Aktuálne dianie 15. máj 2018

V kauze skládky na Lieskovskej je veľa otáznikov, priznali poslanci


Do tejto chvíle neexistuje dôkaz, že by komunálny odpad, zvážaný mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) končil na nelegálnej skládke v susedstve recyklačného dvora spoločnosti Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach.

V relácii Tablet.TV Mesiac v Bratislave to uviedol poslanec zastupiteľstva hlavného mesta Martin Kuruc (Bratislava INAK). Pripustil však, že záležitosť sa naďalej preveruje.

Podobne sa vyjadril aj poslanec Radovan Jenčík (Klub nezávislých poslancov) v prípade podozrenia, že skládka kontaminovala spodné vody.

Kuruc pripomenul, že ani pri osobnom opytovaní zamestnancov OLO, s garantovaným zachovaním anonymity sa nepreukázalo, že by zmesový dopad OLO niekto z nich vozil na skládku.

"Odprisahali mi, že tam nikdy žiadny komunálny odpad nevozili.

Potvrdili iba to, že okrem plastov a papiera, ktoré sa v recyklačnom dvore Vassalu triedia, sa vozil zmesový odpad na tzv. dočasné skladovanie, v čase odstávky spaľovne, a to do legálnej časti recyklačného areálu," povedal Kuruc, predseda Dozornej rady OLO.

Priznal zároveň, že od vedenia spoločnosti nemá k dispozícii všetky dokumenty, na ktorých by bolo možno podozrenie vyvrátiť. Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman ich má predložiť v stredu 16. mája na ďalšom rokovaní dozornej rady.

Doplnenie a precizovanie dokumentácie OLO i spoločnosti Vassal EKO očakáva aj Jenčík, ktorý je predsedom Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).

Upozorňuje v tomto prípade na podozrenia, že dotrieďovací dvor spoločnosti Vassal EKO nemá všetky potrebné povolenia na činnosť, ktorú vykonáva pre OLO.

"Hoci sa doteraz nepotvrdilo, ani sa nevyvrátilo podozrenie, že Vassal má povolenie len na mobilnú dotrieďovaciu linku, ktorú možno používať len v areáli OLO," upozornil Jenčík.

"Nemôžeme si byť takisto istí ani tým, že recyklačný dvor je vybavený hydroizoláciou tak, aby nedochádzalo k priesakom do podzemných vôd," upozornil.

Práve možnú kontamináciu vodných zdrojov považuje za najvážnejšie riziko, ktorým sa je potrebné nevyhnutne zaoberať.

Avizoval, že vedenie spoločnosti BVS má v utorok informovať dozornú radu o možnostiach preverenia spodných vôd. Monitoring by mala urýchliť žiadosť Okresného úradu, aby BVS v tejto záležitosti okamžite konala.

Jenčík berie s veľkou rezervou vyjadrenie spoločnosti Vassal EKO, ktorá napriek tomu, že odmieta priamu zodpovednosť za nelegálnu skládku v blízkosti svojho recyklačného dvora, ju prisľúbila odstrániť.

"Mám obavu, či spoločnosť, ktorá má v SR zrejme iba konateľa a riaditeľa, to bude schopná urobiť," povedal.

Šéf mestskej komisie životného prostredia takisto upozornil, že skládka na Lieskovskej poukazuje vo všeobecnosti na nevyhnutnosť zmeny zákona, ktorá sprísni a jasnejšie určí pravidlá nakladania s odpadom i povinnosti tých, ktorí v tejto oblasti pôsobia.

Súhlasí s tým i Kuruc, priznáva taktiež, že skládka na Lieskovskej ulici môže byť precedensom do budúcnosti pri riešení takýchto environmentálnych záťaží.

Pripomenul, že sa objavujú upozornenia na rôzne iné nelegálne skládky, v iných prípadoch vznikajú pochybnosti, či ide alebo nejde o legálnu skládku.

"Preto sme na Dozornej rade OLO požiadal primátora Iva Nesrovnala, aby v spolupráci s Okresným úradom pripravil zoznam legálnych i nelegálnych skládok," uviedol.

Kuruc taktiež informoval, že v stredu (16.5.) by mali byť známe aj návrhy riešenia nakladania so zmesovým odpadom v čase odstávky spaľovne, ku ktorej z technických dôvodov pravidelne dochádza.

„Je potrebné sa rozhodnúť, či to odvážať na skládky mimo Bratislavy, čo ale bude aj finančne náročné, alebo to riešiť dočasným skladovaním odpadu, ktorý sa neskôr spáli.

Ale aj v tomto prípade je potrebné sa rozhodnúť, kde je to možné, za akých finančných podmienok," povedal Kuruc.

V súvislosti s riešeniami do budúcnosti pripustil, že v hre je aj ukončenie spolupráce OLO so spoločnosťou Vassal EKO.

"Generálny riaditeľ OLO má pripraviť analýzu všetkých zmlúv a tiež analýzu možného ukončenia zmluvných vzťahov," uviedol.

Upozornil zároveň, že na takýto krok musí byť zákonný dôvod, keďže zmluvy s Vassalom sa odvíjajú od výsledkov ukončených verejných súťaží.

Súhlasí však s tým, že celej veci nepomáha medializovaná spoločná snímka šéfov OLO a Vassal EKO, naznačujúca viac ako profesionálne vzťahy ľudí v tej istej oblasti podnikania.

(TASR)
Ilustr. foto: tasr
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter