Aktuálne dianie 22. október 2019

Zástupca minoritných akcionárov BVS požiadal ÚVO o kontrolu


Zástupca 28 minoritných akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Miroslav Dragun požiadal listom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby vo vodárňach vykonal kontrolu.

Dôvodom sú zistenia hlavného mestského kontrolóra Bratislavy Mariána Miškanina, že manažment BVS v rokoch 2015 - 2018 nakladal s verejnými zdrojmi nehospodárne.

Dôkazom plytvania je obstaranie predražených služobných áut, ktorým spoločnosť prišla o vyše 4,5 milióna eur.

Mestský kontrolór zistil, že BVS vynaložila v rokoch 2015 až 2018 na nájom vozidiel 9,15 milióna eur bez DPH.

Ak by však vodárne riadne obstarali vozidlá formou operatívneho lízingu cez verejnú súťaž, mohli ušetriť viac ako 50 percent týchto nákladov. 

Dragun chce, aby kontrolu v BVS vykonal aj ÚVO. Dôvodom je podľa jeho slov konštatovanie kontrolóra, že dochádza k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a obchádzaniu "In-House" výnimky pri operatívnom lízingu vozidiel.

"Na základe tejto správy a ďalších podozrení z porušovania "In–House" výnimky si vás dovoľujem požiadať aj o vykonanie kontroly zmluvných vzťahov medzi BVS a Infra Services v oblasti zabezpečovania služieb odpočtov vodomerov, prevádzky klientskych centier a IT služieb," napísal Dragun v liste pre ÚVO.

Zistenia mestského kontrolóra a jeho tímu hovoria aj o neopodstatnenom zvyšovaní počtu vozidiel v BVS, ktorý vzrástol z počtu 217 v roku 2015 na 242 v roku 2018.

Z áut, ktoré pribudli, bola väčšina (24) osobných vozidiel. Autá si BVS prenajímala na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy od svojej dcérskej spoločnosti Infra Services, ktorá dodávala autá pre BVS prostredníctvom subdodávateľov.

"Tento postup kontrolná skupina vyhodnotila ako obchádzanie účelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže verejné peniaze sa takýmto spôsobom bez procesu verejného obstarávania dostávajú k tretím subjektom," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Ďalším zistením kontrolnej skupiny bolo, že v BVS absentuje kontrola využívania služobných vozidiel na súkromné účely, v kontrolovanom období 2015 - 2018 vzrástol počet vozidiel využívaných na súkromné účely o 57,62 percenta. 

Na základe výsledkov kontroly mestský kontrolór odporučil BVS, aby rokovala so spoločnosťou Infra Services o zmene cenníka z rámcovej zmluvy alebo o ukončení tejto zmluvy.

"Tiež, aby optimalizovala počet vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely, a aby nastavila kontrolný mechanizmus pre tieto vozidlá.

A, napokon, aby pri zadávaní zákaziek postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," podotkol Bubla.

Súčasné vedenie BVS sa s návrhmi kontrolóra stotožnilo, informovalo ho zároveň, že na odstránení nedostatkov pracuje už od svojho nástupu do funkcie.

Vzhľadom na závažnosť zistení však mesto Bratislava, ako hlavný akcionár bratislavských vodárni, zvažuje aj ďalšie kroky v danej veci.

"Primátor zároveň plánuje uložiť mestskému kontrolórovi úlohu vykonania komplexnej kontroly v BVS," podotkol hovorca Bratislavy.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter