Aktuálne dianie 12. jún 2017

Spodná voda: Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov.


Mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, ale aj dotknuté obce Rovinka, Dunajská Lužná či Most pri Bratislave informujú na svojich weboch o kontaminácii podzemných vôd z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni.

Požiadalo o to ministerstvo životného prostredia, ktoré upozorňuje, že podľa zrealizovaného geologického prieskumu niektoré znečisťujúce látky zo skládky už dnes významne ohrozujú kvalitu podzemnej vody v oblasti Vrakune, Ružinova, Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova.

 "V podzemnej vode boli identifikované hlavne pesticídy, herbicídy, chlórované uhľovodíky a benzén-toluén-etylbenzén-xylén (BETEX) a iné látky," priblížil rezort.

Ten realizáciu podrobného geologického prieskumu environmentálnej záťaže zabezpečil v rokoch 2014-2015. 

Vzhľadom na rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd boli preukázané aj zdravotné riziká pre človeka v kontaktnej zóne a riziká šírenia znečistenia podzemnou vodou.

"Najrizikovejšou expozičnou cestou je okrem konzumácie koreňovej a listovej zeleniny dopestovanej na lokalite aj pitie podzemnej vody zo studní.

Zvýšené sú aj potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri využívaní kontaminovanej vody a z kúpania v bazénoch napúšťaných zo studní," píše v liste ministerstvo.

Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté bratislavské mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov.

Obce v blízkosti Bratislavy ako Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov nie sú podľa rezortu kontaminačným mrakom zasiahnuté, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminácie.

Transport kontaminácie závisí podľa ministerstva od konkrétnej látky. Kontaminačný mrak má mať približne päť kilometrov od skládky. 

Ministerstvo preto odporúča v týchto oblastiach zvýšenú opatrnosť pri využívaní domových studní a žiada o hlásenie akýchkoľvek nových zistení. Dotknutým mestským častiam a obciam poslalo aj mapy s vykresleným rozsahom kontaminácie.

"Voda v studniach nachádzajúcich sa v kontaminačnom mraku nie je vhodná na akékoľvek používanie, hlavne je nevhodná na pitie, umývanie, kúpanie a polievanie.

Konzumácia plodín polievaných kontaminovanou vodou predstavuje riziko pre ľudské zdravie," píše envirorezort.

Ministerstvo životného prostredia koncom apríla informovalo, že už spustilo verejné obstarávanie na sanáciu tejto skládky vo Vrakuni.

Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur. Konečnú sumu však určí verejné obstarávanie.

Využiť sa majú eurofondy. Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia. 

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára.

Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. 

(TASR)
Foto Archív BK- Vrakuňa
3 komentáre
ODPOVEDAŤ Mimi | 13. 6. 2017, 13:53

Prosím vás. Môžte doplniť informácie? Z celej správy vlastne nič konkrétne nevyplýva. Aké je presné územie? Čo spôsobuje kontaminovaná voda? Kto je vinník? Kto vydal výstrahu a prečo ju nevydal skôr? Mne to príde ako cernobyl, tam sa tiež vydali výstrahy až neskoro...

ODPOVEDAŤ T.L.J. | 13. 6. 2017, 11:02

Len kto je vinníkom ? Mesiace,roky upozorňovali na poblém ochranári/aktivisti/starostovia,odborná i laická verejnosť či média a nič.Len prázdne reči zo strany politikov. Peniaze treba miňať na niečo dôležitejšie,ako je voda - že ?!!

ODPOVEDAŤ Juro | 12. 6. 2017, 20:27

Co tak zverejnit mapy kontaminacie?

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter