Napísali ste nám 6. júl 2018

Napísali ste nám: AD: Nervózni vodiči na križovatkách v Dúbravke: „Je to do plaču“


Vážení diskutujúci, Nedá mi po vzhliadnutí článku a tejto diskusie nereagovať a poopraviť niektoré nepresné údaje, pochybnosti, domnienky alebo nepravdy, ktoré sa tu vyskytli...

https://www.bakurier.sk/doprava-a-parkovanie/clanok-nervozni-vodici-na-krizovatkach-v-dubravke-je-to-do-placu

Rozlišujte pojmy ako INVESTOR, PROJEKTANT, PROGRAMÁTOR. Tieto funkcie sa neprekrývajú a každý je zodpovedný za svoju časť práce, to matematicky znamená, že sa to NEROVNÁ (najmä posledné 2 pojmy).

Niekto si tu odflákol svoju časť práce a po prečítaní celého príspevku Vám možno dôjde, že kto... Vysvetlím.

V prvom rade – ten, ktorý si kladie podmienky, ako má signalizácia fungovať, je investor – v tomto prípade Magistrát BA s podmienkami, ktoré museli byť splnené, aby mohlo mesto čerpať eurofondy na modernizáciu električkovej trate.

Jednou z nich je prezentovaná absolútna preferencia električkovej dopravy, teda električka (pokiaľ všetko funguje) musí prejsť križovatkou ako vlak – bez zastavenia.

Následne prichádza projekcia, ktorá stanoví, ako má križovatka vyzerať, kde bude aký jazdný pruh, aký signál, kde stop čiara atď. a prepočíta bezpečnostné medzičasy, plány, stanoví logické podmienky riadenia a pod.

Nebudem menovať, kto navrhol križovatky v Dúbravke, tieto informácie môžete vyžiadať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám priamo na Magistráte.

Len podotknem, že rovnaká projekčná kancelária pracovala na modernizácii Šafárikovho námestia, Bosákovej-Jantárovej a vyzerá, že bude robiť celú Karloveskú radiálu.

 Až potom príde k slovu programátor, ktorý do radiča prenesie to, čo dostane od projekcie na papieri. Programátor nie je ten, kto má voľnú ruku!!! Križovatka nie je hra na počítači, kde sa budú búrať autíčka a zbierate za to body. Zodpovednosť za riadenie križovatky má projektant.

Toľko k tomu, čo píše pán Bánovec, ktorý má síce za sebou strednú dopravnú školu a k tomu čerstvého magistra manažmentu, ale práve on pracoval v tom období na Magistráte a mohol napomôcť vyriešeniu situácie. Nepomohol.

A k tomu by si mal zrejme doplniť prehľad, ako čo funguje, a aké má kto právomoci. Mimochodom, všetky BA križovatky sa programujú na Slovensku...

Ešte uvediem príklad: Križovatka je to isté, ako stavba domu – máte projekt a musíte ho dodržať, inak vám stavbu neskolaudujú a nemôžete sa nasťahovať. Ak niečo aj zmeníte a dom vám padne, máte smolu.

Ak sa nepostavilo to, čo sa podľa papiera malo, pôjdete ešte k tomu aj do basy. V decembri 2014, keď sa modernizácia ukončila, pustili sa križovatky presne do takého stavu, ako boli naprojektované.

No a čakacie doby na vedľajších smeroch boli skutočne 10-12 minút. Žiaľ – takto to bolo navrhnuté. Následne Siemens vykonal mierne úpravy v rámci možností, aby sa situácia zlepšila.

Boli však len kozmetické a čakačky sa nimi znížili možno na 8 minút. Totiž, keď je raz križovatka naprojektovaná a postavená a máte chodecký priechod cez 6 jazdných pruhov, neexistuje žiadny čarovný prútik, ktorý môže bezpečnostný medzičas znížiť.

Ten je proste daný a križovatka sa následne zdá byť pomalá, nepružná, neflexibilná. Ďalšie vylepšenia boli zrealizované pred 2 rokmi. Samozrejme, že nič nemôže ísť na úkor bezpečnosti. Ale v stručnosti – v súčasnosti v Dúbravke fungujú križovatky v režime, ktorý je plne inteligentný.

Žiadny cyklus na pozadí, do ktorého sa po odchode električky križovatka vráti. V križovatke funguje preferencia koľajovej dopravy (Drobného aj BUS), a keďže sa bavíme o veľmi obmedzujúcej podmienke absolútnej preferencie, aj dynamické riadenie na základe dopravných tokov (vozidlá/chodci) je ňou silne ovplyvnené.

Pokiaľ sa električka prihlási a predčasne odstaví niektorý smer, ktorý bežal veľmi krátko a nestihol vyprázdniť celý jazdný pruh, po odjazde električky sa riadenie vráti naspäť do zelenej pre odstavený smer.

Pokiaľ však už tento smer mal zelenú dostatočne dlho, uprednostní sa iný smer, ktorý ale čaká najdlhšie (nie ten, ktorý by išiel podľa poradia), teda systém FIFO.

Do systému vstupujú aj iné faktory, električka komunikuje s radičom cez rádiovú sieť, kde tiež sem-tam prichádza k oneskoreniu (či už prihlásenia alebo odhlásenia), zväčša z titulu oneskorenia v palubných počítačoch električiek – nie sú to žiadne 4-jadrové procesory s gigovými ramkami...

Chodcov by som tiež rád upozornil, že tlačidlá sú tam na to, aby sa zatláčali – keď ich nezatlačíte, križovatka o vás nevie a nemusí vám dať dostatočne dlhú zelenú, aby ste prešli aspoň do stredu priechodu.

Na križovatke Drobného po zatlačení máte zaručené, že prejdete z jednej strany úplne na druhú stranu (pokiaľ nejde električka alebo BUS).

Čakacie doby sú dnes všade v hlavnom meste dosť dlhé, v špičkových hodinách je infraštruktúra zaťažovaná nad únosnú mieru.

A že v Dúbravke odbočíte doľava alebo z vedľajšej cesty v križovatke, kde je preferencia MHD už za 3 minúty, je ešte relatívne dobre.

Samozrejme, že ak sa na ľavú odbočku zaradíte ako 20.vozidlo, tak to na prvú a možno ani druhú zelenú nedáte a počkáte si, ale to nedáte zrejme ani nikde inde v meste – ani tam, kde sa preferencia nepoužíva, že?

Záverom doplním, že možnosti pre vylepšenie existujú, ale za súčasnej situácie iba za predpokladu zníženia preferencie električiek, a tu je kompetentný rozhodnúť len Magistrát (v spolupráci s DPB). A ten zatiaľ razí cestu tvrdej preferencie električiek ako nosného systému verejnej dopravy v meste.

Nick na FCB: Michal Pánis

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Peter Bánovec | 23. 11. 2018, 15:03

pozdravujem Vás, Michal. Je zaujímavé, že v čase keď som pracoval pre mesto, vás zamestnávateľ všade tvrdil, že programy pre radiče sa pripravujú vo Viedni. Taktiež nie som si istý, či ste sa zúčastnil kontroly križovatky v roku 2015, kde sme s vašimi kolegami prišli na ďalšie možnosti, ako zefektívniť celý cyklus. Povedalo sa že sa to už meniť nebude. Čo je škoda. Súhlasím s faktom, že projektant je značne oklieštený pri riešení riadenia. Mám plno otázok, žeby sa sem nezmestili. Myslím že by sme to vedeli elegantne vyriešiť pri pivku, čo vy na to? Pozývam Vás. Kontakt na mňa poznáte ;)

ODPOVEDAŤ jasomtu | 10. 7. 2018, 14:48

Električky musia mať jasnú preferenciu, veď už len keď si predstavíme že je v nej 50-60 cestujúcich, tak to je exvivalent 50 áut. Ako inak chcete ľudí udržať v MHD? Celý vyspelý svet ide preferenciou MHD, aby bola rýchla (aj tak je proti autám pomalšia). Inak ľudí v MHD neudržíte,k tomu nízke cestovné, husté intervaly a čisté spoje. Ešte treba tlačiť na nákup nových nízkopodlažných električiek, toto je zásadný problém v Bratislave. A to tiež na starnutie obyvateľstva.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter