Aktuálne dianie 3. september 2019

V „zozname“ vedúcich zamestnancov DPB k 1. 7. 2019, ktorý nám podnik zaslal, figuruje jediný človek


Bratislavský dopravný podnik nás dnes informoval, že k 1. júlu 2019, bol vedúcim zamestnancom podniku Ing. Rastislav Fleško, člen predstavenstva a riaditeľ infraštruktúrneho úseku.

 

DPB tak reagoval desiaty deň na žiadosť Bratislavského kuriéra, aby mu podnik poskytol informácie na základe 211 o slobodnom prístupe týkajúce sa vedúcich zamestnancov podniku k 1. 7. 2019.

 

Naša žiadosť bola zaslaná 20. augusta tohto roka. Žiadali sme 1/  Menný zoznam všetkých vedúcich pracovníkov Dopravného podniku Bratislava a.s. (DPB, a.s.) k 1. 7. 2019

 

2/ Uvedenie funkcie/zaradenia vedúcich pracovníkov DPB, a.s. v mennom zozname (podľa bodu1/)

 

ODPOVEĎ DPB:

 

DPB  ako  povinná osoba podľa § 3 ods. 2. zákona o slobodnom prístupe k informáciám, na základe Vašej žiadosti, Vám poskytuje nasledovné informácie:

 

K 01.07.2019 vedúcim zamestnancom DPB:

-  Ing. Rastislav Fleško, člen predstavenstva a riaditeľ infraštruktúrneho úseku.

 

V časti nesprístupnenia Vami požadovaných informácií, Vám bude zaslané rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií, ktoré Vám bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy.

 

Poznamenávame, že poštovú adresu sme neuviedli pre zaslanie odpovede, ale len ako údaj v zmysle zákona. Odpoveď sme žiadali do mailu.  

 

(rl)

Foto: Ilustr./Br. kuriér

Súvisiaci článok: tu

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Rudo | 6. 9. 2019, 20:47

... ale hlavne ide i transparentnosť. Čo si myslia, že sme všetci blbí, s máme ako oni okolo 35-40 rokov

ODPOVEDAŤ sunogdy | 5. 9. 2019, 11:54

celkom nechápem tomuto článku, keďže všetko na čo sa pýtate má DPB zverejnené na svojej stránke https://www.dpb.sk/sk/o-podniku ... má tam predstavenstvo, vedúcich/riaditeľov úsekov (z toho dvoch dočasných, poverených, keďže sa ešte stále hľadajú vo výberovom konaní ktoré vyhlásilo mesto) a nakoniec i dozornú radu

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter