Aktuálne dianie 15. júl 2017

Reakcie poslancov na prebytok financií v rozpočte hlavného mesta


Mesto ušetrilo v minulom roku 26 miliónov eur.

Prebytok hospodárenia bol súčasťou záverečného účtu hlavného mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí.

S realizáciou jednotlivých projektov sa podľa mesta začne ešte v tomto roku, pričom pôjde o viac ako 17 miliónov eur.

Zvyšné financie ostanú v rezervnom fonde mesta a ich využitie sa bude plánovať v roku 2018.

Oslovili sme niektorých mestských poslancov(starostov), aby prebytok a využitie financií okomentovali.

Dana Čahojová: Poslancom bola prednedávnom predložená žiadosť o čerpanie ďalšieho úveru. Ide o štvrtú tranžu vo výške 5 miliónov eur a rámcovú zmluvu na ďalších 20 miliónov eur.

Zvyšuje sa tak dlh Bratislavy a to je podľa mňa chyba. Tieto zdroje by sme nemali „prejedať“, ale mali by sme riešiť existujúce problémy.

Nemáme nájomné byty, nemáme náhradné nájomné byty.

Podľa demografickej štúdie už dlho nebudeme potrebovať rozširovanie kapacít v materských školách ale naopak, budeme potrebovať zdravotnícke zariadenia sociálneho charakteru.

Sme na to pripravení? Bratislava bude veľmi rýchlym tempom starnúť. Mali by sme myslieť do budúcna na občiansku vybavenosť v tomto smere.

Bude potrebné zvýšiť kvalitu opatrovateľskej služby a budovať stacionáre. Už dnes ponuka nezabezpečuje potrebu.

Mestskí poslanci za Dúbravku:

Podľa tlačovej správy by sa mala Dúbravka dočkať obnovy podchodu Saratov či prác na rozšírení Harmincovej.

Mestskí poslanci za Dúbravku pripomínali okrem toho nutné vyriešenie zničenej plochy pri Dome služieb M. Sch.Trnavského, obnovu podchodu na Damborského, bariéry v podchodoch, rozšírenie Harmincovej pred spustením opráv – modernizácie električkovej trate a podobne.

Prioritou však podľa nich je, aby tieto plány, sľuby neostali len papieri. Mestskí poslanci za Dúbravku upozorňujú, že mnohé z nich už riešia od roku 2015 a zatiaľ sa o nich len hovorí...

Rozšírenie Harmincovej sa dokonca rieši už od roku 2006.

Jozef Uhler: „Teším sa, že z ušetrených peňazí môžeme investovať najviac do dopravnej infraštruktúry, lebo kvalita ciest, ich priepustnosť a bezbariérové riešenia sú veci, ktoré denne trápia väčšinu Bratislavčanov.

Verím však, že na budúci rok už bude rozpočet koncepčnejší, aby sa investície dali naplánovať s väčším časovým predstihom“.

Vladimír Bajan v TV Bratislava k tomu uviedol: „Za tri roky dostalo mesto viac ako 77 miliónov do rozpočtu nad plán.

Máme vyššie príjmy, pretože platy obyvateľov sa zvyšujú, je väčšia zamestnanosť, čiže je logické, keďže žijeme z daní z príjmu fyzických osôb, tak príjmy do rozpočtu idú. Na druhej strane všetky príjmy, ktoré sa ukázali v uliciach, nie je zásluhou pána primátora, ale predsedníctva EÚ, na ktoré sme dostali.

Okrem toho sme prijali 20-miliónovú úver napriek tomu, že v záverečnom účte máme takmer 30-miliónový prebytok. Pokiaľ ide o jeho prerozdelenie, viem si predstaviť, že peniaze, ktoré idú do územia, by sa mohli využiť efektívnejšie.

Ja sa z médií dozviem, ktoré ulice v Petržalke sa idú opravovať.

Keby sa ma aspoň niekto opýtal, tak mu poviem, tieto áno, treba, ale tu mám kľúčovejšie problémy, na ktoré obyvatelia ukazujú a treba ich opraviť.

Čiže, aspoň táto elementárna komunikácia keby bola, tak možno ten výsledok v uliciach je ešte viditeľnejší.

Pokiaľ ide o rekonštrukciu radnice, nikto ani netuší, či sú pokazené výťahy, či treba kúpiť nový nábytok alebo autá.

Poslanci naopak navrhovali bezbariérové chodníky či nové opravy ciest aj inde než v Starom Meste... primátor však radšej dá 350-tisíc na bikesharing pre ním vybranú firmu bez súťaže…

Kto sa ale pozrie do skutočných čísel, na skutočné problémy, tak problémy zostali“.

Milan Vetrák: „Bratislava má prebytkový rozpočet, ktorý je primárne dôsledkom zlepšeného výberu neraz aj zvýšených daní od obyvateľov Bratislavy, nevyužitia finančných prostriedkov, ktoré mesto dostalo od vlády SR v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ, nerealizovania niektorých narozpočtovaných projektov z roku 2016 a žiaľ aj dôsledkom neplnenia niektorých uznesení mestského zastupiteľstva zo strany primátora.

Zameranie využitia ušetrených peňazí je správne, pričom netreba zabúdať, že viaceré projekty, napr. rekonštrukcie terás alebo lodenica v Karlovej Vsi sú pôvodnými projektami poslancov, ktoré si primátor osvojil.

Podľa môjho názoru však nie je možné, aby primátor nepodpísal ním vybrané zmeny využitia týchto financií odsúhlasené poslancami, lebo uznesenie bolo schvaľované ako celok, a ak tak predsa len urobil, budeme musieť jeho veto prelomiť na mimoriadnom zastupiteľstve (čo sa stalo 14.7.-pozn.red.).

Nie je pravda, že poslanci nechcú konzultovať svoje návrhy s primátorom alebo magistrátom, ale práve naopak, magistrát tvrdí, že nemá na to kapacity a že mu to neprikazuje zákon, resp. rokovací poriadok zastupiteľstva“.

Ako nedávno hlavné mesto informovalo,magistrát investuje do rozvoja mesta viac peňazí vďaka hospodáreniu za minulý rok. To do mestskej kasy prinieslo prebytok vo výške 26 miliónov eur.

Samospráva chce tieto peniaze využiť aj na rekonštrukciu Michalskej veže. Viac peňazí pôjde aj na dopravu, mestskú infraštruktúru či vybudovanie nového parku.

Financie budú využité do projektov v oblastiach dopravy, mestskej infraštruktúry, školstva, rozvoja športu, obnovy historických i mestských budov či do nového parku.

Mesto plánuje napríklad rozšírenie Harmincovej ulice, rekonštrukciu podchodu Saratov či búranie nadchodov na Kazanskej ulici.

Taktiež obnovu terás v Petržalke či výmenu a vybudovanie stĺpov verejného osvetlenia.

V rámci oblasti školstva chce rekonštruovať fasády a objekty niektorých základných umeleckých škôl a centier voľného času.

Magistrát chce investovať taktiež do vybudovania nového parčíka na Komenského námestí či do lodenice pre Karlovu Ves. Rekonštruovať chce Dom mladej rodiny i novú radnicu.

(rl, red)

Foto: BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter