Lesopark 21. máj 2017

SERIÁL: Hororové stavby na Železnej studienke - 2. časť: Bývalá vozovňa autobusov za IX. mlynom


Stavby ako z hororu - aj to je obraz najmä večerných a nočných siluet niektorých stavieb na Železnej studienke. Po článku o skelete Rybárskej reštaurácie, pokračujeme v hororových stavbách druhou časťou - bývalou vozovňou autobusov za IX. mlynom.

 Popri Ceste mládeže za Deviatym mlynom sa dnes nachádza ruina bývalej budovy vozovne autobusov, ktorá kedysi slúžila pre potreby MHD v Bratislave. Návštevníkom a turistom sa posledné roky rozpadá doslova pred očami. Najskôr sa začala prepadávať strecha, potom začali padať aj múry. Občas na budovu padol strom, či konáre. Deviaty mlyn aj s pozemkom, vrátane pozemku s bývalou vozovňou, má v prenájme od štátnej organizácie Lesy SR súkromný podnikateľ. Podľa informácií Lesov SR je to práve on, kto má dať tento pozemok do poriadku a oslobodiť ho od ruín. Časť budov je už upravená a opravená. Zvyšok, v podobe zrúcaniny autobusovej haly ešte na úpravu čaká...

 Ako nás informovali z Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP), objekty za IX. mlynom boli hospodárske budovy mlyna a neskôr hostinca – v susedstve severne od hlavnej budovy. Mlyn pracoval iba do roku 1868, potom bol prestavaný na hostinec s ubytovaním. Vtedy slúžili hospodárske objekty ako zázemie hostinca, napríklad to boli stajne, či chlievy. Po druhej svetovej vojne tam nastal chaos, lebo hospodárske objekty dostal iný užívateľ než hlavný objekt (ubytovňa lesných robotníkov). Na konci socializmu bola v hospodárskej časti píla. Toľko MÚOP.

 Pokiaľ ide o samotnú budovu bývalej vozovne autobusov Bratislavskej elektrickej účastinárskej spoločnosti (BEÚS), išlo o provizórnu budovu postavenú počas druhej svetovej vojny. BEÚS bol predchodcom DPMB, dnes DPB, a .s. Ako nás informovali z Dopravného podniku Bratislava, halu vozovne na Železnej studienke postavili v roku 1944, pretože BEÚS potreboval ďalšie priestory pre garážovanie autobusov MHD, ktoré boli sústredené iba vo vozovni na terajšej Pribinovej ulici. Voľba padla na Železnú studienku aj preto, lebo existovali obavy z bombardovania továrne Apollo, ktorá bola v tesnom susedstve zázemia vtedajšieho podniku pri dunajskom nábreží. BEÚS hľadal nenápadné miesto, nie veľmi vzdialené od centra a aj bezpečné.

 Objekty, spolu s malým domčekom mal dopravný podnik v správe ešte začiatkom päťdesiatych rokov. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia ju používali lesníci na parkovanie lesných strojov. Podľa nepotvrdených informácií ich istý čas využívala aj tajná komunistická polícia. Neskôr zostali priestory opustené a dnes nehnuteľnosť vlastní štát, správcom je organizácia Lesy SR.

 Ako nám povedal Peter Pankrác z DPB, asi pred štyrmi rokmi, keď bola tuhá zima, sa pod návalom snehu prepadla strecha tejto improvizovanej budovy a začali sa lámať aj bočnice. „Ale nad budovou ešte stále stojí strážny domček, ktorý slúžil ako improvizovaná výpravňa, kde si vodiči chodili brať kľúče, či technické preukazy a sídlil tam aj strážca depa, ktorý tam býval,“ uviedol. Ako dodal, v domčeku ešte nedávno býval človek zo štátnych lesov. Ako sme sa ale presvedčili, dnes už je aj tento objekt v lese neďaleko cesty opustený a chátra.

Záverom: Je zvláštne, že v priebehu 26 rokov nedokázalo hlavné mesto a ani štát dať Železnej studienke a veľkej časti Bratislavského lesoparku jednoznačný status ochrany pred nerekreačnou výstavbou, komerčným, resp. úmyselným výrubom stromov a komerčným lovom divej zvery. Našťastie, samospráva mesta väčšinou nebola a ani dnes nie je naklonená výstavbe v tomto oddychovom území Bratislavčanov. Keďže ale Mestské lesy Bratislava netvoria jednoliaty územný lesný celok a časti lesa v okolí Bratislavy patria štátu v podobe štátnych lesov (Lesy SR), alebo aj súkromníkom, je v súčasnosti i v budúcnosti ochrana tohto pásma pred developermi problémová. Pomôcť by mala stavebná uzávera zo strany mestskej časti Nové Mesto a prijatie Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina. Všetky tieto samosprávne opatrenia sa ale rodia pomaly a toporne. Hlavné slovo by mal mať asi „veľký“ Územný plán Bratislavy, ktorý by jednoznačne stanovil, čo sa v Bratislavskom lesoparku môže a čo už nie. V roku 2014 prijali mestskí poslanci Koncepciu na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesoparku (BL) na území v správe Mestských lesov Bratislava do roku 2025. Na jej plnenie sa pozrieme inokedy.

 

(rl)

Foto / Videogaléria Zobraziť všetky Foto / Videogaléria
1 komentár
ODPOVEDAŤ Michal Kováčik | 29. 11. 2020, 20:22

Koĺko ešte budeme čakať na zmenu statutu kedy si budeme vážiť tú nadhernú prírodu čo máme pod nosom choďím 40rokov do lesného parku všetko chátra sem tam sa objavý nová tabula čo ten kontainer na žel.st. to je horor okolie neupravené od socíka sa zvýšila návštevnosť minimálne o 400% sme slušný ĺuďia doprajte nám krásu prírody. S pozdravom Michal Kováčik

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter