Aktuálne dianie 11. november 2020

So stojiskami na triedený odpad sa pomaly rozlúčte


Ak máte zaužívané nosiť svoj triedený odpad z domácnosti na uličné zberné miesto, ktoré sa nachádza najbližšie k vášmu obydliu, tak si čochvíľa budete musieť zvykať na nový princíp triedenia odpadu. Možno už počas nadchádzajúcich mesiacov totiž to svoje obľúbené stojisko so žltými a modrými kontajnermi v susednej uličke nenájdete.

Čoraz častejšie sa na nás obraciate s čitateľskými podnetmi, ktoré sa týkajú „zmiznutých“ stojísk na triedený odpad z domácností, ktoré ste roky využívali, no najnovšie ste ich už na pôvodnom mieste nenašli. Čerstvým príkladom sú odstránené kontajnery na triedený odpad na Lovinského ulici neďaleko Patrónky. A tak sme sa za vás obrátili na Magistrát hlavného mesta Bratislava, spoločnosť OLO (Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.), i mestské časti, ktoré už stojiská na triedený odpad z ulíc odstránili. 

Plastové vrecia namiesto kontajnerov

Ešte pred pár rokmi si obyvatelia hlavného mesta žijúci v rodinných domoch mohli priplatiť za vlastné nádoby na triedený odpad, ktoré im OLO podľa pravidelného harmonogramu vysypávalo. Z tohto modelu recyklácie sa ale postupne upustilo a momentálne sa pilotne skúša nový systém, ktorý by mal v dohľadnej dobe nahradiť exteriérové plochy s kontajnermi na triedený odpad. Na úvod treba dodať, že táto iniciatíva sa bude týkať iba obyvateľov rodinných domov. A o čo presne ide? Zjednodušene povedané – namiesto vonkajších pouličných stojísk budeme odpad z domácností vynášať pred svoj dom, odkiaľ ho smetiari odstránia. Slúžiť nám na to budú farebné vrecia, ktoré dostaneme na prídel. Ako prvé sa podujali vyskúšať tento projekt v praxi mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. „MČ Bratislava - Vrakuňa sa zapojila do pilotného projektu hlavného mesta na separovanie odpadu z rodinných domov spolu s ďalšími šiestimi mestskými časťami z dôvodu, že vníma potrebu znižovania množstva odpadu a podporuje separovanie komunálneho odpadu, nakoľko dáva odpadu druhú šancu a znižuje objem či množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky, alebo spaľovaného v spaľovni odpadov,“ poskytol nám dôvodné stanovisko starosta Vrakune Martin Kuruc, ktorý vie po prvých mesiacoch vyhodnotiť účinnosť i obľúbenosť pilotného projektu medzi verejnosťou. 

Čistejšie ulice – zapratané a špinavšie záhrady?

Aj keď sa hneď v zárodku proti tejto novej iniciatíve vedenia hlavného mesta časť obyvateľov búri, z vyjadrenia magistrátu je zrejmé, že prioritou je pri „sáčkovom“ triedení stopka vytváraniu skládok v uliciach, a teda názory odporcov projekt nezastavia. „Iniciatíva vznikla kvôli tomu, aby sme zabezpečili čistejšie verejné priestranstvá. Zberné hniezda boli často využívané aj pre odpady, ktoré tam nepatrili a boli ukladané aj mimo nádob,“ priblížila hovorkyňa Katarína Rajčanová. Inými slovami, stojiská v uliciach sú zväčša už na druhý deň po vyprázdnení preplnené až do vrchu, pričom nie je výnimkou, keď ľudia začnú ten svoj odpad ukladať vedľa plných kontajnerov. Priamo na ulicu. Navyše, aj spolu s odpadom, ktorý medzi plasty, papier či sklo vôbec nepatrí. Ako sú napríklad kusy starého nábytku či nepotrebná elektronika. „Prechod na vrecový zber by mal byť tiež efektívnejší pre čistejšie vytriedenie suroviny, ktorá je následne vhodnejšia na recykláciu. Zároveň je to systém komfortnejší pre obyvateľov, keďže pri vrecovom zbere nemusia s odpadom nikam chodiť, iba ho vyložia pred dom v konkrétne stanovený termín podľa zverejneného harmonogramu,“ dostali sme odpoveď od kompetentných, ktorá ale nenachádza pochopenie u každého Bratislavčana: „Zatiaľ si to predstaviť nedokážem. Naša domácnosť týždenne nahromadí veľa odpadu, najmä čo sa plastov týka, keďže v dnešnej dobe sú ešte aj obyčajné uhorky balené do igelitu. Ak bude frekvencia vývozu týchto sáčkov iba raz za mesiac, tak to bude znamenať jediné, a teda, že sa nám na záhradách, dvoroch či v garážach začne kopiť triedený odpad. A to si ani nejdem predstaviť čo bude, keď príde veľká prietrž mračien, snehová metelica alebo silný vietor a vrecia budú vonku. Veď ich obsah bude všade. Ďalšia vec čo ma trápi je, či odstránením triedených kontajnerov z ulíc, nezačnú vznikať nelegálne skládky nahromadeného odpadu, ktorý sa ľuďom nevojde do sáčkov,“ rozhorčil sa pán Milan z Karlovej Vsi, ktorého sme sa spýtali na názor. 


Petržalka, Vajnory a Vrakuňa zmenu kvitujú 

No, zatiaľ, čo medzi verejnosťou ostatných mestských častí sa názory na prídel vriec do domácností rôznia a často sa nestretávame s pochopením, zástupcovia troch testovacích mestských častí nám potvrdili opak. Aj prvotne skeptickí obyvatelia si vraj na zrušenie pouličných stojísk napokon zvykli: „Zmena systému zberu odpadov, ktorá prebehla v auguste aj v našej mestskej časti Vajnory, sa zatiaľ stretla skôr s pozitívnymi ohlasmi. Nezaznamenali sme doteraz nejaké vážnejšie podnety alebo sťažnosti. Celkovo si myslíme, že občania si už pomaly zvykajú na túto zmenu. Určite by niektorí mali radšej nádoby namiesto vriec, prípadne by chceli, aby bol odpad odvážaný častejšie. Avšak väčšina ľudí túto zmenu prijala a myslíme si, že tento systém u nás funguje tak, ako má,“ potvrdil hovorca MČ Bratislava – Vajnory, pričom obdobný, kladný názor má na projekt aj vedenie Petržalky: „Za mestskú časť Bratislava-Petržalka sme nezaznamenali podnety od občanov, ktorí by sa na vrecový systém zberu sťažovali. Ojedinele sa stalo, že nie všetkým rodinným domom boli vrecia poskytnuté. Ak sa tak stalo, vyzdvihli si ich u nás úrade. Na základe uvedeného máme za to, že v Petržalke prebehlo zavedenie vrecového systému zberu bez problémov.“

 

Ako zber prebieha v praxi?

V súčasnosti už skúsenejšie mestské časti vedia tým zatiaľ neskúseným priblížiť, ako prechod z exteriérových zberných hniezd na domáci zber vyzerá v praxi, čo nám detailne priblížil starosta Kuruc z Vrakune. „Na plasty zbierané spolu s kovmi a viacvrstvovými kompozitnými obalmi na báze lepenky boli doručené žlté vrecia po dvoch kusoch na mesiac, na celý rok vopred a modré vrecia na papier, tiež po dvoch kusoch na mesiac, na celý rok vopred. Po schválení príslušného VZN boli doručované vrecia pre rodinné domy (platiteľov poplatku za zmesový odpad). Ráno, keď sa vrecia vyložia, v rovnaký deň ich vyzbiera zvozové vozidlo. Ak chceme niektoré odpady využiť ako druhotnú surovinu, nesmú sa miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.“ Podľa neho sa tiež postupne vychytávajú nedostatky tejto novej taktiky, ako celoplošne na triedený odpad. V úvode projektu ich bolo hneď niekoľko, a tak je otázne, či budú začiatku rozširovania tohto zberu do ostatných mestských častí Bratislavy, kompetentnými eliminované. „Občania uvítali separovanie touto formou, zaznamenali sme však aj niekoľko podnetov týkajúcich sa najmä nedostatku vriec a nedoručenia vriec platiteľom poplatku za zmesový odpad. Pripomienky boli aj k harmonogramu zberu, k nedoručeniu SMS správ informujúcich o termíne rozvozu vriec a identifikačným kódom (kód mali dostať občania, ktorým nevedeli vrecia doručiť, prípadne ich nevedeli zidentifikovať v teréne). Evidujeme požiadavky na zvýšenie frekvencie vývozu -  minimálne 2x mesačne (hlavne čo sa týka plastov), niektoré vrecia boli roztrhnuté, nedali sa teda využiť,“ zhrnul starosta Kuruc.

O pokračovaní projektu sa práve rozhoduje

O tom, ako sa bude so zmenou v triedení odpadu z domácností postupovať ďalej, rozhodnú nasledujúce týždne, kedy bude magistrát disponovať vyhodnoteniami z prvej skúšobnej etapy zavedenia vriec v spomínaných mestských častiach. „To bude prebiehať na základe stanovených kritérií, ktorými sa budeme zaoberať spoločne so zberovou spoločnosťou OLO, a.s. a OZV Naturpack, a.s. (organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá financuje triedený zber na území mesta), pričom budeme vyhodnocovať množstvo vytriedeného odpadu, jeho čistotu, zapojenie domácností a iné. Podľa výsledkov sa bude tento systém v prípade potreby optimalizovať a všetky prípadné nedostatky zohľadňovať pri príprave ďalších etáp,“ dodala hovorkyňa bratislavského magistrátu, ktorého cieľom je postupne začať pripájať do projektu ďalšie mestské časti už začiatkom roka 2021. Treba však dodať, že domáce triedenie sa týka iba plastov a papierového odpadu. Exteriérové kontajnery na sklo v uliciach zostanú aj naďalej.

 

Veronika Vandrašeková

(foto odkazprestarostu.sk, naturpack.sk)

 

6 komentárov
ODPOVEDAŤ X | 16. 11. 2020, 19:29

Nuz pise sa, ze obyvatelia Vajnor su spokojni, mame facebook skupinu, kde sa vela ludi vyjadruje prave o tom, ze tento napad nie je domysleny. V den zberu je ulica ako v nejakej zaostalej krajine, kde vidite pred kazdym domom x sackov smeti. Ak si niekto kupil nadobu, OLO ju odmieta vysypat, odvazaju sa iba sacky, ktore boli distribuovane OLOM, ziadne ine. Vyvoz je raz za mesiac a to je este kazdy mesiac inak. Raz 23, inokedy 25, dalsi raz 20teho. Ak prave zabudnete sacky vylozit, dalsi zber mate az o mesiac. Na dvore mame skladovat mesiac odpadky, v lete bude z vriec paradny smrad, muchy vsade okolo, naozaj skvele :( ... a to este nazacalo snezit a poriadne fukat pocas odvozu odpadu. Navrh obyvatelov? - odvoz raz za dva tyzdne, ak chce OLO setrit a nechce obstarat nadoby, dat obyvatelom na vyber, ci si ich zakupia sami a OLO ich aj bude vynasat, alebo as rozhodnu, ze nebudu do nadoby investovat a budu pouzivat sacky. V kazdom pripade, ak si niekto zakupi nadobu, aby nemal na dvore neporiadok a oblozeny dvor vrecami odpadkov, bolo by normalne vyniest aj taketo nadoby. Zmysel zberu papiera v igelitovych vreciach je tiez samostatna kapitola.

patka | 22. 11. 2020, 13:16

Vy v tých Vajnoroch ste asi jediní čo majú s tým zberom plastu a papiera vo vreciach problém. Pritom je to presne opačne, kýble na tieto komodity mali len niektorí, zber c ez vrecia je bežný aj na západe. To si predstavuje tak že budeme mať doma celý sklad kýblov-čierny zmesový, hnedý na BIO, žltý aj modrý? To si už môžem vybudvať stojisko kýblov doma. Ja sio to pochvaľujem a súhlasím aj so zavedením zberu na sklo. Aspoň zrušia stojiská v obciach úplne.

ODPOVEDAŤ Jeden NIEKTO | 13. 11. 2020, 09:46

my systém používame niekoľko mesiacov: 1. smeruje (/núti) ľudí VIAC premyslieť čo s odpadom, čo nie je zlá vec 2. vietor JE problém,TREBA dohodnúť s pracovníkmi SPÔSOB vracania (zaťažiť kameňom alebo vložiť do nádoby na bežný odpad atp)

ODPOVEDAŤ Juraj | 12. 11. 2020, 19:40

Nie som pesimista, ale už vidím tie roztrhané vrecia a odpad rozfúkaný po okolí

patka | 22. 11. 2020, 13:18

kDE SI VIDEL ROZTRAHANé VRECIA A ROZFúKANý ODPAD? Ja u nás (zatiaľ bol zber tuším 3-krát) ani raz.

ODPOVEDAŤ sykorka | 11. 11. 2020, 20:33

Tento nový vrecový zber papiera a platu je naozaj efektívneší ako zber do kontajnerov. Tam bohužiaľ niektorí občania nahádzali všetko možné a znehodnotili tak prácu poctivých občanov čo to vyseparovali. Ešte by OLO malo zaviesť aj zber skla cez menšie vrecia (skla tak veľa nie je) aby sa stojiská mohli zrušiť úplne.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter