Lesopark 18. február 2019

Bleskový rozhovor s… Jánom Žatkom o výrube lesov na Devínskej Kobyle: „Sme pripravení podporiť prípadné nátlakové akcie“


V súvislosti s odovzdaním petície „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“, ktorú podpísalo viac ako 5 tisíc ľudí,

na ministerstvo pôdohospodárstva vo štvrtok 14. februára, sme krátko oslovili predsedu petičného výboru Jána Žatka.

Čo od odovzdania petície očakávate, aký asi bude ďalší postup, či kroky petičného výboru?

-Členovia petičného výboru sa nezaoberajú dlhodobo aktívne problematikou ochrany životného prostredia.

Sme obyčajní ľudia, ktorí žijú pod masívom Devínskej Kobyly buď v Devínskej Novej Vsi alebo Dúbravke, ktorí si myslia,

že bratislavské lesy by mali spĺňať rekreačnú funkciu a nie hospodársku, o čo sa snaží štátny podnik Lesy SR.

S tým súvisí aj odpoveď na Vašu otázku.

Počas minulého roka sme sledovali súboj niektorých samospráv a ochranárskych združení o zastavenie plánovaného masívneho výrubu stromov na Devínskej Kobyle.

V rámci týchto aktivít prebehlo počas minulého roka aj niekoľko rokovaní ochranárov (napr. OZ Naše Karpaty) s ministerstvom,

ktoré však neviedli k žiadnym konkrétnym výsledkom.

Preto sme v septembri 2018 iniciovali petíciu na podporu už jestvujúcich aktivít za zachovanie rekreačného charakteru bratislavských lesov.

Prichádzam k vlastnej odpovedi na vašu otázku.

Dnes považujeme úlohu petičného výboru za splnenú.

Odovzdali sme na ministerstvo 5 611 podpisov ľudí, ktorí nesúhlasia s výrubom stromov na Devínskej Kobyle.

Predpokladáme, že aj tieto podpisy pomôžu samospráve a ochranárom pri ich rokovaniach s ministerstvom,

aby sa dosiahol stav, ktorý si želá aj verejnosť:

vylúčenie hospodárskeho využitia bratislavských lesov a zachovanie ich rekreačnej funkcie.

V prípade, že by rokovania s ministerstvom stroskotali a na Devínsku Kobylu by opäť nastúpili ťažobné mechanizmy,

sme pripravení podporiť prípadné nátlakové akcie ako napr. blokáda a pod.

Viacerí zo signatárov petície vyjadrili ochotu podporiť aj takúto formu protestu.


Máte už nejaké informácie v súvislosti s plánom výrubu Lesov SR na tento rok na Devínskej Kobyle?

-Podľa informácie Ing. Michala Feika z ministerstva pôdohospodárstva ministerstvo zadalo vypracovanie štúdie,

ktorú pripravujú experti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Tá má posúdiť dopady realizácie opatrení programu starostlivosti o lesy na zabezpečenie rekreačnej funkcie lesov.

Až do vypracovania tejto štúdie je podľa pána Feika ťažba dreva pozastavená.

(rl)

Ilustr. foto: Archív Br. Kuriér/Bojda

O tejto téme sme informovali aj tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter