Aktuálne dianie 27. január 2020

ŠÚ SR by sa mal v Bratislave presťahovať do Westend Plazza, odporúča analýza


Štatistický úrad (ŠÚ) SR by sa mal do konca februára 2021 presťahovať do priestorov administratívneho objektu Westend Plazza na bratislavskej Patrónke.

Súčasne by sa v nových priestoroch mali sústrediť všetky súčasné pracoviská ŠÚ a jeho príspevkovej organizácie Infostat.

Vyplýva to z návrhu riešenia súčasných nevyhovujúcich priestorov a zabezpečenia optimalizácie činnosti ŠÚ, ktorý úrad vypracoval na základe požiadavky vlády. Materiál je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podľa spoločnosti Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, ktorá pre ŠÚ uskutočnila prieskum trhu, je najvhodnejším riešením nájom priestorov na päť rokov s opciou na ďalšie obdobie.

V prieskume identifikovali šesť vhodných objektov v Bratislave. "Vyhodnotenie prieskumu trhu odporúča pre ŠÚ nájom administratívnych priestorov vo Westend Plazza z dôvodu splnenia všetkých podmienok riešenia priestorovej situácie i základných podmienok nájmu," uviedla konzultačná spoločnosť.

V súčasnosti využívané priestory konzultanti navrhujú ponúknuť v rámci prevodu správy štátneho majetku alebo odplatne previesť do majetku konkrétnej samosprávy, prípadne ponúknuť na odpredaj.

Na základe odporúčaní ŠÚ navrhuje vláde, aby splnomocnila predsedu ŠÚ do konca apríla 2020 podpísať zmluvu o budúcej zmluve na prenájom priestorov v odporúčanom objekte, zabezpečiť v nich vykonanie potrebných dispozičných úprav a do konca februára 2021 dislokovať všetky súčasné pracoviská  do týchto priestorov.

Analýza skúmala i možnosti rekonštrukcie súčasných objektov či kúpy vhodného objektu. V prípade rekonštrukcie upozornila analýza na nemožnosť zabezpečiť v priebehu prác činnosť úradu, rekonštrukcia s dočasnou dislokáciou pracovísk do prenájmu by bola zasa ekonomicky nevýhodná. Možnosť kúpy vhodnej budovy naráža na chýbajúcu ponuku na realitnom trhu.

Preloženie návrhu riešenia súčasných nevyhovujúcich priestorov ŠÚ poverila vláda predsedu úradu na začiatku decembra 2019.

Štatistici majú v súčasnosti  v správe tri objekty v Bratislave (Miletičova ulica, Hanulova ulica a Leškova ulica, kde je sídlo Infostatu, príspevkovej organizácie) a tiež priestory kaštieľa v Klátovej Novej Vsi, ktoré ŠÚ využíva ako školiace stredisko.

Potrebná zmena súvisí najmä s nevyhovujúcim technickým stavom objektov na Miletičovej a Hanulovej ulici a snahou o optimalizáciou u činnosti ŠÚ sústredením pracovníkov na jedno miesto.

(TASR)
foto: sk.wikipedia.org
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter