Aktuálne dianie 31. marec 2021

Staré Mesto prenajme priestor na Štúrovej ulici OZ Srdce autizmu


 Na Štúrovej ulici v bratislavskom Starom Meste môže vzniknúť centrum pre deti s poruchou autistického spektra a inými vývojovými poruchami. Myšlienku na jeho zriadenie podporili miestni poslanci, keď v utorok schválili prenájom nebytového priestoru pre občianske združenie (OZ) Srdce autizmu. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú, výška nájomného bude päť eur za štvorcový meter na mesiac.

Po viacerých neúspechoch dostáva priestor zmysluplnú náplň

Mestská časť deklaruje záujem podporovať subjekty, ktoré napomáhajú zdravotne znevýhodneným občanom začleniť sa do majoritnej spoločnosti tak, ako to predpokladá Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Poslanci hovoria o projekte "s vyšším cieľom" a o najzmysluplnejšom využití priestoru. "Po viacerých neúspešných súťažiach dostáva priestor zmysluplnú náplň," povedal poslanec Ľubomír Boháč. Podľa poslankyne Halky Ležovičovej takýchto detí pribúda a čím skôr sú diagnostikované, tým lepšie. Pozitívne hodnotí fakt, že centrum vie pracovať s deťmi predškolského i školského veku.

Predmetný priestor považuje občianske združenie za vhodný na napĺňanie konkrétnych cieľov v oblasti poskytovania zdravotného, sociálneho, rehabilitačného a terapeutického poradenstva. Nové centrum by malo poskytovať sociálne poradenstvo a konzultácie pre deti s poruchou autistického spektra a inými vývinovými poruchami. Slúžilo by na každodenné intervencie pre deti a ich rodičov, poradenstvo a vzdelávanie rodičov, aby bol vývin dieťaťa, podporený v domácom prostredí, pod dohľadom odborníka, skupinové poradenstvo a vzdelávanie odborníkov pracujúcich s deťmi.

Po zariadení je veľký dopyt

Priestor na Štúrovej ulici označuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová za výnimočný priestor, ktorý však dlhšie hľadal svoje poslanie. "Aktuálna situácia a štatistiky ukazujú, že detí s autizmom pribúda a je to problém pre materské aj základné školy. Myslíme si, že mestská časť má mať možnosť vytvárať prostredie pre tieto služby," uviedla pre TASR Aufrichtová. Mestská časť je preto rada, že na jej území vznikne takéto nové centrum, o ktoré je veľký záujem a je po ňom dopyt.

Centrum bude slúžiť na každodenné intervencie a vzdelávanie

OZ Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a poskytuje sociálne služby, ktoré spočívajú v podpore poskytovania zdravotného, sociálneho, rehabilitačného, edukačného a terapeutického poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so zdravotným znevýhodnením. Snahou je tiež podpora edukačných a liečebných priestorov zahŕňajúcich slovenských i zahraničných odborníkov. Centrum by slúžilo na každodenné intervencie a vzdelávanie.

Ide o dlhodobejšie riešený priestor, ktorý hľadá svoje využitie. Bol predmetom viacerých súťaží, do ktorých sa buď nikto neprihlásil, alebo nesplnil podmienky. Pre miestnych obyvateľov bol zasa konfliktný návrh zriadenia divadla, keďže sa priestor nachádza na prvom poschodí bytového domu. Nájmom priestoru sa poslanecký zbor zaoberal aj na februárovom rokovaní, kde však o jeden hlas neprešiel.

TASR, ilustračné foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter