Aktuálne dianie 6. jún 2019

Vandalizmus: V centre mesta sa stále objavujú graffiti, resp. nevkusné čmáranice + video + foto


Predpokladáme, že graffiti, resp. čmáranice na fasádach budov, ktoré tu z času na čas pribudnú,

robia graffitisti najmä neskoro večer, či v noci.

Najnovšie sú počmárané budovy aj na Námestí SNP, či v niektorých častiach historického jadra Bratislavy.

Graffiti, či sprejerstvo, je stále problémom Bratislavy. Určité skupiny v spoločnosti ale už graffiti uznávajú ako umenie.

Nám.SNP pri Starej tržnici

No to, čo sa tak často objavuje na stenách budov,

vo vozidlách MHD či na ďalších viditeľných verejných miestach, umením určite nie je.

Je to skôr frustrácia a zmätok v duši. Vandalizmus.

Na námestí SNP, pri Starej tržnici, „krášli“ roh budovy, v ktorej sídli jedáleň Jakub, graffiti (video).

Ale opäť - ide o nevkusné čmáranice a poškodzovanie fasády tohto objektu.

Je zaujímavé, že ide v podstate o najcentrovatejšie miesto mesta. Hneď vedľa je budova Starej tržnice,

ktorú spravuje Aliancia Stará tržnica, je tu množstvo prevádzok a podnikov....

„Dielko“ iného druhu vzniklo kúsok odtiaľ, na Treskoňovej ulici. (foto).

Treskoňova/Nám.SNP

Čmárači sa v centre realizujú aj na rohu Špitálskej a Mariánskej, ale aj na mnoých iných miestach.

V každom prípade ide o centrum mesta, kde chodí množstvo turistov.

Ale nielen pre nich, by malo mesto udržiavať čistotu a poriadok najmä v centrálnych lokalitách.

Hlavné mesto v roku 2018 poskylo finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter v sume 150.000 eur.

Bratislava prenajala na rok voľné plochy na legálne grafiti.

Vo februári tohto roka o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo.

Farská ulica

Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je znížiť rozsah nelegálnych grafiti plôch v hlavnom meste,

vytvoriť systém využívania plôch na grafiti a zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s grafiti komunitou.

Medzi vybranými siedmimi plochami sú zväčša mostové piliere,

ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe samosprávy.

Mesto prenajalo záujemcom plochy na mostoch na Romanovej ulici,

na Panónskej ceste - Janíkov dvor, na Slovnaftskej či Popradskej ulici. 

Farská ulica

"V zmluve o výpožičke sa záujemca zaviaže vytvoriť na vypožičaných plochách grafiti maľbu,

plochy riadne využívať, zabezpečovať poriadok a čistotu okolia,

odstraňovať hanlivé a pohoršujúce maľby na vlastné náklady a starať sa o celý predmet výpožičky tak,

aby sa skultúrnil a skrášlil majetok mesta," píše sa v zámere.

Mestské plochy budú poskytnuté výlučne pre vytvorenie legálnej maľby,

pre grafiti umenie spojené s tvorivými aktivitami street art umelcami. 

Vo vozidle MHD...

„Je predpoklad, že sa zníži nelegálna tvorba

a zamedzí sa vytváraniu vulgarizmov na mestských plochách,“ tvrdí v zámere hlavné mesto.

O téme sme písali napríklad aj tu , či tu

Zákon hovorí, že „Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje,

popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Na Obchodnej ulici

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá,

ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo z osobitného motívu.“

(rl, red)

Foto a video: Br. kuriér

Čo píše o graffiti o. i. sk.wikipedia.org:

Graffiti sa do Bratislavy, do hlavného mesta Slovenska, dostali pomerne neskoro – začiatkom roku 1995 zo susedného Česka,

ktorá sa stala na dlhší čas vzorom (čo sa štýlov týka). Po meste sa začali objavovať prvé tagy a prvé farebné maľby pod mostom Lafranconi.

Jeden z prvých pieces namaľoval Slimer už v roku 1993, ale za ozajstného otca bratislavských graffiti je považovaný Scôtt.

Super znami boli aj Ewoor, Feo, Croom, 35W. Mimo Bratislavy sú za prvých priekopníkov graffiti, aktívnych v roku 1995 považovaný: Nomad, Niob, Soul.

Za niekoľko rokov urobili graffiti v Bratislave, ale aj na celom Slovensku, veľký krok vpred.

Najlepší writeri majú už svoje vlastné osobité štýly, ktoré sa snažia ďalej rozvíjať. Graffiti je jeden z elementov hip-hopovej subkultúry,

ale v čase boomu (1996) sa v hlavnom meste graffiti a hip-hop nespájali, nakoľko tu ani jeden z jeho elementov nebol výraznejšie rozvinutý.

Neskôr sa už graffiti začali viac spájať s hip-hopom, a tak sa samozrejme aj väčšina ľudí pridávala k tomuto štýlu.

Nie je však pravidlom, aby bol writer zároveň aj fanúšikom hip-hopovej hudby.

Za vrchol bratislavskej vlakovej scény je považovaný rok 2000, v ktorom jazdilo najviac pomaľovaných vagónov,

čo malo za následok, že sa v depách museli často premaľovávať už pomaľované vagóny.

Rok 2004 bol poznačený značnou medializáciou graffiti.

Niektoré média a zástupcovia výkonnej moci sa snažili prezentovať tento umelecký smer v negatívnom svetle,

a tým zdôvodňovať nutnosť zákona, ktorý graffiti zaraďuje medzi trestné činy s možnosťou väzby.

Postihy za graffiti nie sú vo svete ale ničím novým, zákony proti vandalizmu,

ale i špecializované policajné antigraffiti jednotky tzv. Vandal Squads, fungujú už celé roky.

Slovenskí writeri podobnú skutočnosť v domácich podmienkach predpovedali už dávno.

Graffiti je v prvom rade o ľuďoch, ktorí sú individualitami, teda aj celý tento smer je absolútne individuálnou záležitosťou.

Podobne ako v reálnom živote i tu každý zodpovedá v prvom rade sám za seba,

tým pádom si musí tiež každý sám rozmyslieť, kde sú pomyselné hranice a kam až je možné s graffiti zájsť.

Pomaly, po rokoch, začína aj na Slovensku kultúrna a umelecká obec rešpektovať graffiti ako renomovaný výtvarný prejav.

Rovnako, tento vývoj sa dal ľahko predpovedať.

Dnes, po čase a nutnom vývoji, už tvorbe domácich writerov nechýba kvalita a originalita potrebná pre prezentáciu v galériách.

Po rokoch sa Slovenské graffiti vyvinulo do skutočne obrovských rozmerov,

ktoré sú "obyčajným" ľudom nepochopiteľné a na kilometre vzdialené.

Tento novodobý umelecký smer pritiahol množstvo mladých ľudí, a tým rozvinul svoje krídla do najrôznejších smerov.

Títo umelci si dokázali za krátky čas svojej existencie získať uznanie vo svete,

čoho dôkazom sú čoraz pravidelnejšie návštevy writerov zo zahraničia.

Naopak, mnohí slovenskí writeri cestujú po svete. Týmto svojským spôsobom reprezentujú seba,

ale i našu krajinu a zbavujú cudzincov predsudkov i skreslených, mylných informácií o Slovensku z čias socializmu.

Hoci je graffiti vo svojej vrcholovej podobe nesporne umeleckým prejavom,

vo všeobecnosti je väčšinou v spoločnosti vnímané ako negatívny jav.

Z pohľadu majiteľov plôch, na ktorých je graffiti realizované bez ich povolenia, ide o vandalizmus,

ktorý ich stojí nemalé finančné prostriedky, pri ich odstraňovaní.

Niektoré samosprávy sa preto snažia určiť plochy, na ktorých sa môžu writeri beztrestne realizovať.

Z hľadiska grafitti, ako druhu adrenalínovej zábavy, sa však takto stráca isté čaro.

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 7. 6. 2019, 07:28

Hlavne je potrebné vandalov pochytať a pozatvárať. Je to taký problém keď sa jedná o pár ľudí a stále tých istých? Asi je, lebo dlhodobo sa neriešia aj horšie problémy. To je ale iná história.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter