Aktuálne dianie 11. jún 2018

Úrad vlády SR predstavil projekt obnovy NKP Rusovce


Nová správa:

Do roku 2023 by mal byť kompletne zrekonštruovaný kaštieľ v Rusovciach, vrátane objektu čeľadníka a historického parku.

Projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP), s odhadovanými nákladmi vo výške viac ako 75 miliónov eur bez DPH, v pondelok predstavil Úrad vlády SR spolu so zástupcami Združenia NKP Rusovce, víťaza verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie.

"Kaštieľ bude slúžiť ako účelové zariadenie na najvyššej reprezentatívnej úrovni, objekt čeľadníka a záhrad historického parku verejnosti, pre ňu bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 ha," informovala Beáta Durdíková zo Združenia NKP Rusovce, ktoré tvoria Dopravoprojekt a.s., a Metroprojekt Praha a.s.

"V prípade kaštieľa sa ráta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov kaštieľa, jeho fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí.

V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov,“ uviedla Durdíková. Interiérový mobiliár bude nový, korešpondujúci s architektúrou.

"Budú sa tu tiež nachádzať i originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea," dodala.

V rámci budovy čeľadníka sa ráta s kompletnou rekonštrukciou. Fasáda sa má vrátiť do podoby známej z historických fotografií. Budova  bude prístupná pre verejnosť.

"V zastrešenom a presvetlenom nádvorí bude i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum i reštauráciu,“ informoval architekt Jaroslav Méheš.

Kompletná revitalizácia čaká aj park, historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia.

V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom.

"Park bude mať nové osvetlenie, pribudne i približne 100 nových lavičiek, pri vstupoch do parku budú cyklostojany," spomenula niektoré detaily krajinná architektka Tamara Reháčková.

"Kompletne obnovené budú i trávnikové plochy, ráta sa s vysadením 114 stromov, 755 kríkov, 17.000 trvaliek a 341.000 okrasných cibuľovín," dodala.

Rozpočet ráta s nákladmi 54,9 milióna eur na rekonštrukciu kaštieľa, rekonštrukcia čeľadníka je rozpočtovaná na 17,5 milióna eur a park s historickými záhradami na 3,3 milióna.

"Sú to vstupné čísla, s ktorými pôjdeme do verejného obstarávania, očakávame, že súťaž vygeneruje nižšiu cenu," uviedol Peter Kostolný z Úradu vlády SR.

Financovanie podľa jeho slov počíta so zdrojmi zo štátneho rozpočtu v rámci ročných tranží, prípadne s použitím grantov, napríklad fondov EHP.

Úrad vlády predložil v pondelok na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce, vrátane priľahlého areálu.

"Po schválení materiálu vládou ÚV vyhlási dve nadlimitné verejné obstarávania – jedno na zákazku služieb Arboristika a druhé na stavebné práce, pričom aj toto obstarávanie bude pozostávať z dvoch častí – rekonštrukcie kaštieľa s potrebnou infraštruktúrou a rekonštrukcie krajinnej architektúry,“ informoval Kostolný.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

(tasr)

Foto: Arhív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter