Urbanizmus a výstavba 31. január 2020

Takto by mala vyzerať nová podoba Snežienky na Železnej studienke (vizualizácie)


Ideová urbanisticko-architektonická súťaž na novú podobu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke, vrátane návrhu na revitalizáciu jej zázemia, pozná víťaza. Informuje o tom miestny úrad Nové Mesto (NM).

Ako Mú NM ďalej uviedol, súťažná porota zložená zo zástupcov mestskej časti a Slovenskej komory architektov, s významnou pomocou konzultantov z Mestských lesov a Metropolitného inštitútu Bratislavy, vybrala za víťazný návrh architektov Martina Smereka, Petra Kuklicu a Juraja Hubinského.

Na prízemí víťazného návrhu sa nachádza reštaurácia, infocentrum s viacúčelovou sálou a požičovňa bicyklov, so servisom pre cyklistov, ktorí jazdia v priľahlom bike-areáli alebo len prechádzajú okolo.

Na poschodí budú môcť nájsť návštevníci galériu, študovňu a detskú herňu.

1. miesto

Spojením týchto priestorov môže vzniknúť veľký priestor vhodný pre väčšie podujatia, ako napríklad prednášky o prírode, workshopy, konferenčné podujatia, skupinové cvičenia alebo rôzne ďalšie interiérové aktivity. Súťažný návrh počíta so zachytávaním dažďovej vody a jej využívaním na splachovanie toaliet a zavlažovanie zelene.

Členovia poroty podľa Mú NM vyzdvihli aj prevádzkové súvislosti návrhu a riešenie nového objektu Snežienky ako drevostavby.

Navrhnuté riešenie drevostavby môže významným spôsobom eliminovať prípadné negatívne vplyvy výstavby Snežienky na prírodné prostredie, keďže drevostavba môže byť realizovaná ako „skladačka“ prvkov zhotovených mimo lokality realizácie.

1. miesto

Podľa vyjadrenia predsedu súťažnej komisie Petra Vaškoviča, ktorý je zároveň autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov a vicestarostom mestskej časti, bolo významným faktorom ocenenia návrhu aj to, že ponúkol vytvorenie „ikonickej architektúry“, t. j. nového reprezentatívneho objektu, ale aj nového „genia loci“, ktorý by bol jasne identifikovateľný s lokalitou Snežienka.

Jednoznačne a principiálne oceneným bol návrh „horizontality“ navrhnutej novej terasy, ktorá by, okrem komunikačných možností a príležitostí, ponúkla aj možnosti ochrany návštevníkov pred nepriazňami počasia.

Členovia poroty však vyjadrili aj obavu, že navrhnutý objekt so svojím zázemím môže byť vzhľadom na svoje kvalitné materiálové riešenie finančne náročnejší na vlastnú realizáciu.

Druhé miesto získal návrh architektov Zuzany Benkovej, Andreja Kociana a Tomáša Lučkaniča, ktorý okrem iného obsahuje návrh vytvorenia nového verejného priestoru, prírodného amfiteátra, v novej prírodnej polohe lokality. Porota ocenila, že v návrhu boli funkčne, ale aj objektovo oddelené prevádzky verejných služieb od prevádzok komerčných.

1. miesto

Tretiu najvyššiu priečku súťaže obsadil návrh, ktorý vypracovali architekti Martin Donoval, František Dorko, Zuzana Kopiláková, Pavol Vadkerti a Marek Kľučár, v ktorom porota ocenila veľkú variabilitu navrhnutých priestorov, ktoré sa dajú bez väčších problémov prispôsobovať aktuálnym potrebám návštevníkov budovy a jej zázemia.

Súťažná komisia navrhla udeliť aj tri odmeny.

Ako ďalej pripomenul Mú NM, torzo bývalej reštaurácie Snežienka sa nachádza na križovatke viacerých ciest v lesoparku, vďaka čomu je možné tu stretnúť rodiny s deťmi, množstvo bežcov, starších aj mladších turistov a každým rokom stúpajúci počet cestných a horských cyklistov. Hneď vedľa objektu sa nachádza dolná stanica lanovky na Kamzík.

Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z trinástich odovzdaných návrhov.

Zámer vyhlásenia verejnej anonymnej súťaže návrhov na najvhodnejšie riešenie oživenia a obnovy, respektíve novostavby objektu „Snežienka“ a jeho bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička koncom septembra, schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo.

„Samospráva zároveň rieši aj osud samotného chátrajúceho skeletu, ktorý zostal po bývalej obľúbenej reštaurácii. S vedením hlavného mesta Bratislavy a samosprávneho kraja vedie Nové Mesto rokovania, na ktorých magistrát aj župa potvrdili záujem finančne pomôcť pri odstránení skeletu,“ uviedol Mú NM. 

Dodal, že v roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel.

„Bol som proti výstavbe viacpodlažného hotela ešte ako aktivista a po nástupe do funkcie starostu som ho definitívne zastavil,“ pripomenul starosta Rudolf Kusý. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila.

(red)

Vizualizácie + foto: Zdroj: Mú NM

2 komentáre
ODPOVEDAŤ stano | 2. 2. 2020, 00:11

Este upresnenie, v Mestských lesoch nie je ani jeden odborník, aktivista nie je špecializácia.

ODPOVEDAŤ stano | 2. 2. 2020, 00:08

Absolútne zle, tím odborníkov z mestskej časti , tím odborníkov z Mestských lesov? ako posúdenie estitiky to beriem, ale vhodnosť takéhoto zariadenia do územia LEsoparku je absolútne nevhodné. Maximálne bufetové zariadenie pre turistov a cyklistov, nie reštaurácia a školiace miestnosti. Chceme v území kľud od dopravy a nie rallye Paríž Dakar. Prevádzka takéhoto typu sem privedie zásobovanie dodávateľských firiem na potraviny a matriál na fungovanie mega stavby. niekoľko desiatok zamestnancov denne, to sú všetko autá, ktoré budú obťažovať návštevníkov lesoparku. Školenia semináre, svatby, rodinné oslavy nebudú zásobované elektrovláčikom, ale autami, ak bude niekto v dopravnej štúdii tvrdiť opak je demagóg. Ak sa má uživiť prevádzka musí fungovať na obedoch cez týždeň, nielen na občasnej víkendovej svatbe a zopár turistov za pekného počasia, ak bude škaredo, nepríde tam ani ranená srnka pre zbytky jedál. nie je tam na ceste osvetlenie , večer sa tam vyberie len dáma ktorá ma rada znásilnenie. A úplný enviro bonbónik je neexistujúca kanalizácia v území, takže odpadová voda bude musieť ísť buď do žumpy (pri takejto rozsiahlej stavbe nemysliteľné), alebo do čističky odpadových vôd (ČOV), ktorá pojde do Vydrice, ktorá nesmie slúžiť ako recipient pre takéto zariadenie. V prípade akejkoľvek poruchy ČOV pôjdu sračky do potoka, ktorý je územím europskeho významu NATURA 2000, žijú tam živočíchy ako napr. RAK RIAVOVÝ, ktorý nikde inde nežije a potok preteká cez Partizánsku lúku, kde sa hrajú deti. Zastavte tento Nezmysel!!!!!! Za to , že to vybudovali za sociku, nemusíme opakovať ich chyby. Malý bufet kontajnerového typu ako je na železnej je ideálne riešenie, starý skelet treba zbúrať.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter