Aktuálne dianie 15. február 2019

S dotáciou na jedlo majú niektoré samosprávy problém, ministerstvo práce vysvetľuje


Na nedávnom prvom zasadnutía Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR (RZMČ), začiatkom februára, vyvolala diskusiu aj téma novely zákona,

ktorá zavádza možnosť získať pre deti v škôlkach dotáciu 1,20 € na jedno jedlo.

Ako sa uvádza v tlačovej správe regionálneho združenia, podmienkou na získanie prisľúbenej dotácie bude, aby sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň sa prihlásil na obed.

Združenie miest a obcí (ZMOS) na rokovaní s vládou prisľúbilo, že urobí všetko pre to, aby nedošlo k situácii, že rodič zaplatí za obed škôlkara vyššiu sumu ako 1,20 €.

Starostovia viedli so ZMOS dlhý dialóg, pričom upozornili na viacero nedostatkov týkajúcich sa novely. Podľa nich dotácia nepokryje sumu v ktorej je zahrnutá cena za potraviny aj réžiu.

Ešte väčším problémom, ktorý je potrebné riešiť je podľa nich personálne zabezpečnie a samotná suma určená na dotáciu.

„Je veľmi nepravdepodobné, že v tejto situácii dostanú všetky deti obed zadarmo. Novela je politickou reklamou, ktorá s realitou nemá veľa spoločného.

Mestá a obce majú síce k dispozícii viac financií získaných z daní z príjmov fyzickcýh osôb, no dane nerastú tak rýchlo ako náklady miest a výdavkov samospráv,” tvrdil predseda RZMČ Jozef Krúpa.

Ako to vidí ministerstvo práce

Ako nás informoval hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Michal Stuška, povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy,

ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností,

si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (napr. vydaním nariadenia - VZN) alebo priamo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov, či poriadkov.

Dôležité je podľa ministerstva také nastavenie podmienok zo strany žiadateľov, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť,

ako aj hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

“Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto nepripravuje a ani nemá v pláne pripraviť jednotný metodický postup pri príprave, výdaji a organizácii výdaja stravy v školských jedálňach,

nie je to kompetencia nášho rezortu.

Avšak čo sa týka postupov pri poskytovaní dotácií, jednotlivé úrady práce už tzv. internú normu majú,” uviedol hovorca.

Rovnako tak aj pri otázke poskytovania stravy pre iných stravníkov ako žiakov a učiteľov, upravujú príslušné právne predpisy v oblasti školského stravovania a zdravotníctva.

Ani do tejto oblasti nemá právo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zákonom o dotáciách vstupovať.

Ministerstvo práce ďalej informovalo, že pokiaľ o to, či obec musí byť žiadateľom pre špeciálne školy, ide o jednu z možností, kto môže byť žiadateľom,

nakoľko u týchto škôl môže byť žiadateľom aj občianske združenie rodičov a priateľov školy alebo po dohode s obcou, v odôvodnených prípadoch, priamo škola, ktorá má právnu subjektivitu.

„Nerozumieme výčitke, v čom tkvie rozsiahlosť agendy.

Veď tá vo vzťahu k rezortu práce spočíva v podaní žiadosti, aktualizovaní údajov (najmä počtu detí) v auguste a vyúčtovaní dotácie v marci nasledujúceho roka (čo sa ešte ani neuskutočnilo)...,“ uvádza ministerstvo.

K neaktuálnosti finančných pásiem sa vyjadrovať nebudeme, nakoľko ich stanovenie patrí do výlučnej kompetencie Ministerstva školstva.

Dovoľujeme si tiež upriamiť pozornosť na web stránku ministerstva, kde je samostatná sekcia dotácie na stravu, v ktorej je možné nájsť aj časť často kladené otázky,“ dodal M. Stuška.

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/

(rl, red)

Ilustr. Foto: MúD

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter