Aktuálne dianie 7. november 2019

Vianočné trhy v Bratislave sa po novom volajú „Vianočný Hlavný trh“. Bude od 22. novembra do 22. decembra


Tohtoročné bratislavské vianočné trhy dostanú novú podobu, nový zmysel aj nové meno.

Nový názov bude „Vianočný Hlavný trh" a  konať sa bude na Hlavnom a Františkánskom námestí v termíne od 22. novembra do 22. decembra.

Bratislavský kuriér o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Ako ďalej uviedol, v novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov, ktoré budú prevažne na Hlavnom námestí, pričom pódium a sprievodný program bude situovaný na Františkánskom námestí.

„Nový koncept vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné, ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom, ktoré bude maximálne reflektovať na príjemnú vianočnú atmosféru v meste,“ uviedol.

Vianočný Hlavný trh má podľa mesta pomáhať ľuďom a prírode. Veľkou novinkou je „zero waste", čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovanie množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.

Návštevníci trhov budú mať prvýkrát možnosť platiť na trhoch bezhotovostne prostredníctvom platobných terminálov, pričom 0,01,- eur z každej platby pôjde na charitatívny účel.

Podmienky pre záujemcov o prenájom stánkov sú zverejnené na webe hlavného mesta. 

Záujemcovia o prenájom stánkov počas Vianočného Hlavného trhu sa mohli prihlásiť do 16. septembra 2019. Túto možnosť využilo a prihlásilo sa 116 komerčných subjektov. Zoznamy úspešných aj neúspešných uchádzačov o prenájom stánkov ako aj niektoré ďalšie informácie k vianočným trhom sú zverejnené tu: 

Žiadosti posudzovala a vyberala komisia zostavená z odborníkov z rôznych oblastí. Zloženie a rozhodovanie (bodovací systém) komisie je upravené v samostatnom štatúte, ktorý je verejný, podobne ako aj bodové hodnotenie (anonymizované).

„Pri výbere predajcov sa oproti minulým rokom menej prihliadalo na cenu a viac na kvalitu.

Z posudzovaných kvalitatívnych parametrov možno spomenúť to, či je predajca zároveň i producentom ponúkaného tovaru; či vie predajca preukázať pôvod tovaru aj u medzinárodných importovaných produktov; či je ponúkaný produkt typickou vianočnou špecialitou, ktorá reprezentuje konkrétny región - lokálny ale i medzinárodný,“ informoval magistrát.

Sortiment ponúkaného tovaru má byť rozšírený, napr. v gastronomickom sortimente aj o medzinárodné vianočné špeciality a v darčekovom sortimente o starožitnosti či dizajnové výrobky.

„Tradičný neziskový, dobročinný prvok vianočných trhov je pre nás rovnako veľmi dôležitý. Prihlasovanie pre neziskové organizácie prebiehalo do 11. októbra.

Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne a pod. budú počas tohtoročného Vianočného Hlavného trhu nielen na Františkánskom, ale aj na Hlavnom námestí.

Zapojiť sa mohli s výrobkami prezentujúcimi činnosť charity, ale aj  so sortimentom ako nápoje a studená kuchyňa,“ uviedol P. Bubla.

Okrem prenájmu stánku na vianočných trhoch budú mať podľa magistrátu neziskové organizácie možnosť odprezentovať sa aj v rámci programu, napríklad vo forme výstavy, inštalácie, hudobného či iného vystúpenia.

Kritériá hodnotenia pri žiadateľoch z radov neziskových mimovládnych organizácií o prenájom stánkov boli: spoločenský prínos zapojenia neziskovej organizácie do vianočných trhov; verejnoprospešnosť účelu, na ktorý bude použitý výnos z vianočných trhov; skúsenosti organizácie s realizáciou podobných aktivít; originalita a atraktívnosť nápadu a kvalita realizačného plánu; propagácia a vizuálna identita stánku/ aktivity.

(red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter