Napísali ste nám 6. marec 2020

Napísali ste nám/Váš názor: Vhodné by bolo bufetové zariadenie pre turistov a cyklistov, nie reštaurácia a školiace miestnosti


Dobrý deň,

Po prečítaní článku „Takto by mala vyzerať nová podoba Snežienky na Železnej studienke“ (31.1.) ma až zamrazilo čo sa chystá.

Je to absolútne zle poňaté! Vhodnosť takéhoto zariadenia do územia Lesoparku je absolútne v rozpore s podporou rekreácie a oddychu návštevníkov Lesoparku.

Vhodné by bolo bufetové zariadenie pre turistov a cyklistov, nie reštaurácia a školiace miestnosti.

Chceme v území kľud od dopravy a nie rallye Paríž Dakar. Prevádzka takéhoto typu sem privedie zásobovanie prostredníctvom dodávateľských firiem na potraviny a materiál pre potreby fungovania mega stavby.

Niekoľko desiatok zamestnancov predstavuje autá, ktoré budú obťažovať návštevníkov lesoparku. Školenia semináre, svadby, rodinné oslavy nebudú zásobované elektrovláčikom, ale autami, ak bude niekto v dopravnej štúdii tvrdiť opak je demagóg.

Ak sa má uživiť prevádzka musí fungovať na obedoch cez týždeň, nielen na občasnej víkendovej svadbe a na niekoľko turistoch za pekného počasia, ak bude škaredo, nepríde tam ani ranená srnka pre zbytky jedál.

Na príjazdovej ceste a chodníkoch nie je verejné osvetlenie, večer sa tam vyberie len dáma ktorá má rada znásilnenie. A úplný enviro bonbónik je neexistujúca kanalizácia v území, takže odpadová voda bude musieť ísť buď do žumpy (pri takejto rozsiahlej stavbe nemysliteľné), alebo do čističky odpadových vôd (ČOV), ktorá pôjde do Vydrice.

Tento vzácny ekosystém, ktorým Vydrica bezpochyby je, nesmie slúžiť ako recipient pre takéto zariadenie.

V prípade akejkoľvek poruchy ČOV pôjdu s prepáčením sračky do potoka, ktorý je územím európskeho významu NATURA 2000, žijú tam živočíchy ako napr. RAK RIAVOVÝ, ktorý nikde inde nežije a potok preteká cez Partizánsku lúku, kde sa hrajú deti.

Za to, že to vybudovali za socíku, nemusíme opakovať ich chyby. Malý bufet kontajnerového typu ako je na Železnej studienke je ideálne riešenie, starý skelet treba zbúrať.

V neposlednom rade to rozbehne developerov v území a ožije projekt „rekonštrukcie Bazénov" na konečnej autobusu pod bývalým sanatóriom.

Keď sa môže prerobiť Snežienka, prečo by nemohli ožiť bazény a sanatórium.

A to bude krásna, malebná a hlavne toho času tichá a pokojná nenávratne zničená odborníkmi z Mestskej časti Nové Mesto a odborníkom z Mestských lesov riaditeľom Matejom Dobšovičom, ktorý to podporuje, keď sa jeho organizácia kladne vyjadrila k revitalizácii tohto MEGALOMANSKÉHO projektu.

Je potrebné zastaviť takéto aktivity hneď v zárodku, v opačnom prípade nastane rozmach „rozvoja rekreačnej funkcie „ Lesoparku.

Peter Konštiak

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér a NM

Tvrdenia a názory našich čitateľov uverejňujeme v rámci slobodného a demokratického  šírenia informácií. Redakcia sa s názormi a tvrdeniami čitateľov nemusí stotožňovať. Neuverejňujeme tvrdenia a fakty, ktoré sa nedajú overiť, ani názory, ktoré by znevažovali dôstojnosť iných osôb.

Tento názor sme zaslali menovaným v texte – MČ Nové Mesto a riaditeľovi MLB.

STANOVISKO Z MLB: 

"Zodpovednosť za budúcu podobu Snežienky nesie m.č. Nové Mesto, ktoré k nej má vlastnícky vzťah a organizovalo predmetnú súťaž. Mestské lesy majú len poradný hlas.

Z nášho pohľadu považujeme v prvom rade za nevyhnutné ruinu Snežienky zbúrať z bezpečnostných dôvodov a tiež, aby skelet nešpatil túto cennú oblasť.

Čo sa týka finálneho riešenia s ohľadom na rekreačných charakter oblasti preferujeme projekt s minimálnymi nárokmi na vjazd motorových vozidiel, toto vnímame ako zásadnú vec.

Snežienka je navyše dostupná MHD č.43 na ktorej jazdia prevažne elektrobusy, projekt by mal podľa nás maximálne využiť tento potenciál". Stanovisko zaslal Páva, asistent riaditeľa pre manažment projektov

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter