Aktuálne dianie 16. február 2021

Rodičia, nezabudnite sčítať aj neplnoleté deti


Hlavné mesto Bratislava verí, že obyvatelia sa k aktuálnemu sčítaniu postavia zodpovedne. Pripomína, že vyšší počet sčítaných ľudí v roku 2021 bude znamenať značnejší bude rozvoj dopravy, kultúry či bývania, lepšie cesty a chodníky, viac parkovacích domov, modernejšie verejné priestranstvá, bezbariérové priechody, viac zelene či vyššiu bezpečnosť v meste. Mesto verí, že občania túto možnosť využijú.

Sčítanie je dôležité, Bratislave môže priniesť 10 miliónov eur ročne

Podľa bratislavského magistrátu je sčítanie veľmi dôležité, keďže pre slovenskú metropolu môže znamenať financie, o ktoré bola ukrátená po poslednom sčítaní v roku 2011. Správnym sčítaním môže mesto získať desať miliónov eur ročne. "Za ktoré by sme mohli napríklad kúpiť štyri nové električky alebo 35 kĺbových autobusov, vysadiť 13.000 stromov, opraviť 111.000 metrov štvorcových ciest a chodníkov alebo za ne vieme postaviť 13 až 20 kilometrov cyklotrás," priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Celoštátne sčítanie prebieha do 31. marca

Celoštátne Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 organizuje Štatistický úrad SR. Sčítanie obyvateľov prebieha elektronicky vyplnením sčítacieho formulára. Obyvatelia tak môžu urobiť do 31. marca. V prípade potreby by mali byť k dispozícii aj stacionárni asistenti. Ak to epidemiologická situácia dovolí, v teréne by mali pomáhať od 1. apríla do 31. októbra.

Jeden z rodičov by mal sčítať aj deti

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia SR, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítanie sa týka aj občanov EÚ s obvyklým pobytom na území Slovenska. Sčítať by sa mali aj novorodenci narodení do 31. decembra 2020, keďže údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Za neplnoletých obyvateľov a za tých, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony, vyplní sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Rodičia majú sčítať aj svoje deti. Stačí, ak deti sčíta jeden z rodičov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť.

Bližšie informácie o sčítaní sú zverejnené na webovej stránke www.bratislavasarata.sk. V prípade potreby sa obyvatelia budú môcť informovať aj na infolinke 0800 222 888 alebo na prostredníctvom e-mailovej adresy bratislavasarata@bratislava.sk.

Sčítanie prináša informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických či kultúrnych štruktúrach.

TASR, foto: Facebook Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter