Aktuálne dianie 9. september 2021

V Bratislave otvorili výstavu Židovský kódex – temný príbeh histórie


Židovský kódex – temný príbeh histórie je názov výstavy, ktorú slávnostne otvorili v stredu v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Koná sa pri príležitosti okrúhleho výročia vydania nariadenia č. 198/1941 o právnom postavení Židov známom ako Židovský kódex. Výstavu s podtitulom 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch usporiadalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. 

Archívne dokumenty odkrývajú jedno z najtragickejších období histórie Slovenska

Výstava ilustruje stránku jedného z najtragickejších období histórie Slovenska prostredníctvom zachovaných archívnych dokumentov a zároveň upozorňuje na bádateľský potenciál, ktorý v sebe obsahujú. Návštevníkom priblíži rôzne typy legislatívnych predpisov - od ústavného zákona, cez zákony, vládne nariadenia a vyhlášky až po predpisy na regionálnej úrovni, ich realizovanie v praxi, poukáže tiež na rozdiely v ich plnení v závislosti od regionálneho členenia krajiny. Dokumentuje ich zásah do každodenného života židovského obyvateľstva a informuje o vzniku nových inštitúcií, ktorých úlohou bolo vylúčiť Židov zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života, ale aj zabezpečiť likvidáciu ich podnikov.

Výstava podľa usporiadateľa prezentuje najdôležitejšie momenty v živote židovského obyvateľstva, ktoré sa týkali obmedzenia ich občianskych, náboženských, spoločenských a osobných práv, ako aj rozdielneho napĺňania jednotlivých ustanovení nariadenia v okresoch a ich reálny vplyv na život ľudí.

Pozrieť si ju môžete do 8. októbra.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter