýnalo a bolo tak prístupné len pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému patrí.

Ak sa rozhodnete stanovište uzamknúť, je potrebné osloviť spoločnosť OLO a my vám navrhneme možnosti akceptovaného bezplatného uzamknutia stanovišťa,“ doplnila Humeniková,“

si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou na návrh možnosti bezplatného uzamknutia stanovišťa, na ktorom máte umiestnené svoje kontajnery pre domy Sokolská 8,10 a 12.

Pre úplnosť uvádzame, že už v minulosti sme navrhli našim partnerom: o.i. mestu Bratislava, ktoré je vlastníkom pozemku, na ktorom sú zriadené stanovištia kontajnerov a mestskej časti Bratislava - Staré mesto,

ktorá má zverené príslušné pozemky do správy, podobné riešenie (vybudovanie uzamykateľného stanoviska pre kontajnery). Žiaľ, k realizácii doteraz nedošlo, lebo partneri sa k tejto myšlienke nepostavili pozitívne.

Verím, že aktuálnou medializáciou takéhoto riešenia smerujúceho k zabezpečeniu elementárneho poriadku na verejných priestranstvách našej štvrte hlavného mesta,

sa dostaneme k realizácii možnosti uzamykania kontajnerov na zmesový či separovaný odpad.

Preto posielam správu v kópii aj iniciátorovi tejto komunikácie a teším sa na progres aj v tejto oblasti života Bratislavy.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP

Bytový dom Sokolská 8

811 04 Bratislava

Jozef Oravec

predseda Spoločenstva

Ilustračné foto: Archív Br.kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter