Kultúra 9. marec 2018

Päť dvojíc abonentných koncertov SF bude dirigovať James Judd


Päť dvojíc abonentných koncertov Slovenskej filharmónie bude od marca do júna 2018 patriť šéfdirigentovi Jamesovi Juddovi - 22., 23. a 28., 29. marca , 12., 13. a 19., 20. apríla a 31. mája a 1. júna 2018.

Maestro Judd uvedie v júni s našimi telesami (Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor) záverečný koncert festivalu Pražská jar, venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky.

Vo štvrtok a piatok 22. a 23. marca sú na programe koncertov diela troch skladateľov.

Dramaturgia aj v tejto sezóne reflektuje na jubileá slovenských umelcov.

V marci oslávia 60 rokov slovenský skladateľ Egon Krák a koncertný majster skupiny violončiel SF, člen Moyzesovho kvarteta , skvelý hudobník a človek Ján Slávik.

Pri tejto príležitosti Egon Krák skomponoval dielo Message, čiže Správu pre violončelo a orchester ( 2017 ), ktorá vznikla predovšetkým z pocitu radosti a priateľstva, ktoré ich spájajú s Jankom Slávikom už takmer 45 rokov.

Egon Krák o diele píše: „Mal som v živote viackrát príležitosť písať hudbu pre komorné zoskupenia, v ktorých pôsobil, alebo bol ich členom, ani raz to však nebola orchestrálna hudba so sólovým violončelom. MESSAGE má však hudobný obsah, akýsi druhý plán, ktorý sa zrodil z pokusu vytvoriť hudobný komentár pocitov a postojov, ktoré skladateľ cíti k okolitému svetu.

Minimálne od čias, keď Clément Janequin vytvoril geniálny chanson La Jalousie ( žiarlivosť ), plný nepokoja a napätia, alebo od Debussyho „hudobného prekladu“ esencie Mallarmého Fauna, sú autori hudby konfrontovaní s výzvou tlmočiť viac, než len ilustráciu vizuálneho zážitku.

Neviem, do akej miery bude obsah mojej Správy zrozumiteľný ( skladateľ vždy dúfa, že mu bude publikum rozumieť), zdá sa mi však podstatné, že jeho výklad a pochopenie určite nebudú a nemôžu byť totožné u každého človeka – presne tak je to aj s vnímaním sveta, v ktorom žijeme.“

Po premiére diela Message zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur „Egyptský“ , op. 103 Camilla Saint-Saënsa, ktorý zaznie v interpretácii pôvodom srbskej klaviristky Jasminky Stancul.

Piaty koncert pre klavír uzatvára rad skladateľových koncertov, ktoré komponoval pre vlastné koncertné potreby. Skomponoval ho v roku 1896 na jednej zo svojich zimných dovoleniek v egyptskom Luxore, preto dostal prívlastok „Egyptský“ .

Koncert patrí medzi Saint-Saënsove najznámejšie diela. N

apriek tomu sa uvádza zriedka. Na záver zaznie Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Skladateľ ju komponoval na objednávku reformnej cirkvi v Ausburgu.

Nasledovať budú Veľkonočné koncerty, ktoré sa uskutočnia v bratislavskej Redute a Katedrále sv. Martina o ktorých píšeme tu.

(red, sf)

Foto: Peter Brenkus

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter