Aktuálne dianie 19. marec 2024

Záujem o gymnázia v Bratislavskom kraji výrazne rastie. Šanca uspieť klesá aj jednotkárom


V Bratislavskom kraji sa nachádza 114 stredných škôl, z toho 46 gymnázií. Z 22 tisíc stredoškolákov až 48% detí navštevuje práve gymnáziá. V uplynulých dňoch prichádzali riaditeľom stredných škôl posledné prihlášky a nie je dôvod pochybovať, že najväčší nápor bude tento rok opäť na gymnáziách. Šance dostať sa na vysnívanú strednú školu tak klesajú aj tým najlepším žiakom základných škôl.  Pozreli sme sa na to,  prečo tomu tak je,  aké sú vyhliadky absolventov základných škôl a aké riešenia sa ponúkajú v budúcnosti. Informácie o stredných školách dopĺňame aktualitou, ako sa školy umiestnili v rebríčkoch INEKO.

Silné ročníky aj zmena preferencií

Do stredoškolských lavíc prichádzajú populačne silné ročníky. Prognózy, o ktorých informoval Inštitút vzdelávacej politiky (IVP), uvádzajú, že počet žiakov stredných škôl sa v Bratislavskom kraji zvýši do roku 2030 až o 8000 žiakov (26 %).  No za rastom dopytu po gymnáziách nie sú len silné ročníky.  Odborník IVP Dávid Martinák vo svojej analýze informuje, že v posledných rokoch prichádza k zmene preferencií  pri výbere školy a to práve v prospech gymnaziálneho štúdia .Zatiaľ čo v školskom roku 2020/2021 sa na gymnáziá v Bratislavskom kraji hlásilo 31 % žiakov 8. a 9. ročníka, v školskom roku 2022/2023 to bolo už 34 %. Relatívny záujem o štúdium na gymnáziách sa však zvýšil aj v ostatných krajoch,“ oboznámil o zisteniach Martinák.

Šance klesajú aj čistým jednotkárom

Zvýšený záujem o tento typ škôl má za následok, že aj šance tých najlepších žiakov výrazne klesajú.  „Zhruba 69 % žiakov 8. a 9. ročníka z Bratislavského kraja s priemerom do 1,1 bolo v nasledujúcom školskom roku zapísaných na gymnáziách,“ informuje IVP. Ide o najnižší podiel spomedzi všetkých krajov. Priemer za Slovenskú republiku je 77 %.

S kritickou situáciou sa tento rok podrobnejšie zaoberá aj Bratislavský samosprávny kraj. Župan BSK Juraj Droba uviedol, že počet miest na gymnáziách sa medziročne podarilo navýšiť o 221. „Triedy, ktoré sú k dispozícii sme zväčšili o dvoch až troch žiakov,“ spresnil Droba. Keďže ide iba o drobný nárast, úvahy župy pomaly smerujú k zriadeniu nového gymnázia. To je však „logisticky aj ekonomicky náročné riešenie“, uviedol pre TV JOJ predseda samosprávneho kraja.

Gymnázium nemusí byť jedinou voľbou

Žiakov deviatych ročníkov, ktorí majú dobré výsledky, šéf kraja nabáda, aby  sa nebáli podať si prihlášku aj na stredné odborné školy. „Naše stredné odborné školy majú výborné parametre a ak sa spýtate dekanov na MATFYZE alebo na FEIke, tak veľmi radi berú našich absolventov z Adlerky, zo Zochovej, z Vajanského prípadne z ďalších škôl,“ priblížil.  Dobrý žiak tak nemusí byť z gymnázia, aby sa neskôr dostal na vysokú školu, dodáva predseda BSK.

K rozhodovaniu o výbere kvalitnej školy môžu prispieť aj rebríčky, ktoré každoročne zverejňuje INEKO. Tie reflektujú na výsledky žiakov na maturitnej skúške, mimoriadne výsledky, a rovnako aj uplatnenie absolventov na trhu práce. Pri SOŠ nahradzujú Testovania písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky študentov majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách hodnotíme tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %,“ informuje o metodike INEKO.

10 najlepšie hodnotených škôl v Bratislavskom kraji podľa výsledkov žiakov v kategórii: STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

1

Stredná zdravotnícka škola

Záhradnícka 44

Bratislava - Ružinov

7,84

2

Obchodná akadémia

Nevädzová 3

Bratislava - Ružinov

7,82

3

SPŠ elektrotechnická

Karola Adlera 5

Bratislava - Dúbravka

7,25

4

SZŠ

Strečnianska 20

Bratislava - Petržalka

7,06

5

Obchodná akadémia

Račianska 107

Bratislava - Nové Mesto

7,04

6

SOŠ pedagogická

Bullova 2

Bratislava - Dúbravka

6,81

7

SPŠ strojnícka

Fajnorovo nábrežie 5

Bratislava - Staré Mesto

6,71

8

SOŠ chemická

Vlčie hrdlo 50

Bratislava - Ružinov

6,54

9

Škola umeleckého priemyslu

Sklenárova 7

Bratislava - Ružinov

6,46

10

Škola umeleckého priemyslu

Dúbravská cesta 11

Bratislava - Karlova Ves

6,45

 

Bratislavské gymnáziá sú na špici

Z piatich najlepšie hodnotených gymnázií na Slovensku, sú tri z Bratislavy. Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave obsadila prvú priečku v celoslovenskom rebríčku. Nasledujú gymnáziá v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave.

V dlhodobom miernom postupe naďalej pokračuje aj Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (GAMČA), ktoré už figuruje v tesnom závese za prvou trojicou, pričom za týmito štyrmi školami vidieť v rebríčku veľký skok – piate gymnázium (Raymana, Prešov) totiž nasleduje so značným odstupom až 0,7 bodu,“ priblížil výsledky inštitút INEKO.

10 najlepšie hodnotených škôl v Bratislavskom kraji podľa výsledkov žiakov v kategórii: GYMNÁZIÁ

1

Škola pre mimoriadne nadané deti (Gymnázium)

Teplická 7

9,84

2

Gymnázium Jura Hronca

Novohradská 3

9,45

3

Gymnázium

Grösslingová 18

9,35

4

Gymnázium

Metodova 2

8,35

5

1. súkromné gymnázium

Bajkalská 20

8,11

6

Gymnázium L.Novomeského

Tomášikova 2

7,95

7

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A

7,94

8

Gymnázium

Bilíkova 24

7,58

9

Gymnázium F. G. Lorcu

Hronská 3

7,49

10

Spojená škola-Gymnázium

Tilgnerova 14

7,23

 

Najvýraznejší skokan je z Modry

Ako najvýraznejšieho skokana tabuľky predstavilo INEKO strednú školu, ktorú rovnako nájdeme v Bratislavskom kraji. Ide o Gymnázium Karola Štúra v Modre. Podľa výsledkov hodnotení, gymnázium zaznamenalo „podstatné zlepšenie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch“.  

 

Ak sa žiak nedostane, skúste odvolací proces

Po ukončení prijímacích pohovorov, zverejní výsledok stredná škola na svojich internetových stránkach, prípadne na výveskách školy. Žiak môže byť na prijímacích pohovoroch aj neúspešný, keďže je stanovené, že jednotlivé testy musí dieťa urobiť minimálne na 50%. V prípade, že nebolo na strednú školu prijaté, lebo prijímacie skúšky nezvládlo, nie je veľká šanca v odvolaní uspieť.

Sú ale aj deti, ktoré prijímacie pohovory úspešne urobia, ale v prvom kole ich neprijmú pre nedostatok miesta. Niektorí žiaci boli prijatí na viaceré školy naraz a napokon si vyberú inú školu ako je tá vaša. V takom prípade je šanca dostať sa na odvolanie vyššia. Nezabudnite odvolanie doručiť včas. Riaditeľ školy preskúma odvolania podľa počtu uvoľnených miest a dôvodov odvolaní, následne vydá nové rozhodnutia alebo potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie.

(jp)

Foto: BSK

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter