Doprava a parkovanie 12. jún 2019

SPOPLATNENÁ PARKOVACIA POLITIKA: Mesto zaevidovalo asi 350 podnetov od občanov. Čo s nimi bude?


V súvislosti so zverejnenou spoplatnenou parkovacou politikou, ktorú pripravuje nové vedenie mesta,

nás bratislavský magistrát informoval,

 

že hlavné mesto zaevidovalo približne 350 pripomienok k návrhu VZN od zhruba 200 podávateľov.

 

„Aktuálne stále prebieha spracovanie a vyhodnotenie pripomienkovania.

Doručené pripomienky nemáme v tejto fáze v anonymizovanej podobe.

 

Materiál s pripomienkami bez osobných údajov bude ešte spracovaný

a mal by byť aj súčasťou materiálu do MsZ,“ informoval Bratislavský kuriér hovorca mesta Peter Bubla.

 

Bratislavský kuriér požiadal, aby mu boli podnety obyvateľov zaslané, aby ich mohol zverejniť. Zaujíma nás, o aké podnety ide.

 

Zaujíma nás aj, akú váhu bude mať týchto, podľa magistrátu približne 350 pripomienok občanov?

 

Pýtame sa: „Koľko sa nezaevidovalo a čo s tými, ktoré ste zaevidovali?

Radi by sme vedeli, o aké pripomienky verejnosti išlo a ktoré chce mesto akceptovať, prípadne ktoré odmieta a dôvody odmietnutia.

Ďakujem za zaslanie relevantných informácií. Radi by sme vedeli presne, aký bude osud týchto podnetov?“

 

Magistrát hlavného mesta oficiálne zverejnil návrh novej parkovacej politiky, ktorý ráta s rôznymi formami spoplatnenia 22. mája.

 

Obyvatelia mali desať dní na jeho pripomienkovanie.

 

Návrh sa nachádza na internetovje stránke Bratislavy a mesto ho prezentuje ako „férové parkovanie“.

 

Poplatok za prvé auto je už znížený zo 49 na 39 eur s tým,

že za zvyšné dve autá zostáva ročná daň nezmenená – 150 a 500 eur.

 

O prípadných ďalších autách zmienka nie je.

 

Ako uvádza hlavné mesto na svojom webe, pripravilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, 

 

ktorým sa určujú vymedzené úseky miestnych komunikácií a stanovujú základné rámce parkovacej politiky na území hlavného mesta.

 

Návrh parkovacej politiky je tu.

 

Vedenie hlavného mesta chce návrh predložiť na júnové zastupiteľstvo.

 

K tejto téme sme priniesli informácie a názory napríklad tu aj tu.

(rl)

Plagátik: hmb

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter