Aktuálne dianie 23. august 2019

Vianočné trhy 2019: Mesto spustilo výberové konanie na prenájom stánkov


Tohtoročné Vianočné trhy v Bratislave budú od 22. novembra do 22. decembra. Hlavné mesto oznámilo, že spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas Vianočných trhov 2019. 

 

Ako magistrát uviedol, po prvýkrát sa záujemcovia môžu prihlásiť elektronicky a svoj sortiment môžu rozšíriť o novinky, ktoré pribudli do konceptu Vianočných trhov. 

 

Hlavným kritériom pri posudzovaní ponúkaných tovarov má byť ich kvalita a nie ponúkaná cena za prenájom stánku.

 

Hlavné mesto v piatok  23. augusta otvorilo výberové konanie na prenájom stánkov v rámci projektu „Vianočné trhy 2019“ na predaj vianočných darčekov, balených potravín, nápojov a jedla, ktoré bude ponúkané na Hlavnom námestí.  

 

Záujemcovia o predaj počas Vianočných trhov 2019 sa už môžu prihlasovať. Po prvýkrát bude prihlasovanie cez elektronickú online prihlášku.

 

Žiadosti bude po prvýkrát posudzovať a vyberať komisia zostavená z odborníkov z rôznych oblastí. Sortiment bude rozšírený,

 

napr. v gastronomickom sortimente aj o medzinárodné vianočné špeciality a v darčekovom sortimente o starožitnosti či dizajnové výrobky.

 

Ponúkaná cena za prenájom stánku nie je najvyššie hodnotený parameter pri výbere záujemcu.

 

Zároveň sa pripravuje nový management zabezpečenia vianočných trhov elektrickou energiou reflektujúc potreby z minulosti.

 

Hlavnými kritériami pre posudzovanie záujemcov sú kvalitatívne parametre, teda

či je predajca zároveň i producentom ponúkaného tovaru.

 

Uprednostnení budú priami producenti lokálnych produktov, pričom uchádzač o stánok musí hodnoverne preukázať, že je výrobcom ponúkaného sortimentu;  

 

Ďalej, či vie predajca preukázať pôvod tovaru aj u medzinárodných importovaných produktov.

 

Ďalej sa bude posudzovať originalita a kvalita ponúkaného produktu,   

originalita a kvalita prezentácie zákazníkovi.

 

Ale aj to, či má produkt regionálny charakter - pôsobenie uchádzača v regióne odkiaľ pochádza,  či je ponúkaný produkt typickou vianočnou špecialitou, ktorá reprezentuje konkrétny región - lokálny ale i medzinárodný.

  

Ďalej, či má uchádzač dôveryhodné referencie z podujatí, ktoré absolvoval v minulosti a 

či predajca dbá pri svojej prevádzke na dopad na životné prostredie.

    

Nový koncept Vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne podujatie so sprievodným kultúrnym programom, ktoré bude maximálne reflektovať na príjemnú vianočnú atmosféru v meste.

 

V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, 

 

pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. Prevedenie tradičného neziskového, dobročinného prvku Vianočných trhov bude bližšie špecifikované v septembri 2019.  

 

(red)

Ilustr. Foto: Archív/Br.kuriér

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter