Aktuálne dianie 14. február 2020

Verejná doprava: 50 chýb ktorých sa dopúšťame v MHD a ktoré sa MHD dopúšťa na nás (1. časť)


(Postrehy/Bratislava/bk/rl) – Mestská hromadná doprava – večná téma Bratislavčanov a možno aj návštevníkov mesta.

Čo vás pri cestovaní v MHD najviac trápi? A naopak, s čím ste spokojní? Ako je to podľa vás s toleranciou pri cestovaní MHD medzi samotnými cestujúcimi?

Na tieto otázky sa asi nedá objektívne odpovedať. A ani nám o to nejde. Radi by sme iniciovali diskusiu aj na základe nižšie zverejneného. Na MHD sa budú názory vždy líšiť. Chceme zdôrazniť, že každý môže mať na MHD nejaký názor. Je to asi normálne. Každý dobre mienený postreh  a nápad, môže MHD posunúť k väčšej spokojnosti.

Samozrejme, ak Vaše vyjadrenia padnú, ako sa hovorí, na úrodnú pôdu. Vopred Vám ďakujeme za Vaše postrehy a pripomienky. To všetko v záujme zlepšovania nášho cestovania vo vozidlách MHD.

Vzhľadom na to, že problematika MHD je široká, vyčlenili sme z nej len témy, ktoré priamo súvisia s cestovaním v MHD, teda tie, ktoré spadajú, takpovediac, pod skúsenosti ľudí. Lebo niet nad vlastné skúsenosti. A mnohé také sme pozbierali.

Nejde o mentorovanie, ani o poúčanie. Naopak, mnohé postrehy sa pokúšajú javy v MHD prezentovať s humorom a nadhľadom. Sme predsa ľudia...

Postrehy sme zatiaľ rozdelili na dva základné okruhy:

1. Postrehy z vozidiel MHD

2. Postrehy zo zastávok MHD

V prvej, väčšej časti začíname bodom 1., teda interiérom. V tej druhej, ktorú uverejníme neskôr, sa budeme venovať tomu, čo sa väčšinou deje mimo vozidiel MHD, ale s MHD súvisí.  

Možno najdôležitejším prvkom bodu 1. je tolerancia. Teda uvedomenie si, že vo vozidlách MHD necestujeme sami. Toto uvedomenie mnohým z nás často chýba. Neraz sa totiž stáva, že:

-Dýchame na ľudí naše raňajky, niekedy sú to napríklad aj miešané vajíčka s cibuľkou...

-Kašleme a kýchame tak, že si nezakryjeme ústa rukou, alebo vreckovkou

-Rozprávame sa so známym príliš nahlas, teda tak, že nás počuje celý autobus (povedzme)

-Telefonujeme príliš nahlas a naše problémy, či radosti sa dozvie celá električka

-Púšťame si vo vozidle MHD hudbu

-Púšťame si hudbu cez slúchadlá staršieho typu, ktoré zvuky prepúšťajú a tak ostatní zistia, aký asi druh hudby máme radi...

-Kričíme, príliš nahlas sa smejeme (aj keď smiech lieči)

-Stane sa aj, že do vozidla MHD nastúpi príliš zašpinený človek, ktorý potom zašpiní aj sedadlá, či podlahu vozidla. (Čo s tým môžeme robiť? Nahlásiť to vodičovi...? Asi áno)

-Ak prší a my nastúpime mokrí, alebo s mokrým dáždnikom, mali by sme snažiť, aby sme nezamokrili aj ostatných, či sedadlá

-Ak je vozidlo MHD preplnené, je tzv. tlačenica, nedá sa nič robiť a telá sú na telách. Ale ak tomu tak nie je, nesnažíme sa „lepiť“ na iného človeka. Je asi pravdou, že ľudia aj v MHD majú radšej svoje „súkromie“ a nie sú radi, ak sa ich iní dotýkajú.

Aj z tohto dôvodu mnohí ľudia MHD neuprednostňujú, alebo ju ignorujú

-Intimita v MHD je niekedy len fikciou. Najmä v špičke a vo vychytených spojoch.

Určite by ste o tom mnohí vedeli rozprávať. Je príjemnejšie ak je niekto navoňaný, ako keď cestujúci takpovediac smrdí. Poznáte to určite. Ak je miesto, vtedy sa okolo takého cestujúceho vytvorí "vákuový kruh“...

-Problematika batožín a ruksakov je špecifická. Mnohí cestujúci si po nástupe nezložia z chrbta batoh, čím zväčšia „objem“ svojho tela. Takže po nastúpení do vozidla MHD s batohom z chrbta dole. V rámci tolerancie

-Niektorí cestujúci si myslia, že tašky a iné veci majú svoje miesto na sedadlách. No a niektorí cestujúci, ktorí si chcú sadnúť, im to nemajú odvahu slušne povedať....

-Sedadlá v MHD nie sú ležadlá a nohy si na ne nevykladáme. Ak už je ale naozaj situácia vo vozidle taká priaznivá a dobre sme si tesne predtým umyli nohy, dáme si dole obuv i ponožky, pod nohy nejakú podložku a potom je to hádam tolerovateľné....:)

-Najmä keď je vo vozidle MHD viac ľudí, po nastúpení sa snažíme postúpiť čo najďalej do vozidla. Ak pravda nejdeme len jednu zastávku. Stáť vo dverách, je veľmi častým nešvárom mnohých cestujúcich

-Ostych by vo vozidlách MHD nemal mať miesto ak si chceme sadnúť. Súvisí ale s intimitou, ktorú sme spomínali vyššie. Ak niekto obsadí miesto pri uličke a pri okne zostane voľné, netreba sa ostýchať požiadať o posunutie sa, alebo o uvoľnenie priechodu k oknu. Uvoľní sa tým miesto v chodbičke pre ďalšieho stojaceho cestujúceho

-Niektorí stojaci cestujúci nevenujú pozornosť držaniu sa a riskujú, že pri prudkom zabrzdení vozidla spadnú, alebo sa navalia na iného cestujúceho. Pre vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných je nevyhnutné sa vždy držať

-Niekedy sa stane, že do vozidla nastúpi hlučná skupinka cestujúcich. Ak ste členom takej skupinky uvedomte si, že nie ste v MHD sami a že hluk sa v malej miestnosti znásobuje

-Prevážanie psa, alebo iného zvieraťa nemusí byť pre iných cestujúcich príjemné. Nezabudnite na náhubok pre vášho miláčika a snažte ho umiestniť tak, aby čo najmenej „obťažoval“ ostatných cestujúcich

-Jedenie a pitie je osobitná kapitola (ne)tolerancie medzi cestujúcimi v MHD. Treba si uvedomiť, že vozidlo MHD nie bufet, ani stravovací vagón. Ako by vám bolo, ak by si váš spolusediaci rozbalil olomoucké syrečky, resp. tvarôžky a začal ich jesť....? Ak ste taký syr ešte nejedli, tak si predstavte povedzme rokfort....

A podobne aj pitie. Ak je vám zle, alebo akútne potrebuje piť, napite sa, ale otvárať rôzne sýtené nápoje, džúsy a nebodaj alkohol, je neprípustné a netolerantné...

-Občas sa stane, že vo vozidle, po nastúpení cestujúceho, zacítite ostrý zápch cigaretového dymu. To fajčiar, tesne predtým ako naskočil na svoj spoj, dofajčil svoju cigaretu. Pre mnohých je tento pach cigarety nepríjemný a fajčiari by si to mali uvedomiť

-Vraj kedysi mládež bez problémov uvoľňovala miesto vo vozidlách MHD miesto starším. Dnes mnohí tvrdia, že tomu tak už nie je. Je to asi individuálne a nedá sa to generalizovať. V každom prípade uvoľniť miesto na sedenie staršiemu človeku je prejavom všímavosti a úcty.

Nehovoriac už o tom, že miesta označené pre telesne postihnutých, by mali byť uvoľnené „automaticky“

-Asi málokedy sa stáva, že niekto by nepomohol starému človeku pri štveraní sa do vozidla, ak nie je nízkopodlažné a podobne mamičkám s kočíkmi, ak majú problém.  V tomto sme našťastie všímaví a ochotní. Možno sú aj výnimky

-Problematika bezdomovcov v MHD trápi mnohých cestujúcich. Trápi ich, že sa vozia zadarmo a nikto ich nepostihne a oni si poctivo platia električenku a trápi ich, že zamorujú vozidlá zápachom a nečistotou. Aj tu treba ale asi rozlišovať. Sú bezdomovci, ktorí sa snažia neobťažovať a správajú sa pokorne a nenápadne.

Ale sú aj takí, ktorí sú agresívnejší, alebo robia hluk a neporiadok. Iní sú potužení alkoholom a pod. Je jedno či ide o bezdomovca alebo nie, podstatné je, aby mal cestujúci zachovaný určitý komfort cestovania

-V MHD sa stáva všeličo, určite by ste o tom mohli rozprávať....Niekedy sa stane, že do vozidla MHD nastúpi taký zamilovaný pár, že svoje city nevie prerušiť ani počas jazdy. Patrí intimita bozkávania do MHD? Niekomu to neprekáža, inému áno. V každom prípade treba mať opäť na  mysli, že v tom relatívne malom priestore, nie ste sami...

-Stáva sa, že cestujúci zabudne zatlačiť tlačidlo na vystúpenie. Nič sa nedeje, iný cestujúci to môže urobiť pokojne zaňho

-Niekedy si neuvedomíme, že tlačidlo na zastavenie na zastávku na znamenie je iné, ako tlačidlo pri klasickom dopyte na otvorenie dverí cez ktoré ideme vystupovať. Všímame si preto aké a koľko tlačidiel je vo vozidle. Niekedy ich je tam požehnane...:)

-Stane sa, že označovač cestovného lístka nefunguje. Cestujúci potom hromží a hľadá ďalší. Stane sa, že si kvôli tomu cestovný lístok neoznačí. Pri kontrole cestovných lístkov tento argument zrejme neobstojí. Dobré by bolo na tento nedostatok upozorniť vodiča hneď, alebo pri vystupovaní

-Niekedy sa stáva, že cestujúci nemá čo vo vozidle robiť, tak skúša rôzne pevné, či menej pevné prvky vo vozidle otáčať, stláčať, čo nebodaj odmontovávať.

Treba si uvedomiť, že ide o spoločný majetok cestujúcich, resp. DPB a každé poškodenie, či odlomenie niečoho, môže byť problémom pri pokračovaní ďalšej jazdy vozidla. Navyše to môže byť prečin, alebo priestupok.

-Otváranie okien cestujúcimi je osobitnou kapitolou MHD. V prvom rade treba povedať, že vzduch je základ a dýchanie v niektorých vozidlách MHD býva problematické. Myslíme si, že nad klimatizáciu je nadradené zdravie cestujúceho. Ak by mal omdlieť, alebo by sa mu malo zdravotne prihoršiť, tak radšej je potrebné pustiť do vozidla čerstvý vzduch.

Ale také prípady bývajú našťastie výnimočné. Vodiči by si mali prekontrolovať, či je vo vozidle dýchateľný vzduch a cestujúci by nemali otvárať okná, na ktorých je štítok, že to robiť nemajú. Je pravdou, že cestujúci niekedy nevie odhadnúť, či je klimatizácia pustená, alebo nie...

Tu sa končí prvá časť nášho príspevku k zvyšovaniu tolerancie pri cestovaní MHD.

Radi začleníme ďalšie vaše postrehy a skúsenosti do tohto článku, čím sa bude jeho obsah obnovovať a rozširovať o nové poznatky. Ďakujeme. Druhú časť témy s asi 20timi postrehmi, pod číslom 2. Postrehy zo zastávok MHD, prinesieme onedlho.

(rl)

Ilustr. Foto: Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ blesk | 15. 2. 2020, 09:09

Vo vozidlách MHD by malo byť zakázané jesť. Presne ako ste napísali, nie je to bufet.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter