Aktuálne dianie 23. apríl 2021

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíce: Verím, že sa dočkáme aj Vrakunsko-biskupickej električkovej radiály


Na starosti má rozlohovo najväčšiu mestskú časť Bratislavy a ako sám vraví, jej ďalšiemu stavebnému rozvoju sa nebráni. Starostovi Podunajských Biskupíc, Zoltánovi Pékovi, robí veľké starosti kriminalita, ktorej elimináciu by konečne mohlo riešiť prisľúbené vybudovanie stanice Mestskej polície.

Darí sa vám plniť všetky predsavzatia, ktoré ste si zaumienili pred voľbami?
Za dva roky pôsobenia vo funkcii starostu sa podarilo urobiť veľmi veľa vecí v prospech našich obyvateľov aj vďaka úzkej spolupráci s miestnymi poslancami. Na začiatku volebného obdobia sme schválili tzv. Akčný plán, podľa ktorého postupne postupujeme, rekonštruujeme a budujeme. V septembri 2019 sme slávnostne otvorili novú MŠ na Komárovskej ulici a ZŠ Biskupická môže vďaka začleneniu našej obce do Atlasu rómskych komunít priamo čerpať dotácie. V roku 2020 sa na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským komplexne opravila strecha a v ZŠ Podzáhradná prešla kompletnou rekonštrukciou stravovacia jednotka v jej objekte. V areáli ZŠ Bieloruská sme vybudovali multifunkčné ihrisko a v MŠ Estónska 3 sme ihrisko zrekonštruovali. Zrekonštruovali sme aj Športový areál na Baltskej ulici a Športový areál Tryskáč, ktoré tak môžu slúžiť širokej verejnosti na rôzne športové účely. Schválené sú aj financie na rekonštrukciu strechy, zateplenie a výmenu elektrických rozvodov v ZŠ Bieloruská. Celkovou obnovou prešli aj tri detské ihriská s modernými hracími prvkami, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné kritériá a nasledovať budú ďalšie. V lete 2020 sme vymenili vozovku na ulici Lotyšská, vrátane parkovacích plôch na ulici Baltská a nasledovať budú aj vozovky na uliciach Bodrocká a Hronská. 
Aj naďalej sa budem snažiť vypočuť návrhy našich obyvateľov, zapájať verejnosť do diania a rozhodovania v mestskej časti a zvyšovať kvalitu a prístupnosť služieb samosprávy našim občanom. Vo svojej snahe urobiť z Podunajských Biskupíc lepšie miesto pre život nepoľavím!

Priblížili ste zrealizované projekty najmä pre deti, mládež a rodičov maloletých obyvateľov. No ak by ste si mali dnes spraviť odpočet práce aj pre zvyšné skupiny spoluobyvateľov, ako sú seniori, hendikepovaní, atď., tak čo zo sľubov sa vám splniť podarilo?
Ako úrad sme tiež začali fungovať moderným spôsobom komunikácie. Zriadili sme oficiálnu facebookovú stránku mestskej časti a spustili vynovenú webstránku, ako aj mobilnú aplikáciu pre občanov. Z dielne nášho Oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky schválili poslanci VZN, ktoré sa týkajú práve pomoci pre našich dôchodcov, sociálne slabších občanov či čerstvých rodičov. Nové pravidlá dostalo tiež prideľovanie obecných bytov v záujme transparentnosti a verejnej kontroly hospodárenia. V rámci Stavebného úradu sme zaviedli miestny poplatok za rozvoj a zriadili sme tiež „Register PDPB“, ktorého cieľom je maximálne zefektívniť zákonné postupy v konaniach. Podnety od občanov sa snažím riešiť vždy promptne, či už ide o drobné opravy na hracích prvkoch na ihriskách a verejných priestranstvách, alebo neporiadok.

Sú aj také projekty, ktorých ste sa chceli chopiť, no dnes už viete – po dva a pol roku vo funkcii, že v praxi nie je možná ich realizácia?
Podunajské Biskupice sú rozlohou najväčšia mestská časť v Bratislave. Možno aj to je jedna z príčin, prečo sa stále delíme na obyvateľov Dolných honov, Medzijarkov a Starej obce. Zistil som napríklad, že z 10 ľudí zo sídliska, až 8 nebolo nikdy v Starej obci, kde sa nachádzajú kostoly, kultúrne a historické pamiatky. Tento rok oslávime 800. výročie vzniku Podunajských Biskupíc a myslím si, že to bude dobrá príležitosť dať ľuďom vopred čo najviac informácií, v akej významnej mestskej časti žijú a akú má bohatú históriu. Je dôležité, aby aj ľudia zo sídliska pocítili, že aj oni sú súčasťou mestskej časti Podunajské Biskupice. Tá spolupatričnosť musí vychádzať z poznania a vytvorenia si pozitívneho vzťahu k miestu, kde žijeme. Žiaľ, kvôli proti epidemiologickým opatreniam bude väčšina z plánovaného programu formou online a naši obyvatelia tak prídu o príležitosť lepšie sa spoznať a ako som už naznačil, aj sa zblížiť. K tým väčším projektom, ktorý je v štádiu príprav, patrí tzv. Zelené srdce Biskupíc, čiže kompletná revitalizácia centrálnej zóny plnej zelene. Verím, že sa to podarí zrealizovať ešte počas tohto volebného obdobia.    

Jedným z bojov, ktoré vediete, je aj ten so znížením kriminality, respektíve za zvýšenie bezpečnosti v určitých lokalitách Podunajských Biskupíc. Akým spôsobom chcete zvýšiť pocit bezpečia v MČ?
Vo zvýšení bezpečnosti a pokoja pre našich obyvateľov vidím ešte stále veľkú rezervu. Aj naďalej trvám na zintenzívnení hliadkovej a monitorovacej činnosti v rizikových lokalitách, osadení a pravidelnom kontrolovaní bezpečnostných kamier a podporil som aj petíciu našich občanov za zriadenie stanice Mestskej polície v našej mestskej časti. Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva nám svitlo na lepšie časy. Vyzerá to tak, že mesto našu snahu vypočulo a počíta s vytvorením policajnej stanice pre obvody Vrakuňa a Podunajské Biskupice. V prípade potreby zásahu, budú vedieť zasiahnuť za krátky čas a bezpečnosť v našej mestskej časti sa tak určite zvýši.

Zachytili sme tiež veľký projekt chátrajúceho areálu TJ Spoje, kde má vzniknúť Bratislavská futbalová akadémia celomestského významu. V akom štádiu tento projekt momentálne je?
Športový areál bol ako športová plocha zriadený už v roku 1972, teda na budúci rok oslávi svoje päťdesiatiny. Po celý čas sa územie nezmenilo na žiadne iné funkčné využitie. Súčasne platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Územný plán zóny – Centrum Podunajské Biskupice, určujú v tejto lokalite funkciu športovú s možnosťou 30 % využitia na občiansku vybavenosť. Z dôvodu zmeny požiadaviek na riešenie moderného športového areálu s aktívnym plánom Športovej akadémie, sa koncom minulého roku začal proces zmeny územného plánu zóny na úpravu regulatívu objektov občianskej vybavenosti v areáli. Zmena spočíva v počte nadzemných podlaží ubytovacích objektov, k čomu sa rozbehla verejná diskusia. Konečné slovo budú mať poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí o návrhu zmeny regulatívu budú hlasovať. Do ukončenia územnoplánovacieho procesu však nie je možné začať konanie o povolení stavby podľa aktuálnej projektovej dokumentácie investora.

Akým spôsobom by mohla byť v budúcnosti odľahčená doprava do Biskupíc? Respektíve, čo by obyvateľom pomohlo, aby nemuseli z centra mesta v poobedňajších časoch cestovať kvôli dopravnej špičke hodinu a viac?
Čo sa týka pozitívnych výhľadov ohľadne dopravnej situácie v našej mestskej časti, všetci s nádejou čakáme na dokončenie R7/D4. Ja sám som zástancom využívania MHD a vlakovej dopravy. V tomto smere už boli urobené správne kroky, no treba vytvoriť aj dobré podmienky, aby ich ľudia viac využívali. Verím, že sa dočkáme aj Vrakunsko-biskupickej električkovej radiály.  

Viac na www.bakurier.sk

Veronika Trojanová

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter