Aktuálne dianie 6. august 2020

Rača opraví zdevastovanú budovu školy na Plickovej ulici


Bratislavská Rača si zoberie úver vo výške 3,5 milióna eur, ktorý použije na rekonštrukciu bývalej základnej školy na Plickovej ulici. V zrekonštruovanom školskom zariadení by malo byť 25 bežných a 10 odborných tried. S rekonštrukciou by sa podľa odhadov mohlo začať v marci 2021.

Nové školské zariadenie by malo pomôcť vyriešiť problém s nedostatočnou kapacitou račianskych škôl. "Rekonštrukcia zdevastovanej budovy školy na Plickovej je najlepším a zároveň mimoriadne náročným riešením," uviedol v tejto súvislosti starosta bratislavskej mestskej časti Michal Drotován. Pripomenul, že v minulosti sa kapacity zvyšovali stavebnými úpravami a rušením odborných učební v existujúcich školách, tieto možnosti sú však vyčerpané.
 

O využití úveru ako časti viaczdrojového financovania rozhodli poslanci Rače na svojom júlovom rokovaní. Náklady na komplexnú obnovu budovy a vonkajších plôch predbežne odhadli na 7 až 7,5 milióna eur. Okrem úveru a vlastných zdrojov chce Rača využiť aj možné externé zdroje z fondov Európskej únie, nórskych fondov, prípadne príspevku zo štátneho rozpočtu.

V priebehu tohtoročnej jari mestská časť skompletizovala projektovú dokumentáciu, v júni 2020 získal projekt stavebné povolenie. Podľa predbežného harmonogramu by mohla byť v septembri vyhlásená súťaž na zhotoviteľa, v marci 2021 by sa mohla začať samotná realizácia. Práce by mali trvať 18 mesiacov.

Základná škola Plickova bola zo siete škôl vyradená v roku 2007 pre nedostatok žiakov a zlý technický stav. V nedávnej minulosti sa uvažovalo o tom, že by v budove bolo súkromné gymnázium či vysoká škola, hlavné mesto malo tiež zámer zriadiť na tomto mieste depozitár Galérie mesta Bratislavy. Ani jeden z týchto zámerov sa nezrealizoval, a tak budova dlhé roky chátrala.

TASR, foto: raca.sk-  Michal Gumenický, vizualizacia Pantograph

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter