Aktuálne dianie 4. december 2023

Zrekonštruované Staré lýceum otvorilo svoje brány a ponúka unikátny komunitný priestor


Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Staré Mesto otvoril po trojročnej rekonštrukcii v nedeľu 3.12. Staré Lýceum - Laboratórium otvorenej spoločnosti. Stať sa má kultúrno-komunitným centrom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Cirkevného zboru (CZ) Bratislava-Staré Mesto.

 

Laboratórium otvorenej spoločnosti

Lýceum má byť tiež priestorom na dialóg, slobodu a rovnosť. "V aktivitách centra chceme nabádať ľudí k tvorivosti, zmierňovaniu napätia, predchádzaniu násilia. Chceme dať jasnú podporu tým, ktorí sú slabí, osamelí alebo sú to ľudia v menšine. Chceme spájať ľudí, ktorí pomáhať chcú, s tými, ktorí pomáhať vedia," uviedla predsedajúca farárka CZ Anna Polcková.

 

V obnovenom staronovom lýceu plánuje cirkevný zbor organizovať umelecké programy, koncerty, výstavy, ale aj výchovno-vzdelávacie projekty a ďalšie aktivity. Ústrednou myšlienkou má byť   presvedčenie, že ak chceme pomôcť človeku, musíme mu porozumieť, poznať jeho problémy aj túžby.

 

V archíve sa nachádzajú vzácne knižné zbierky v počte 80.000 zväzkov kníh a rukopisov

V priestoroch Lýcea tiež zostane pracovisko Slovenskej akadémie vied, ktoré spravuje archív cirkevného zboru. „Vzácne knižné zbierky v počte 80.000 zväzkov kníh a rukopisov budú v moderne vybavenom archíve, ktorý zaberá takmer polovicu rozlohy budovy. V jej druhej časti bude spomínané kultúrno-komunitné centrum,“ informujú zástupcovia na sociálnej sieti.

 

Neoddeliteľnou súčasťou Lýcea je aj jedna z najväčších zachovaných historických knižníc na území Slovenska. Vo fonde knižnice je okolo 90.000 knižničných jednotiek. Nachádza sa tu aj zachovaná zbierka glóbusov, vzácna vekom a unikátna počtom. Jej súčasťou je deväť zachovaných glóbusov.

 

V rámci rekonštrukcie sa realizoval aj historicky najväčší presun knižného fondu, ktorý rekonštrukciou získal reprezentatívne priestory a archívny regálový systém.

 

Pohľad do histórie

Evanjelické lýceum zohralo významnú úlohu v rozvoji vzdelanosti v období Rakúsko-Uhorska i slovenskej kultúry. Školskú budovu dala v 18. storočí postaviť evanjelická cirkev. Jedným z rektorov lýcea bol polyhistor Matej Bel.

 

Z tohto prostredia vzišli osobnosti vedy a kultúry, okrem iných Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Samuel Mikovíni či Ján Andrej Segner. Dejiny lýcea sú úzko spojené aj s činnosťou štúrovcov. Študovali tu Ľudovít Štúr, Karol Kuzmány, Jozef Holuby, Janko Kráľ, Ján i Samuel Chalupkovci, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a ďalší. Z významných osobností na lýceu od roku 1890 študoval aj Milan Rastislav Štefánik.

 

Evanjelici budovu získali späť v nevyhovujúcom technickom stave po 40 rokoch komunistického režimu v rámci reštitúcií, dlhodobo však nedokázali zrealizovať výraznejšiu rekonštrukciu. Cesta k obnove sa otvorila pred niekoľkými rokmi vďaka grantom Európskeho hospodárskeho priestoru.

bak

foto: CZ ECAV Bratislava Staré Mesto 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter