Aktuálne dianie 4. marec 2019

Poslanci majú posúdiť zonáciu Mestských lesov Bratislava


Mestské lesy v Bratislave navrhujú rozdeliť do troch zón.

Má ísť o zónu intenzívnej rekreácie, zónu rekreácie, ochrany prírody i lesného hospodárstva a zónu pokoja a ochrany prírody i rekreácie.

Počíta s tým návrh zonácie mestských lesov, o ktorom bude rozhodovať vo štvrtok (7. 3.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Zónu intenzívnej rekreácie (zóna A) majú podľa návrhu tvoriť hlavné rekreačné centrá v mestských lesoch ako Koliba – Kamzík, Železná Studienka (horná Mlynská dolina), Kačín a Krasňany.

"Hlavnou funkciou v tejto zóne je rekreácia a oddych návštevníkov v prevažne prírodnom prostredí," píše sa v zámere.

V tejto zóne by malo byť dovolené budovať nové prvky rekreačnej infraštruktúry v súlade s územným plánom, rozvíjať turistickú, cyklistickú a ďalšiu športovú infraštruktúru.

Taktiež rozvíjať voľnočasovú infraštruktúru, najmä detské ihriská, ohniská či altánky a realizovať starostlivosť o lesné porasty,

ktorá bude vyhovovať potrebám intenzívnej rekreácie a bude v súlade s platným plánom starostlivosti o les.

Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva (zóna B) predstavuje "rozptylové územie" zóny A, pričom prevládajúcou funkciou je rekreácia v prírodnom prostredí.

Doplnkovými funkciami je ochrana prírody a lesné hospodárstvo. Návštevnosť v tejto zóne bude spravidla nižšia ako v zóne A.

"Hlavný rozdiel oproti zóne A spočíva v tom, že v zóne B by sa už nemalo uvažovať s budovaním nových prvkov a zariadení rekreačnej infraštruktúry

(okrem výnimočných prípadov), ale len s využívaním a udržiavaním (v prípade potreby aj s rekonštrukciou) existujúcich zariadení," vysvetľujú autori návrhu.

Lesné hospodárstvo sa tu má realizovať v súlade s platným plánom starostlivosti o les pri rešpektovaní obmedzení a limitov stanovených mestským zastupiteľstvom z roku 2014.

Prevažný objem lesohospodárskych činností na území mestských lesov, najmä obnovnej ťažby, sa má realizovať v tejto zóne.

V zóne B má byť dovolené aj rozvíjať, udržiavať a obnovovať existujúcu sieť turistických a cyklistických chodníkov či budovať nové cyklotrasy.

Zóna pokoja a ochrany prírody i rekreácie (zóna C) má zosúladiť rekreáciu a ochranu prírody, pri súčasnom výraznom obmedzení lesného hospodárstva.

"Hlavnými funkciami v tejto zóne sú ochrana prírody a rekreácia v nenarušenom prírodnom prostredí, pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb.

Ťažba dreva sa v tejto zóne nevykonáva," spresňujú autori v zámere. Výnimočne sa má realizovať len úmyselná výchovná ťažba a odstraňovanie stromov, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov.

V zóne má byť povolený pohyb turistov i cyklistov, údržba a úprava turistických a cyklistických chodníkov.

Návrh počíta s vytvorením zón pokoja Železná studienka – Koliba, Železná studienka – Kačín, Drieňovec, Pavleškovica, Vlčí vrch, Chlmec – Krasňany, Vydrica a Vajnorská dolina. 

"Pri takomto optimálnom rozčlenení na zónu B s hospodárskou činnosťou (ťažba dreva) pripadá 1424 hektárov územia, a na zónu C (zóna pokoja) 1716 hektárov územia,

čo už predstavuje dostatočnú veľkosť územia, v ktorom by návštevníci prakticky neprichádzali do kontaktu s bežnými lesohospodárskymi aktivitami," píše sa v zámere.

(TASR)
Ilustr. foto: Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter