Lesopark 13. júl 2017

SERIÁL: Hororové stavby na Železnej studienke - 1. časť Rybárska reštaurácia


Stavby ako z hororu - aj to je obraz najmä večerných a nočných siluet niektorých stavieb na Železnej studienke. Ale ako z hororového filmu nevyzerajú len v noci. Tieto nepotrebné a rozpadajúce sa stavby a pozemky sú paradoxne už roky predmetom záujmu mnohých podnikateľov a záujmových skupín. Ako to však na Slovensku chodieva, desaťročia sa kompetentní prizerajú krútiac hlavami, ako to nejde vyriešiť.

 Je zvláštne a povedzme, že doslova choré, ak v priebehu 26 rokov nedokázalo hlavné mesto a ani štát dať Železnej studienke a veľkej časti Bratislavského lesoparku jednoznačný status ochrany pred nerekreačnou výstavbou, komerčným resp. úmyselným výrubom stromov a komerčným lovom divej zvery. Našťastie, samospráva mesta väčšinou nebola a ani dnes nie je naklonená výstavbe v tomto oddychovom území Bratislavčanov. Keďže ale Mestské lesy Bratislava netvoria jednoliaty územný lesný celok a časti lesa v okolí Bratislavy patria štátu v podobe Štátnych lesov, alebo aj súkromníkom, je v súčasnosti i v budúcnosti ochrana tohto pásma pred developermi problémová.

 Pomôcť by mala stavebná uzávera zo strany mestskej časti Nové Mesto a prijatie Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina. Všetky tieto samosprávne opatrenia sa ale rodia pomaly a toporne. Hlavné slovo by mal mať asi „veľký“ Územný plán Bratislavy, ktorý by jednoznačne stanovil, čo sa v Bratislavskom lesoparku môže a čo už nie. V roku 2014 prijali mestskí poslanci Koncepciu na podporu rekreačnej funkcie a rozvoja Bratislavského lesoparku na území v správe Mestských lesov Bratislava do roku 2025. Na jej plnenie sa pozrieme inokedy. Teraz však poďme k hrôzostrašným stavbám, ktoré vymenujeme a potom sa budeme venovať prvej v poradí.

 Betónové skelety

 Potom, ako bol pred rokmi zrekonštruovaný mlyn Klepáč, ktorému sa budeme tiež v budúcnosti ešte venovať, je prvou tzv. hororovou stavbou tzv. Rybárska reštaurácia, nasledujú bývalé sklady a vozovňa autobusov, potom je to nenápadný domček pod lesom, bývalá Rotunda, bývalý rekreačný či ozdravný objekt pri 2. rybníku, bývalá reštaurácia Snežienka a bývalé sanatórium s kúpaliskom. Ide o top stavby, ktoré sú v dosahu rekreantov a s ktorými prichádzajú do styku pri návšteve Železnej studienky. Ide o sedem stavieb a preto sme príspevky rozdelili na časti. Bude ich šesť, pretože o domčeku pod horou sa toho asi napísať veľmi veľa nedá.

 Nedostavaná Rybárska reštaurácia

 Hneď prvou stavbou za Klepáčom je skelet nikdy nedokončenej Rybárskej reštaurácie. Okolie skeletu je dnes nevábne, plné buriny a ruín. Navyše je pozemok spolu s robotníckymi domčekmi oplotený. Pozemky sú mestské, ale v súdnom konaní a skelet patrí súkromníkovi. So stavbou sa v podstate nehýbe vyše 25 rokov, občas sa tam objavia ťažké mechanizmy, pretože stavba vraj má byť, podľa tabule, dokončená do konca tohto roka... Na naše opakované otázky o aké stavebné povolenie ide, novomestský stavebný úrad nereaguje. Jeden z veľkolepých plánov rátal s vybudovaním veľkého hotela. To ale narazilo na odpor verejnosti samosprávy a územie leží stále ladom napriek tomu, žeby to mohla byť napríklad pekná pikniková lokalita.

 V roku 2012, teda 5 rokov dozadu, priniesol Bratislavský kuriér informácie, podľa ktorých magistrát a ani Metské lesy pozemky súkromnému podnikateľovi neprenajali. Na internete sa vtedy  objavili informácie, podľa ktorých stavebný úrad v Novom Meste predĺžil stavebné povolenie na stavbu skeletu. A to vraj aj napriek tomu, že stavba stratila platné povolenie ešte v roku 1987, no Stavebný úrad v roku 2012 tvrdil opak: „Stavebnému povoleniu neskončila platnosť v roku 1987, pretože so stavbou sa v požadovanom čase začalo. Podľa zákona, pokiaľ je stavba začatá, stavebné povolenie nestráca platnosť. Medzitým sa predlžovala lehota na dokončenie stavby dvakrát. Ak by povolenie neplatilo, nemohla by sa lehota ani v minulosti predlžovať,“ tvrdil novomestský stavebný úrad. Nové Mesto tvrdilo aj to, že v prípade stavby – projektu, bolo vyriešené aj parkovanie a kanalizácia v pôvodnom projekte. Na otázku prečo nebol k predĺženiu termínu dokončenia stavby prizvaný aj magistrát, Nové Mesto odpovedalo: „V konaní v roku 2012 nedošlo k žiadnym zmenám v stavbe samotnej, stavebné povolenie bolo a je stále platné, jediné čo sa riešilo, bolo predĺženie termínu dokončenia stavby.

 A teraz pozor...!

 Ak by stavebník nepožiadal o predĺženie termínu dokončenia stavby, v podstate by sa nič nestalo, keďže stavebné povolenie platí – nikde v zákone nie je napísané, že stavebník musí stavbu ukončiť v termíne dokončenia stavby“. Neuveriteľná odpoveď – nezdá sa vám...?

 Ešte dodáme, že Nové Mesto rozhodla o predĺžení stavby pred dokončením pod názvom „Rybárska reštaurácia - Železná studienka“ do 31.12.2013. Najnovšie, teda súčasné predĺženie je do konca roka 2017. Pýtame sa – o čo tu išlo a ide...?

 A ešte raz poďme do roku 2012, kedy hlavné mesto zistilo, že pozemky v bezprostrednom okolí nedostavanej Rybárskej reštaurácie na Železnej studienke, sú vo vlastníctve hlavného mesta a nie sú zverené do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ani Mestským lesom. „Podľa našej databázy, uvedené pozemky neboli prenajaté vlastníkovi nedostavanej stavby - Apolka Centrum, s.r.o. Avšak pozemky okolo stavby a sčasti aj pod stavbou boli prenajaté nájomnou zmluvou č. 0883 1070 0700 mestskej organizácii Mestské lesy. Spoločnosť, ktorá vlastní uvedenú rozostavanú stavbu, zaslala na oddelenie správy nehnuteľností žiadosť o odkúpenie pozemkov pod stavbou a momentálne táto žiadosť je v štádiu vybavovania,“ uviedol magistrát. K téme sa vrátime a budeme zisťovať, ako je to v súčasnosti. Niektoré fakty už vieme – mesto sa s majiteľom skeletu súdi. Naša otázka bude o čo sa súdi, ak mu pozemky neboli prenajaté?

 (text a foto: rl)

(Dokončenie po získaní odpovedí)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter