Aktuálne dianie 3. september 2019

Za zmluvou s kanceláriou R. Palu nebola známosť, bráni sa M. Vallo


Primátor Bratislavy Matúš Vallo podpísal koncom februára zmluvu za 90.000 eur s advokátskou kanceláriou TaylorWessing e/n/w/c advokáti,

v menej ktorej koná advokát Radovan Pala. Ten je jeden zo spoločníkov firmy a figurujú tam aj Andrej Leontiev či Ján Lazur.

Predmetom zmluvy sú právne služby v mestských firmách Dopravný podnik Bratislava (DPB) a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).

Bratislavské noviny upozornili, že mesto cielene oslovilo túto kanceláriu, a poukázali i na fakt,

že Pala stál pri vzniku strany Progresívne Slovensko a s Vallom sa poznajú roky.

Primátor sa voči medializovaným informáciám bráni a tvrdí, že sa nikdy netajil tým, že sa s Palom osobne pozná.

"Nikdy sme netajili ani to, že sme jeho kanceláriu oslovili na poradenstvo pri výkone akcionárskych práv mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta, ako sú BVS a DPB.

Dôvodom kontrahovania advokátskej kancelárie Taylor Wessing vôbec nebola moja známosť s Radom Palom.

Bola to jeho integrita, integrita jeho kolegu, a rovnako skutočnosť,

že advokátska kancelária Taylor Wessing na Slovensku je dlhodobo hodnotená nezávislými ratingovými spoločnosťami ako jedna z najlepších,"

argumentuje primátor na sociálnej sieti. Leontiev a Pala sú podľa Valla v týchto oblastiach uvádzaní medzi poprednými špecialistami na trhu právnych služieb.

Primátor tvrdí, že po nástupe na magistrát zistili, že hlavné mesto pri vtedajšom nastavení vzťahov s mestskými podnikmi nemá možnosť efektívne vykonávať akcionárske práva,

najmä práva na zistenie stavu v podnikoch a ich efektívne strategické riadenie. "Bolo nútené urgentne riešiť neudržateľnú situáciu,

ktorá súvisela s nehospodárnym nakladaním s majetkom mestských podnikov v dôsledku chýbajúcej kontroly zo strany mesta a vplyvov rôznych záujmových skupín," vysvetlil.

Ako tvrdí, na presadenie zmien v riadení mestských podnikov bolo potrebné, aby návrhy mali požadovanú odbornú autoritu.

"To sa práve angažovaním odborníkov z Taylor Wessing podarilo dosiahnuť," skonštatoval Vallo.

Deklaruje, že oslovením advokátskej kancelárie Taylor Wessing na zastupovanie neporušilo mesto žiadny zákon ani iné pravidlá obstarávania.

Kontrahovaná bola podľa ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, keďže jej predmetom je civilná zákazka s nízkou hodnotou.

"Na bežné právne služby mesta sme už v júli tohto roka odoslali výzvu na predkladanie ponúk 17 advokátskym kanceláriám.

Momentálne vyhodnocujeme ich ponuky. Tento postup je vysoko nad rámec povinností, ktoré nám ukladá zákon o verejnom obstarávaní," tvrdí. 

Kontrakt mesta s kanceláriou Taylor Wessing platí na jeden rok alebo do vyčerpania zazmluvnenej sumy a podľa Valla nebude predĺžený.

Nevylučuje však, že v budúcich sporoch mesta sa bude magistrát obracať aj na iné advokátske kancelárie, vrátane Taylor Wessing.

Mesto oslovilo a podpísalo v marci zmluvu za 90.000 eur aj s advokátskou kanceláriou White&Case, kde ako spoločník figuruje Marek Staroň.

White&Case zastupuje magistrát v bratislavských mestských podnikoch Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a Metro Bratislava.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter