Aktuálne dianie 9. október 2017

SPOR o Hlavnú stanicu: ŽSR vyzvali Transprojekt s.r.o. na odovzdanie pozemkov, ktoré mali v nájme


Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po odstúpení od zmluvy so spoločnosťou Transprojekt s.r.o.  (18. septembra 2017) pristúpili k druhému kroku.

V závere septembra ŽSR písomne vyzvali spoločnosť Transprojekt s.r.o. na protokolárne odovzdanie pozemkov, ktoré sa uskutočnilo v plánovanom termíne - 5. októbra 2017 pred bratislavskou hlavnou železničnou stanicou.   

Hoci doporučený list s pozvánkou na protokolárne spätné odovzdanie pozemkov si spoločnosť Transprojekt s.r.o. prevzala, nikto zo zástupcov spoločnosti na stretnutie neprišiel.

Naopak, spoločnosť Transprojekt s.r.o. doručila ŽSR list, v ktorom navrhuje vzniknutú situáciu riešiť na spoločnom stretnutí a zároveň uvádza, že odstúpenie od zmluvy považuje za neplatné, právne neúčinné a ako také ho neuznáva  s tým, že si voči ŽSR bude uplatňovať bližšie nešpecifikovanú škodu.  

„Vo veci bratislavskej hlavnej stanice sme vykonali ďalší potrebný právny úkon.

Napriek fyzickej neúčasti zástupcov spoločnosti Transprojekt s.r.o. na protokolárnom odovzdaní pozemkov, sme tieto prevzali späť do našej správy.

Spoločnosť Transprojekt s.r.o. počas takmer jedenásť rokov trvajúceho nájmu nevykonávala na pozemkoch žiadnu činnosť, ani sa o ne riadne nestarala.

Už som vydal pokyn, aby sme bezodkladne začali konať v oblasti starostlivosti o poriadok, bezpečnosti a celkového vzhľadu uvedeného priestoru“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.   

Aké budú najbližšie kroky spoločnosti Transprojekt s.r.o. by sa malo vyjasniť na vzájomnom stretnutí, ktoré spoločnosť iniciovala a ktoré by sa malo uskutočniť v najbližších dňoch. 

(ŽSR, red)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter