Aktuálne dianie 11. jún 2018

POLÍCIA: Bezpečnostná situácia v Bratislave je vraj stabilizovaná


Bezpečnostná situácia v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy je aj napriek poslednej tragickej udalosti, týkajúcej sa fyzického napadnutia občana Filipín, stabilizovaná.

Tvrdí to krajská polícia v Bratislave.

Na Krajské riaditeľstvo PZ v Bratisalve sme sa nedávno obrátili s tým, že v poslednom období evidujeme zvyšujúce sa násilie v uliciach Bratislavy, najmä večer, v noci, či skoro ráno.

Či už to bolo napadnutie Filipínca, alebo fyzické útoky na ľudí v podchode na Hodžovom námestí a ďalšie. Pýtali sme sa, ktoré miesta v Bratislave sú podľa polície v noci a večer nebezpečné a
čo robí polícia preto, aby na týchto miestach pôsobila aj preventívne aj aktívne?

Podľa krajskej polície dlhodobo klesá nápad trestnej činnosti de zvyšuje sa percentuálny podiel objasnenosti trestnej činnosti, ktorý je za prvých 5 mesiacov tohto roka na úrovni 44,07 %.

Oproti roku 2017 došlo k zníženiu o celkovo 236 skutkov. Na úseku násilnej kriminality sme zaznamenali pokles o 27 skutkov, pričom objasnenosť predstavuje 62,2 %.

Zamedziť možnosti rôznych potýčok resp. fyzických útokov je nereálne, avšak zo strany príslušníkov policajného zboru sú vykonávané všetky opatrenia za účelom ich maximálnej eliminácie, ako aj zvýšeniu pocitu bezpečia občanov ako aj návštevníkov,“ informoval nás hovorca KR PZ Michal Szeiff.

Podľa polície, stanoviť najnebezpečnejšie miesta Bratislavy nie je možné vzhľadom k tomu, že na jej území sú páchané rôzne formy trestnej činnosti ktoré sú charakteristické pre jednotlivé okresy resp. pre jednotlivé mestské časti.

„Môžeme však konštatovať, že k násilným skutkom dochádza hlavne v miestach väčšej koncentrácie obyvateľstva ktoré požívajú alkoholické nápoje. Práve z uvedeného dôvodu sú tieto skutky najčastejšie páchané neskoro v nočných hodinách,“ uvádza KR PZ.

Kvôli zvýšeniu pocitu bezpečnosti návštevníkov hlavného mesta bude podľa polície v uliciach Bratislavy počas nadchádzajúcej letnej turistickej sezóny dohliadať zvýšený počet policajných hliadok.

Slúžiť budú s dôrazom na historické centrum mesta, resp. miesta kde je zvýšený predpoklad koncentrácie osôb. Počet hliadok velených do výkonu služby bude stanovený podľa aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie, aj s prihliadnutím na konanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Výkon služby bude pravidelne posilňovaný vyšším počtom hliadok najmä v nočných hodinách v piatok, v sobotu a v dňoch pracovného pokoja, kedy je možné očakávať zvýšený nápad trestných činov a priestupkov.

Výkon služby hliadok Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bude posilnený aj policajtmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, najmä hliadkami pohotovostnej motorizovanej jednotky a príslušníkmi služobnej kynológie a hipológie.

O téme sme informovali aj tu.

(rl, red)

Ilustr. foto: BK -archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter