Aktuálne dianie 15. júl 2022

Potrebuje Staré Mesto zberný dvor?


Viaceré mestské časti ponúkajú svojim obyvateľom možnosť zbaviť sa rôzneho druhu odpadu vo svojich zberných dvoroch. Niekde je možné zanechať takmer všetko, inde iba biologicky rozložiteľný odpad. Každopádne pre všetkých je tu hlavný zberný dvor spoločnosti OLO, a.s. na Starej Ivanskej ceste 2, ktorý slúži obyvateľom celého mesta.

Nie každému však odľahlá časť Ružinova vyhovuje, jednak preto, že sa tam  nemá s nákladom ako dostať, prípadne pre veľkú vzdialenosť. Aj preto viaceré mestské časti prevádzkujú vlastný zberný dvor a poskytujú túto službu obyvateľom v rámci komunálnych služieb.

Jednou z mestských častí, ktorá ale nemá vlastné stredisko na zber odpadu, je centrálna časť, Bratislava-Staré Mesto. Či je to potrebné alebo žiadúce, resp., či sa s takým niečím do budúcnosti uvažuje, sme sa porozprávali so staromestskou poslankyňou Martinou Uličnou.

Základná otázka, chýba tento druh služby, resp. benefitu pre občana, v Starom Meste?

Vnímam to ako pomerne citlivú tému, na ktorú asi budú panovať medzi Staromešťanmi rozdielne názory. Na jednej strane je tu snaha priblížiť tento druh služby občanovi a uľahčiť mu nakladanie s odpadom, čím sekundárne môžeme čiastočne eliminovať aj vznik čiernych skládok, na strane druhej je tu pohľad na túto problematiku cez enviro optiku a síce, prečo by sme si mali špiniť mestskú časť takýmto niečím, veď nech si každý ide na okraj Bratislavy, kde to je už vybudované. Ja osobne som za prvú možnosť, samozrejme s jasne zaregulovanými pravidlami, kto a čo by sa tam dalo odovzdať, aby nám tu nevzniklo nekontrolovateľné skladisko.

Čiže podobne ako v iných mestských častiach, istý objem na osobu počas roka?

Áno, to je najférovejšie. Každý, kto si platí miestne dane, mal by za to dostať maximum a mal by byť zvýhodnený voči nerezidentom. Nie tak, ako sme svedkami pri parkovacej politike.  Mestská časť Staré Mesto už roky zabezpečuje pre svojich obyvateľov na jar a jeseň zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu konárov a krov nad rámec svojich kompetencií, táto služba je veľmi vítaná. Tak isto ako zber elektroodpadu,  zber komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. Takýto typ služby musí byť dostupný a pravidelný.

Každá prevádzka takého zberného dvora  však mestské časti, ktoré ju prevádzkujú, stojí desiatky tisíc eur ročne. A to nehovoríme o zriadení takého miesta.

Čo sa týka zriadenia takéhoto zberného dvora, to  si  viem predstaviť  len  v spolupráci s Magistrátom mesta, najmä s jeho podnikom OLO a. s, . určite by to nemalo byť v tesnej blízkosti obytných zón. Odpad tu vždy bol a vždy bude. A čo sa týka financovania , čistejšie , príjemnejšie  mesto a spokojnosť obyvateľov vynahradia vynaložené finančné prostriedky .  Staromešťania  platiaci dane by mali mať možnosť zbaviť sa nepotrebného odpadu relatívne dostupne. Ide o prevenciu, ktorá je vždy lacnejšia ako následná likvidácia čiernych skládok alebo  dočisťovanie kontajnerových stojísk. Ak by sa nepodarilo zriadenie dostupného zberného dvora v spolupráci s magistrátom , budem presadzovať zvýšenú periodicitu pristavovania veľkorozmerných kontajnerov  pre obyvateľov. 

 

(bak, ilustr. foto raca.sk)

1 komentár
ODPOVEDAŤ Di | 26. 7. 2022, 16:56

Povbinne by mala mať každá MČ zberný dvor. Nie každý má auto aby mohol (a chce) odnášať odpad (často stavebný alebo nadrozmerný) do vzdialeného centrálneho dvora OLO. Potom sa nedivte že občania vyhadzujú odpad kade-tade a vznikajú čierne skládky. Vlastne nechápem prečo toto nie je povinné mať.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter