Aktuálne dianie 12. február 2018

Poplatok za parkovanie vyberajú aj napriek vypovedaniu zmluvy zo strany UNB


Napriek tomu, že Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) vypovedala zmluvu o parkovaní pred Nemocnicou Ružinov a na Antolskej v Petržalke, súkromník vyberá za každú začatú hodinu jedno euro.

Zatiaľ čo Slovensko je už takmer bez poplatku za parkovanie pred nemocnicami, Bratislava bude mať v tomto smere súdnu dohru.

Spoločnosť, ktorá začala vyberať parkovné pred zmienenými nemocnicami koncom roka 2013, sa totiž svojho biznisu nechce zatiaľ vzdať.

Ako nás informovali z UNB, „Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava odstúpilo od Koncesnej zmluvy o zabezpečení parkovacej plochy obstarávateľa uzavretej so spoločnosťou ZIPP-S. Spoločnosť ZIPP-S odstúpenie neakceptovala a preto vedenie UNB podalo žalobu na vypratanie parkoviska.

V tejto chvíli čakáme na rozhodnutie súdu“, informovala nás hovorkyňa Eva Kliská. Na našu doplňujúcu otázku, či UNB požiadala o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd zakázal podnikať spoločnosti až do rozhodnutia súdu, UNB odpovedala:

„Univerzitná nemocnica Bratislava nepodala návrh na vydanie neodkladného opatrenia na zdržanie sa činnosti súkromnej spoločnosti. V súčasnosti zvažujeme ďalšie právne kroky“.

Koordinátor signatárov Hore rampy Bez platenia Miroslav Kollár nás informoval, že o situácii rokoval v januári s generálnym riaditeľom UNB J .Kovácsom.

Ako je už známe, UNB v októbri 2017 odstúpilo od nevýhodnej koncesionárskej zmluvy so spoločnosťou ZIPP-S na prenájom parkovísk pred nemocnicami na 10 rokov.

Podľa M. Kollára však UNB postupovala nelogicky a sama naďalej pokračuje v zmluve od ktorej odstúpila, sama dala žalobu na súd, pričom nepočkala na prípadnú žalobu koncesionára.

M. Kollár tvrdí, že odstúpenie od zmluvy spojené s plnením podľa už ukončenej zmluvy, je rizikom aj pre prípadné budúce súdne spory, nakoľko koncesionár ma právny argument v konkludentnom konaní UNB.

To môže podľa neho do budúcna spochybniť aj samotné odstúpenie od zmluvy v súdnom konaní.

Ako ďalej uviedol, signatárom petície Hore rampy Bez platenia neboli predložené k nahliadnutiu žiadne podklady a ani nevedia, aké je presné znenie žaloby na koncesionára.

„Ani sme nevideli samotné odstúpenie od zmluvy, takže nemôžeme dostatočne posúdiť kvalitu postupov riaditeľstva UNB .

Z toho, čo nám bolo povedané, hodnotíme to ako prejav alibizmu UNB, ktorý porušuje ciele Príkazu ministra č. 4/2017 a v konečnom dôsledku neobhajuje záujmy občanov – pacientov na bezplatné regulované parkovanie pred nemocnicami“, dodal Miroslav Kollár.

(rl, red)

Foto: BK-orig.

1 komentár
ODPOVEDAŤ johan | 14. 2. 2018, 06:40

Amatéri !

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter