Rozhovory z mesta 12. máj 2017

Zisťovali sme, kedy sa aj Bratislava dočká prvého elektrobusu + nové odpovede


Na ekologizáciu MHD, ale aj to, kedy je reálne, že už aj Bratislava bude mať konečne autobus na elektrický pohon, sme sa pýtali  generálneho riaditeľ DPB Milana Urbana.

V súčasnosti testujete ekologický CNG autobus pre potreby MHD. Zatiaľ sú ale tie „neekologické“ vo vozovom parku DPB v prevahe. Je to tak?

Milan Urban: V súčasnosti máme asi 450 prevádzky schopných autobusov, z toho prevádzkyschopných autobusov CNG je 84. V prevádzke elektrobus momentálne nemáme.

Počítate aj s takýmto druhom dopravy?Projekt obstarania elektrobusov ráta s koľkými kusmi autobusov? 

Dopravný podnik zatiaľ oficiálne túto informáciu neoznámil, zo strany mesta bola medializovaná.

Ale môžem potvrdiť, že v rámci dopravného podniku máme projekt na nákup elektrobusov spracovaný. Je to naším záujmom, ktorý je ale závislý od toho, či sa nám ich podarí aj získať.

Projekt možného nasadenia elektrobusov do verejnej prepravy v Bratislave má DPB, a.s. spracovaný s rôznymi výhľadovými horizontami, v prvej fáze počíta max. s 18 kusmi vozidiel.

V akom časovom horizonte asi by sa mohla súťaž uskutočniť, resp. kúpa elektrobusov?

Kúpa a jej termíny sú podmienené získaním podpory investičného financovania, o ktoré sa bude DPB, a.s. uchádzať bezprostredne po vyhlásení výzvy. 

Aký je cenový rozdiel medzi elektrobusmi a porovnateľnými autobusmi v MHD v Bratislave a aké sú výhody a nevýhody elektrobusov?

 Cenu generuje verejné obstarávanie a môže byť až dvojnásobná.Výhodou je bezemisná, tichá, ekologickejšia prevádzka vozidla.

Vzhľadom na prevádzkovú limitáciu je dôležité už pri obstarávaní elektrobusu uvažovať s parametrami na nasadenie elektrobusu na konkrétnu linku.

Testovali ste nejaké v minulosti ak áno aké a s akým výsledkom?

DPB, a.s. testoval vozidlo SOR EBN 11. Výsledok bol pozitívny aj z technickej stránky aj zo strany cestujúcich a vodičov

Máte nejakú stratégiu, ktorá hovorí o ekologizácii verejnej hromadnej dopravy v Bratislave?

Milan Urban: Minimálne existuje stratégia na úrovni EÚ, ktorá hovorí o znižovaní podielu karbónových plynov s horizontom rokov 2020 a 2030 a rozdiel medzi týmito rokmi je zníženie o 20 percent.

Teda do roku 2020 o dvadsať percent a do roku 2030 ide až o 40 percentné zníženie a je to pokles oproti východiskovým údajom z roku 1990.

Ak sa nemýlim, tak parameter do roku 2020 má Slovensko v podstate splnený. Ale vážne sa hovorí na európskej úrovni, že tých 20 percent v ďalších rokoch je príliš veľké sústo.

Na toto nadväzujú stratégie či už na štátnej úrovni a v niektorých prípadoch aj na mestských úrovniach.

Hlavné mesto sa o ekologických prístupoch v doprave zmieňuje v projekte Smart City – inteligentné mesto.

To korešponduje aj s tým, že mesto má záujem napríklad aj o CNG autobusy a jeden z nich bol predstavený práve v tomto čase.

Nekorešponduje to ale asi s tým, že mesto plánuje naďalej kupovať naftové autobusy, najnovšie 90 kusov.

Milan Urban: No, myslím si, že to nie je v rozpore. V rámci vypísanej súťaže na autobusy ktoré kupujeme, bola pripustená aj možnosť dodávky vozidiel na alternatívny plynový pohon.

Takže podmienky súťaže to pripustili. Napriek tomu sme ponuku na plynový autobus nedostali, pretože hodnotiace kritériá boli cena a prevádzkové náklady.

Takže mnohí sú si vedomí toho, že v pomeroch Slovenskej republiky, vzhľadom na výšku spotrebne dane, v porovnaní napríklad s Českou republikou, tá ekonomika je problematická.

Podľa môjho názoru by si vyžadovala nejaký podporný impulz.

„Jednoducho povedané, ekologické CNG autobusy sú ešte stále drahšie ako naftové...“

 R. Lattacher

(ilustračné foto: ostrava.cz)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter