Aktuálne dianie 10. jún 2019

Traja uchádzači sú vo finále o post riaditeľa Mestských lesov v Bratislave


Bratislavský magistrát informuje, že pred výberovú komisiu sa v pondelok 17. júna

postavia traja uchádzači o post riaditeľa Mestských lesov v Bratislave.

Dovtedy si môže verejnosť preštudovať ich životopisy a vyjadriť sa k nim (napríklad upozorniť na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov).

Zverejňovanie životopisov je súčasťou nových pravidiel pre transparentné otvorené výberové konania na pozície šéfov mestských podnikov.

Ako ďalej mesto informuje, do výberového konania na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Mestských lesov v Bratislave bolo celkovo doručených 7 kompletných prihlášok.

Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), 

referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 4 uchádzačov na pohovor s personalistami.

V uplynulých dňoch personálni poradcovia dokončili intenzívne rozhovory s týmito 4 uchádzačmi na pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave.

Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov. Výberovej komisii boli doručené:

kompletná informácia o profile uchádzača so životopisom uchádzača, HR správou, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity;

čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

Na základe týchto podkladov vypracovali HR poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov.

Komisia následne zostavila rebríček štyroch najvhodnejších uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave na verejné a neverejné vypočutie.

O finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Medzičasom jeden z uchádzačov odstúpil. Vypočutí pred komisiou tak budú traja uchádzači:

Matej Dobšovič

Tibor Jančok

Ján Jenčo

 Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave sa uskutoční na budúci pondelok  17.6.2019, pričom priebeh bude nasledovný:

Od 9:00 do max. 12:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou,

kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity.

Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity.

V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.

Od 13:00 do max. 18:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou.

Každý uchádzač bude mať 45 minútový priestor členený na 15 minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.

 Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu.

Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť.

Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu.

Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia.

V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

Výber sa uskutočňuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom.

Zároveň pozývame odbornú aj širokú verejnosť,

novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestské lesy v Bratislave a poskytli nám spätnú väzbu na ich integritu.

Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave sú zverejnené TU.

Spätnú väzbu k uchádzačom môžete zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

V najbližších dňoch zverejníme ďalšie mená uchádzačov pozvaných na výberové konania pre podniky

METRO Bratislava a. s. a Generálny investor Bratislavy.

Cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

(red, hmb)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter