Aktuálne dianie 7. máj 2020

Vylúčenie verejnosti z rokovania na mestskom zastupiteľstve 30. apríla, bola podľa magistrátu v poriadku


Vzhľadom na pochybnosti o zákonnosti konania zastupiteľstiev s vylúčením verejnosti, ktoré tlmočil poslanec Ondrej Dostál na sociálnej sieti, sme kontaktovali magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Pripomíname, že rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30. apríla v Starej tržnici sa konalo s vylúčením verejnosti a bez možnosti dať slovo občanom počas jeho rokovania.

Ondrej Dostál na sociálnej siete nedávno okrem iného tvrdil, že „rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o zákaze prístupu verejnosti na zastupiteľstvá, je protizákonné.
Upriamil pozornosť na to, čo tento úrad môže zakázať a čo nie:

Úrad síce podľa zákona môže zakázať alebo obmedziť hromadné podujatia, alebo prevádzku zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. „Zasadnutia zastupiteľstva však nie sú hromadnými podujatiami, ale výkonom verejnej správy.

A zastupiteľstvá nie sú ani zariadeniami v zmysle zákona o ochrane verejného zdravia – tam sa týmto termínom označujú úplne iné typy inštitúcií (sociálne zariadenia, zdravotné zariadenia, kúpaliská...). Už ani nevraviac o tom, že ak by sme mali prijať túto logiku, tak by rozpočtová organizácia, ktorou Úrad verejného zdravotníctva je, mohla obmedziť alebo dokonca zakázať činnosť v Ústave SR zakotvených orgánov samosprávy i štátnych orgánov.

Rozpočtová organizácia zakazujúca činnosť parlamentu alebo vlády – absurdné, nie“? spýtal sa O. Dostál 
Ako ďalej uviedol, upozornil hlavného hygienika, že verejnosť rokovaní zastupiteľstiev vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a zo zákona o samosprávnych krajoch. 

„Oba zákony sme len nedávno novelizovali vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z pandémie. Doplnili sme do nich možnosť rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií, ale možnosť rokovania bez účasti verejnosti nie.

Lebo zastupiteľstva musia byť verejné. Požiadal som pána hlavného hygienika, aby zjednal nápravu a upravil opatrenie svojho úradu tak, aby bola zabezpečená verejnosť zastupiteľstiev,“ konštatoval poslanec NR SR a mestský poslanec O. Dostál. 

Stanovisko magistrátu Bratislava o zákonnosti MsZ:

„Hlavné mesto SR Bratislava pri organizácii a zasadnutí mestského zastupiteľstva postupovalo v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva, aby eliminovalo riziká spojené so šírením nákazy Covid- 19 a zabezpečilo priebeh zasadnutia  s vylúčením verejnosti.

Zároveň bolo pre verejnosť dostupné live obrazovo-zvukové vysielanie z tohto zasadnutia. ÚVZ vydal dňa 23.03.2020 Opatrenie z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, súvisiacej so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy.

ÚVZ zároveň toto opatrenie dňa 20.04.2020 doplnil o ustanovenie, že vyššie uvedený zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy a súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti.

Ak by mesto nesplnilo nariadené opatrenie alebo by konalo v jeho rozpore, dopustilo by sa správneho deliktu. Opatrenie je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy SR a hlavné mesto je povinné sa ním riadiť“.

(rl, red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter