Aktuálne dianie 9. jún 2018

Vassal EKO ešte nezískal súhlas na spustenie novej separačnej linky


Firma Vassal EKO zatiaľ nemôže spustiť novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle v Bratislave.

Okresný úrad Bratislava pre TASR potvrdil, že ešte neudelil súhlas na prevádzkovanie tejto linky. Od júna tu pritom chcela dotrieďovať vyzbierané plasty a papier aj spoločnosť OLO.

Koncom apríla podal Vassal EKO na Okresný úrad Bratislava žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Úrad začal správne konanie vo veci udelenia o súhlasu, ktoré však nebolo doposiaľ ukončené.

"Prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým by bol udelený súhlas na prevádzkovanie tohto zariadenia," uviedol úrad.

Koncom mája firma Vassal EKO túto linku predstavila a informovala, že dokáže v priebehu hodiny dotriediť až tri tony predseparovaného odpadu. "Nová separačná linka sa kompletizuje.

Následne prebehne testovanie linky a bude finalizovaný proces udelenia povolenia z Okresného úradu Bratislava.

Kým bude toto povolenie udelené, dotriedenie predseparovaného odpadu zo žltých a modrých kontajnerov v Bratislave bude prebiehať tak, ako doteraz, na manuálnej triediacej linke," uviedla pre TASR spoločnosť Vassal EKO.

Tá dotrieďuje predseparovaný odpad vo svojom areáli na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach, hneď vedľa rozsiahlej nelegálnej skládky.

Práve s ňou je firma spájaná, Vassal EKO sa však od nej dištancuje. Aj napriek tomu sa spoločnosť zaviazala na vlastné náklady túto skládku odstrániť. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum.

Vassal EKO vo svojom areáli pre mestskú firmu OLO dočasne triedi a lisuje papier i plasty.

Dozorná rada OLO však pre rozruch okolo nelegálnej skládky požiadala v máji vedenie firmy, aby OLO prestalo voziť akýkoľvek odpad, vrátane plastu a papiera, do areálu Vassal EKO.

Vedenie OLO malo nájsť alternatívy, spoliehalo sa však, že od júna bude dotrieďovať vyzbierané plasty a papier na novej separačnej linke.

"Alternatívu sa podarilo nájsť v prípade papiera, ide však o drahšie riešenie ako je súčasné riešenie odvozu do spoločnosti Vassal EKO.

V prípade plastov sa alternatívu zatiaľ nájsť nepodarilo, nakoľko oslovené spoločnosti - FCC Zohor, AVE Senec, Marius Pedersen, nemajú kapacitu na odoberanie požadovaného objemu plastov," uviedla hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

OLO tvrdí, že s cieľom dodržania všeobecne záväzného nariadenia a harmonogramu odvozu triedeného odpadu v hlavnom meste, papier a plasty sú zatiaľ naďalej odvážané na dočasnú triediacu linku do Vassal EKO.

 "Táto spoločnosť predložila všetky platné súhlasy a OLO momentálne nemá k dispozícií žiadne oficiálne rozhodnutie o tom, že by tieto súhlasy neboli v súlade so zákonom," podotkla Humeniková s tým, že o tom bola informovaná aj Dozorná rada OLO i mestská komisia životného prostredia.

(TASR)
Foto: vassal eko
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter