Aktuálne dianie 6. november 2023

Pri obnove kaštieľa odkryli vzácne nástenné maľby


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finišuje výstavbu unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra, ktoré vznikne v Kaštieli v Čunove. Celý objekt prešiel rekonštrukciou. Tá odkryla aj vzácne nástenné maľby, informoval BSK noviny Bratislavský kuriér.

Vedenie kraja ďalej uviedlo, že kaštieľ sa stane hlavným ekoturistickým centrom regiónu. Zároveň bude plniť aj nadnárodnú funkciu. Slúžiť má širokej verejnosti každej vekovej kategórie.

Počas rekonštrukcie odkryli fresky z 19. storočia

Počas rekonštrukcie sa tiež podarilo odkryť a obnoviť ručne maľované neskorobarokovo-klasicistické fresky. Nástenné maľby sa nachádzajú v troch východných miestnostiach juhozápadného traktu kaštieľa. Datované sú do 19. storočia.

Reštaurátorský výskum identifikoval vo všetkých troch miestnostiach na primárnej barokovej omietkovej vrstve monochrómnu bielu povrchovú úpravu, ktorá bola prekrytá mladšou omietkovou vrstvou s neskorobarokovo-klasicistickou ručne maľovanou výzdobou s krajinársko-rastlinnými motívmi, datovanou do začiatku 19. storočia, a to konkrétne z roku 1807. V nárožnej tretej miestnosti bola sondážou na spomínanej neskorobarokovo-klasicistickej vrstve zistená ešte jedna hodnotná kultúrna vrstva, datovaná do obdobia okolo polovice 19. storočia, s nástennými maľbami s rastlinnými motívmi,“ spresnila Natália Ferusová z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave.

 

Maľby boli výrazne poškodené neskoršími zásahmi, nakoľko boli v priebehu 20. storočia prekryté ďalšou vrstvou omietky s náterovými vrstvami. Napriek tomu je jasne čitateľný prevládajúci krajinársko-poľnohospodársky motív s vyobrazením girlánd obilia, lúčnych a poľných kvetov, ovocných stromov, hláv zvierat a pod. Odhalené maľby bude potrebné podrobiť ďalšiemu umelecko-historickému prieskumu.

 

Reštaurovanie hodnotných prvkov

V súbehu s komplexnou obnovou kaštieľa prebehlo aj reštaurovanie hodnotných prvkov a častí kaštieľa - reštaurovanie kamenných prvkov a obnova časti predstavaného portiku kaštieľa.

Barokovo-klasicistický kaštieľ v Čunove, tzv. Szapáryho kaštieľ, bol postavený na mieste staršieho kaštieľa v tretej štvrtine 18. storočia (v období 1757-1781). Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. NP a dreveným trámovým stropom na 2. NP. Oba objekty sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka. Plánované je dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.

 

Revitalizácia záhrady

V rámci revitalizácie záhrady sa buduje oplotenie areálu, vstupné brány, parkoviská a spevnené plochy. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry ako altánok či informačné panely.

Financovanie projektu je zabezpečené prevažne z prostriedkov Európskej únie – 85 % pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % tvorí spolufinancovanie BSK.

 

bak

 

Zdroj: BSK

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter