Aktuálne dianie 15. máj 2023

V Bratislavskom kraji majú po 30 rokoch vzniknúť dve železničné trate


Výrazný nárast obyvateľov, vyťaženosť vlakov v špičke, ale aj nesplnené sľuby o kvalitnejšej alternatívnej doprave, aj to sú faktory, vďaka ktorým cestná sieť na niektorých úsekoch Bratislavského kraja čelí rekordnému náporu áut. Koniec pandémie priniesol aj koniec práce z domu a pravidelné ranné a poobedné zápchy v špičke sú opäť realitou všedných dní.

 

Súčasný neudržateľný stav na cestách, ako aj zhoršenie životného prostredia obcí kraja či samotnej Bratislavy, tak dáva nádej na vznik nových projektov ekologickej a dostupnej verejnej dopravy.   

K zlepšeniu situácie by mohla prispieť aj výstavba dvoch nových regionálnych železničných tratí – z Vajnôr do Pezinka a z Lamača do Lozorna. Memorandum o spolupráci na príprave týchto projektov podpísali koncom apríla štatutári Ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pôjde o výstavbu prvých železničných tratí od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

 

Kapacita vlakov na trase Bratislava - Trnava je v špičke takmer naplnená

Na úseku z Pezinka do Bratislavy prejde na lokálnych cestách 25 tisíc vozidiel denne. Narastajúci tlak na dopravu v smere do Bratislavy nebude vedieť dostatočne odľahčiť ani železnica. Železničná trať je v špičke takmer vyťažená, kapacita vlakov nepostačujúca. „Vrátene vlakov podľa potreby je využitie praktickej priepustnosti trate Trnava – Bratislava-Rača za 24h naplnené na 88,8%. V grafikone je potrebná aj rezerva na pokrytie meškania vlakov. Čo sa týka času dopravnej špičky, kapacita trate je už takmer plne vyčerpaná, systémové posilnenie v podstate možné nie je,“ informuje Bratislavský kraj.

 

Železničná stanica Vajnory

 

Nová železnica Vajnory – Pezinok pôjde cez Chorvátsky a Slovenský Grob

K zlepšeniu situácie v regióne by výraznejšie mohla prispieť nová trasa vedená cez obce situované severo-východne od Bratislavy - Čierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné. Železnice SR vlani v decembri vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej štúdie uskutočniteľnosti. V marci tohto roka boli predkladané ponuky. V súčasnosti prebieha fáza ich vyhodnocovania. Ukončenie verejného obstarávania predpokladajú železnice začiatkom mája, následne by mohla byť podpísaná zmluva. Samotná štúdia by mala byť spracovaná do 18 mesiacov.

  „Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je navrhnúť možnosti a posúdiť uskutočniteľnosť variantných riešení novej elektrifikovanej železničnej trate, určenej predovšetkým pre osobnú dopravu, prepájajúcou centrum Bratislavy, cez Vajnory a vyššie uvedené obce do Pezinka, s napojením na existujúcu sieť na trať Bratislava – Galanta v ŽST Vajnory, resp. východnej od nej a na trať Bratislava – Trnava v ŽST Pezinok,“ uvádzajú v stanovisku zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja. Prestavbou by mala prejsť aj železničná stanica vo Vajnoroch.

 

Z Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu do Lozorna

Železnice Slovenskej republiky pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti aj pre druhý projekt, ktorý vedie z Lamača cez Záhorskú Bystricu, ktorá v uplynulých rokoch zdvojnásobila počet obyvateľov, ďalej cez Stupavu až do Lozorna. „Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je navrhnúť možnosti a posúdiť uskutočniteľnosť variantných riešení pre priame prepojenie Bratislavy so Stupavou a Lozornom elektrifikovanou železničnou traťou v novej polohe, s napojením na existujúcu sieť zo ŽST Lamač, resp. severne od tejto železničnej stanice a s napojením na trať Zohor – Plavecký Mikuláš, s primárnym zámerom zlepšenia obsluhy a dostupnosti tohto územia regionálnou osobnou železničnou dopravou,“ informuje BSK. 

 

Projekt je súčasťou Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, v sekcii „železničná doprava – časová úroveň do roku 2035“. S projektami počítajú územné plány BSK ako aj dotknutých miest a obcí. 

 

V prípade preukázania socioekonomickej návratnosti a potvrdenia ekonomickej efektivity výstavby nových regionálnych tratí sa signatári memoranda dohodli, že sa každý z nich v rámci svojich kompetencií vynasnaží vykonať úkony smerujúce k realizácii projektov.

 

(jp)

foto+vizualizácie: BSK

 

 

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter