Aktuálne dianie 12. september 2018

Škodlivý odpad: V októbri sa môžete zbaviť pesticídov, ale aj starých počítačov + harmonogram zberu


Hlavné mesto oznámilo, že opäť ponúka Bratislavčanom možnosť zbaviť sa škodlivého odpadu zo svojich domácností. Čo môžu obyvatelia odovzdať a za akých podmienok?

Jesenný zber škodlivého odpadu organizuje v prvej polovici októbra postupne v jednotlivých mestských častiach.

Hlavné mesto realizuje bezplatný zber odpadu prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o., ktorá podľa harmonogramu pristaví svoje vozidlá na určené miesta.

Zber odpadu je určený pre občanov – fyzické osoby nepodnikateľov na základe platných podmienok.

Ide o komunálne odpady ako staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy či oleje a tuky.

Je potrebné, aby bol odpad uzavretý v pevných obaloch. Pracovníci spoločnosti odoberú takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch a max. do 5 kg od 1 osoby.

Taktiež bude možné odovzdať odpad vo forme batérií, akumulátorov, žiariviek či iný odpad obsahujúci ortuť a v neposlednom rade aj elektrospotrebiče, elektrické a elektronické zariadenia ako počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky a iné.

Z domácnosti môžete vyradiť aj zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky – chladničky, mrazničky a podobne.

Bratislavčania – nepodnikatelia môžu pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín využiť aj zberný dvor spoločnosti OLO a.s., na Starej Ivánskej ceste 2 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

(red, hmb)

Ilustr. foto: BK-archív

HARMONOGRAM ZBERU

 

 

Jesenný zber 2018

 

Termín zberu 6. 10. 2018:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Záhorská Bystrica, Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej zbrojnice

MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica 11, parkovisko pri MŠ

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD

MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou

MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici

 

 

Termín zberu 13. 10. 2018:

 

8.00 – 9.00 h

MČ Rača, Jurkovičova ulica (cca 20 m od Alstrovej)

 

9.10 – 10.00 h

MČ Rača, Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

 

8.00 – 10.00 h

MČ Vrakuňa, Žitavská 5, objekt Žitava

MČ Nové Mesto, areál EKO podniku na Račianskej ulici

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni

MČ Podunajské Biskupice, Dvojkrížna - pri zbernom dvore

MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

 

 

Termín zberu 20. 10. 2018:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto

MČ Jarovce, kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

MČ Ružinov, Ružová dolina, pri základnej škole

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

MČ Petržalka, Ovsištské námestie č. 1, vedľa OD Jednota

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter