Aktuálne dianie 16. január 2020

Šport: Siekel verí Fondu na podporu športu, čaká na sformalizovanie jeho činnosti


Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel verí, že februárové parlamentné voľby neohrozia Fond na podporu športu.

Návrh na jeho zriadenie schválili poslanci Národnej rady SR v septembri, každoročne by doň malo putovať minimálne dvadsať miliónov eur z rezortu školstva.

A. Siekel

Podľa Siekela aj hlasovanie v parlamente potvrdilo, že Fond na podporu športu ako centrálny uzol financovania je do budúcna správna myšlienka:

"Nezachytil som z úst politikov, že by ju chceli revidovať. Je to otázka financovania, v období tvorby fondu sme počítali, že aspoň dvadsať miliónov eur by malo byť štartovacím balíčkom.

Rozhodne by som nebol spokojný, keby sme zostali len pri tom. Práve naopak, očakávam aj od novej vlády, že k otázke športu sa bude stavať moderne a progresívne a bude si uvedomovať, čo šport môže priniesť krajine a jej občanom.

Dúfam, že nielen formou investície, ale aj väčšej propagácie bude šport prirodzeným aspektom našich životov."

Vláda okrem toho v decembri rozhodla o poskytnutí celkovej alokácie, z ktorej bude príspevky konkrétnym projektom prideľovať práve Fond na podporu športu.

Na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry má ísť v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 miliónov eur. Z celkového príspevku budú v roku 2020 k dispozícii dva milióny, v roku 2021 to bude 46,5 milióna a v roku 2022 zvyšného 11,5 milióna.

V strede M. Kohút

O dotáciu budú môcť požiadať samospráva, športový zväz či klub, alebo iný subjekt, ktorý je vlastník športoviska, prípadne ho má v dlhodobom prenájme:

"SOŠV má mandát od športového hnutia na pracovné komisie, ktoré sa tým zaoberajú niekoľko rokov. Bolo našou povinnosťou, že sme zadefinovali prioritné oblasti podpory športu. Či je to univerzitný šport, alebo pre mňa osobitná téma šport na školách. Bez toho, aby sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre deti, môžeme zabudnúť na akékoľvek výsledky a prezentáciu krajiny športom."

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci pôsobí aj ako predseda správnej rady Fondu na podporu športu. Tá je najvyšší, výkonný a štatutárny orgán fondu, jeden z jej jedenástich členov je viceprezident SOŠV a člen exekutívy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. Fond bude mať aj odborné komisie, ktoré budú posudzovať predložené projekty a predkladať návrhy na ich financovanie:

"Bude záležať na ľuďoch v správnej rade, ako si vybudujú dôveru, ako ju potvrdia, ako do budúcna ukážu spoločnosti, že športové hnutie na Slovensku je schopné spravovať si finančné zdroje aj na samostatnej platforme. Teraz je dôležité, aby sa činnosť fondu aj sformalizovala. Aby odborníci dostali príležitosť v pracovných komisiách, potom bude na nich, aby čo najskôr začali tieto myšlienky zavádzať do praxe."

Siekel na štvrtkovom stretnutí s novinármi dodal, že myšlienka vzniku Fondu na podporu športu sa zrodila už v roku 2017: "Sformovala sa prvá pracovná skupina, ktorá diskutovala, čo by malo byť náplňou fondu. Ten je v programovom vyhlásení vlády na toto volebné obdobie.

Našou úlohou bolo pripraviť taký odborný materiál, ktorý by presvedčil politické strany aj širšiu verejnosť, že to myslíme s centralizáciou finančných zdrojov vážne. Aj práce na vzniku podliehali rozličným okolnostiam, som rád, že práve my sme boli iniciátorom myšlienky.

Pevne sme verili, že sa nám podarí presvedčiť všetkých, že centralizácia finančných zdrojov a ich spravovanie v rámci športovej komunity má svoje opodstatnenie. Je to moderná metóda toho, ako by sa mal štát všeobecne riadiť."

(TASR)
Foto: Ján Luky / titul. fotka zľava J.Gönci, M. Kohút, A. Siekel
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter