Aktuálne dianie 24. august 2020

Staré Mesto chce zachytávať dažďovú vodu na zavlažovanie v mestskom prostredí


Úpravy na zabezpečenie zachytávania dažďovej vody v niektorých školských areáloch, ale tiež stavebné úpravy v Medickej záhrade, aby dažďová voda nezostávala na chodníkov, ale mohla sa využiť na zavlažovanie. Také sú navrhované aktivity v rámci projektu vodozádržných opatrení v bratislavskom Starom Meste. Mestská časť sa chce uchádzať o finančnú pomoc z envirorezortu, projekt chce spustiť budúci rok.

Vodozádržné opatrenia v Starom Meste majú dostať štrukturovanú podobu

"Samosprávy musia reagovať na klimatické zmeny a musia hľadať spôsoby, ako sa na ne rozumne a efektívne adaptovať. V prípade zadržiavania dažďových vôd v urbanizovanom prostredí sleduje Staré Mesto svetové trendy, skúma možnosti a pripravuje projekty," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.
Lokality vytypoval najprv miestny úrad, z nich odborník na vodozádržné opatrenia vybral tie, na ktorých sa predmetné opatrenia dajú realizovať. Stavebné úpravy by sa tak mali týkať areálu Základnej školy Hlboká, priestorov školského dvora v Materskej škole Javorinská a Medickej záhrady. Samospráva do budúcnosti uvažuje v tejto súvislosti nad prípravou akéhosi manuálu. "Išlo by o návod na tvorbu vodozádržných opatrení pre majiteľov nehnuteľností v Starom Meste," poznamenala mestská časť.

Financie na projekt žiadajú z envirorezortu

Rozpočet projektu sa odhaduje na 150.000 eur, spolufinancovanie mestskej časti predstavuje päť percent, teda 7500 eur. Spustenie projektu závisí od schválenie finančných zdrojov, mestská časť jeho začiatok predpokladá začiatkom roka 2021.

Projekt je ďalším krokom k naplneniu priorít v Staromestskom programe 2019 - 2022, predmetné aktivity sú súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti (PHSR).

TASR, foto:TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter