Aktuálne dianie 9. marec 2019

Rada seniorov bola neefektívna, odôvodňuje mesto jej zmenu. Bývalá koordinátorka nesúhlasí


Náročnosť a nepružnosť pri implementácii tzv. Programu aktívneho starnutia, celonárodného programu s akčným plánom do roku 2020 -

aj to bol jeden z problémov a zároveň dôvodov, prečo musela Rada seniorov Bratislavy ako stály poradný orgán primátora hlavného mesta pre otázky seniorov ukončiť svoju činnosť v predchádzajúcom formáte.

Čoskoro má fungovať v pozmenenej podobe.

"Druhým faktorom bolo samotné členstvo v rade.

Jej členovia, ktorými sú prevažne samotní seniori, síce dokážu poskytnúť postrehy z ich bežného života a sprostredkovávať bežné,

ale aj závažné problémy, no chýbal konštruktívny a komplexný pohľad na zlepšenie kvality života seniorov v Bratislave," zhodnotil pre TASR bratislavský magistrát.

Diskusia tak podľa neho mnohokrát strácala odbornosť, čím sa čiastočne devalvovala celá téma.

"Pre mesto je dôležité, aby sa do diskusie o kvalite života seniorov mali možnosť okrem členov Rady seniorov zapojiť i odborníci na danú tému či širšia verejnosť," približuje hlavné mesto.

Vytvoriť by sa preto mala platforma, ktorej súčasťou okrem členov Rady seniorov budú neziskové, stavovské či iné odborné organizácie a experti z danej problematiky.

Mesto chce v tejto súvislosti definovať spôsob a kritériá, na základe ktorých sa budú do platformy prizývať zástupcovia organizácií, odborníci či členovia rady.

A to s cieľom využiť expertízy, talenty, vedomosti a skúsenosti v prospech spoločného úsilia. "Samotný vek nemôže byť jediným kritériom na zastávanie členstva," zdôraznilo mesto.

S argumentáciou mesta však nesúhlasí bývalá koordinátorka rady Jana Miklovičová. "Kategoricky protestujem proti tomu, že Rada seniorov bola neefektívna. 

A že seniorom chýbal konštruktívny a komplexný pohľad na zlepšenie kvality života seniorov v meste? Tak toto je dehonestujúce a urážajúce voči seniorom, ktorí boli členmi dobrovoľne," myslí si Miklovičová.

Poznamenala, že nikto zo súčasného vedenia mesta nepreukázal záujem o získanie informácií z pôsobenia rady.

Na margo Národného programu aktívneho starnutia uviedla, že ako prvý bol rozpracovaný akčný plán na roky 2014 – 2015, do roku 2020 žiadny akčný plán prijatý nie je.

"Nechajme sa ale prekvapiť uvedením do života a funkčnosťou toho, čo uviedli ako víziu.

Teoretické modely sa dajú vypracovať na desiatkach strán, len im zväčša chýba koncovka v realite," dodala Miklovičová.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter